Revista Jurídica de les Illes Balears

  • Vigència, aplicació i eficàcia dels drets civils autonòmics en relació amb l’article 50 CDCIB
  • La compensació econòmica del treball per a la família
  • L’article 51 de la Constitució i l’educació en consum de productes higienicosanitaris
  • La supressió de la col·legiació obligatòria dels guies turístics
  • Els aforaments en l’àmbit autonòmic
  • Incentius fiscals a l’empresa familiar
RJIB_19

 

Fundadores
Govern de les Illes Balears Col.legi d'Advocats de les Illes Balears Col.legi Notarial Col.legi de Registradors Academia de Jurisprudencia y Legislacion Universitat de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears Il.lustre Col.legi d’Advocats de les Illes Balears Il·lustre Col·legi Notarial de les Illes Balears Col.legi de Registradors de les Illes Balears Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears Universitat de les Illes Balears Consejo Insular de Mallorca Consejo Insular de Formentera