Revista Jurídica de les Illes Balears

  • La potestat sancionadora jurisdiccional

 

  • Acció de restabliment en sòl rústic i prescripció

 

  • Límits a l’exercici de l’autonomia individual en relació amb la salut i el cos propis (discapacitat, prostitució, vacunació, eutanàsia)

 

RJIB_21

 

Fundadores
Govern de les Illes Balears Col.legi d'Advocats de les Illes Balears Col.legi Notarial Col.legi de Registradors Academia de Jurisprudencia y Legislacion Universitat de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears Il.lustre Col.legi d’Advocats de les Illes Balears Il·lustre Col·legi Notarial de les Illes Balears Col.legi de Registradors de les Illes Balears Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears Universitat de les Illes Balears Consejo Insular de Mallorca Consejo Insular de Formentera