Revista Jurídica de les Illes Balears

  • Fèlix Pons, lluny de l’oblit
  • El pacte successori d’apartació en el dret civil propi de Galícia
  • Canvi climàtic, energia i comunitats autònomes
  • La protecció del dret a saber
  • Referèndums municipals versus consultes ciutadanes
RJIB_18

 

Fundadores
Govern de les Illes Balears Col.legi d'Advocats de les Illes Balears Col.legi Notarial Col.legi de Registradors Academia de Jurisprudencia y Legislacion Universitat de les Illes Balears
Govern de les Illes Balear Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears Il·lustre Col·legi Notarial de les Illes Balears/td> Col·legi de Registradors de les Illes Balears Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears Universitat de les Illes Balears Consejo Insular de Mallorca Consejo Insular de Formentera