Revista Jurídica de les Illes Balears

  • Com debaten els membres d’un tribunal
  • Assassinats en sèrie i presó permanent revisable
  • La insularitat mediterrània en el marc de la política
    de cohesió de la Unió Europea
  • Un nou repartiment federalitzant de competències
  • COVID-19 i desobediència
  • Índexs acumulats (núm. 1-20)
RJIB_20

 

Fundadores
Govern de les Illes Balears Col.legi d'Advocats de les Illes Balears Col.legi Notarial Col.legi de Registradors Academia de Jurisprudencia y Legislacion Universitat de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears Il.lustre Col.legi d’Advocats de les Illes Balears Il·lustre Col·legi Notarial de les Illes Balears Col.legi de Registradors de les Illes Balears Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears Universitat de les Illes Balears Consejo Insular de Mallorca Consejo Insular de Formentera