Revista Jurídica de les Illes Balears

  • Fèlix Pons, lluny de l’oblit
  • El pacte successori d’apartació en el dret civil propi de Galícia
  • Canvi climàtic, energia i comunitats autònomes
  • La protecció del dret a saber
  • Referèndums municipals versus consultes ciutadanes
RJIB_18

 

Fundadores
Govern de les Illes Balears Col.legi d'Advocats de les Illes Balears Col.legi Notarial Col.legi de Registradors Academia de Jurisprudencia y Legislacion Universitat de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears Il.lustre Col.legi d’Advocats de les Illes Balears Il·lustre Col·legi Notarial de les Illes Balears Col.legi de Registradors de les Illes Balears Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears Universitat de les Illes Balears Consejo Insular de Mallorca Consejo Insular de Formentera