Estudios

>
Estudios

Presentació: habitatge digne. Entre la possibilitat i la realitat de polítiques habitacionals correctes Aina Salom Parets Professora titular de Dret Administratiu Universitat de les Illes Balears La crisi de l’oferta d’habitatges va posar en qüestió el model de desenvolupament intensiu de la propietat sobre aquests immobles. Així, entre 2013 i 2019, es va engegar un procés autonòmic que va tenir…

La protección penal de la inviolabilidad del domicilio: el delito de allanamiento de morada* Eduard Ramón Ribas Catedrático de Derecho Penal Universitat de les Illes Balears RESUMEN El artículo 202 del Código Penal español tipifica la entrada en morada ajena sin el consentimiento de su morador y el mantenimiento en aquella, previa entrada consentida, contra la voluntad de este. El…

Dret civil propi i regulació del contracte de lloguer d’habitatge permanent* Francesca Llodrà Grimalt Professora titular de Dret Civil Universitat de les Illes Balears RESUM Aquest estudi proposa analitzar la viabilitat de la intervenció normativa autonòmica en matèria de contracte de lloguer d’habitatge permanent. En primer lloc, se suggereix una anàlisi de la qüestió des de dues opcions: per una…

Las reformas introducidas en el procedimiento de «desahucio exprés de okupas» por la Ley 12/2023 sobre el derecho a la vivienda: nuevos obstáculos procesales al desalojo* Francisco López Simó Catedrático de Derecho Procesal Universitat de les Illes Balears RESUMEN En el presente trabajo se exponen y analizan de modo crítico las reformas introducidas por la Ley sobre el derecho a…

Reflexiones a la Ley de Mercados Digitales tras su reciente entrada en vigor* Juan Franch Fluxà Profesor contratado doctor de Derecho Mercantil Universitat de les Illes Balears RESUMEN Desde hace unos años, las plataformas digitales son el objetivo prioritario de esfuerzos regulatorios y agendas políticas en grandes economías mundiales. La complejidad de estos modelos de negocio y de su impacto…

La vinculació del dret urbanístic i el dret a l’habitatge. Especial referència a la reserva de sòl en sòl urbà consolidat* Joan Manuel Trayter Jiménez Catedràtic de Dret Administratiu Universitat de Girona Berta Bastús Ruiz Doctora en Dret Administratiu Universitat de Barcelona RESUM El dret urbanístic constitueix una de les eines d’actuació més potents i necessàries a l’àmbit del dret…

Criminología verde: un enfoque dinámico frente al desafío climático y el daño medioambiental* Ascensión García Ruiz Profesora Contratada Doctora de Derecho Penal y Criminología Universidad Complutense de Madrid RESUMEN Este artículo ofrece una panorámica general de la perspectiva verde en la Criminología contemporánea, comenzando por mostrar los orígenes de esta escuela a partir de la rama crítica o radical en…

Sostenibilitat i canvi planetari. Sobre la necessitat de revisar els fonaments del Dret ambiental tal com el coneixem* Jordi Jaria-Manzano Professor agregat Serra Húnter de Dret Constitucional i Ambiental (en excedència) Universitat Rovira i Virgili RESUM El present treball analitza la plausibilitat de la idea de sostenibilitat com a concepte nuclear a l’hora de dissenyar la resposta política i jurídica…

El pilotatge conscient de la governança pública és clau per a la protecció ambiental* Miquela Grimalt Vigo Advocada especialitzada en Dret ambiental RESUM Per a una efectiva protecció ambiental és necessària la implementació adequada, certa i decidida del conjunt de previsions contingudes a les normes de protecció ambiental, tant internacionals, com de la Unió Europea, estatals o autonòmiques, amb les…

El canvi climàtic com a punta de llança de la redefinició de les obligacions de l’Estat en matèria ambiental* Pau de Vílchez Moragues Professor contractat doctor interí de Dret Internacional Públic Universitat de les Illes Balears RESUM El canvi climàtic suposa una amenaça existencial per a la humanitat tal i com la coneixem. Recentment s’ha començat a identificar l’obligació dels…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart