Numero 24

>
Numero 24

Sostenibilitat i canvi planetari. Sobre la necessitat de revisar els fonaments del Dret ambiental tal com el coneixem* Jordi Jaria-Manzano Professor agregat Serra Húnter de Dret Constitucional i Ambiental (en excedència) Universitat Rovira i Virgili RESUM El present treball analitza la plausibilitat de la idea de sostenibilitat com a concepte nuclear a l’hora de dissenyar la resposta política i jurídica…

Els interessos usuraris en els crèdits «revolving» Sentència de la Sala Civil del Tribunal Suprem núm. 442/2023, de 15 de febrer (ponent: Sr. Sancho Gargallo). La crisi financera de 2008 va canviar moltes coses, entre elles, el paper del jutge en el procés civil quan la part demandada és un consumidor. Com és ben sabut, la crisi va tenir el…

El pilotatge conscient de la governança pública és clau per a la protecció ambiental* Miquela Grimalt Vigo Advocada especialitzada en Dret ambiental RESUM Per a una efectiva protecció ambiental és necessària la implementació adequada, certa i decidida del conjunt de previsions contingudes a les normes de protecció ambiental, tant internacionals, com de la Unió Europea, estatals o autonòmiques, amb les…

Sobre los delitos contra la libertad sexual Autos de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears núm. 6/2023, de 3 de febrero, y núm. 16/2023, de 30 de marzo (ponente: Sr. Gómez-Reino Delgado). La Audiencia Provincial ante las revisiones de sentencias con ocasión de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022,…

El canvi climàtic com a punta de llança de la redefinició de les obligacions de l’Estat en matèria ambiental* Pau de Vílchez Moragues Professor contractat doctor interí de Dret Internacional Públic Universitat de les Illes Balears RESUM El canvi climàtic suposa una amenaça existencial per a la humanitat tal i com la coneixem. Recentment s’ha començat a identificar l’obligació dels…

Presentació: el Dret com a eina imprescindible per fer front a la crisi ambiental Pau de Vílchez Moragues Professor contractat doctor interí de Dret Internacional Públic Universitat de les Illes Balears El 17 de maig d’aquest any, quan tots els articles que conformen aquest número especial ja estaven entregats, l’Organització Meteorològica Mundial va comunicar que hi ha un 66 % de…

Imposición ambiental en España: últimas tendencias y nuevos desafíos* Rodolfo Salassa Boix Profesor Agregado Serra Húnter de Derecho Financiero y Tributario Universidad Pompeu Fabra RESUMEN La tendencia en España en materia de imposición ambiental parece estar marcada por la consolidación de los impuestos ambientales estatales, en lugar de la imposición ambiental autonómica (regional), que apuntan, fundamentalmente, a combatir el cambio…

Revisando los principios de la política de medio ambiente de la Unión Europea para consolidar un Estado de Derecho ambiental* Teresa Fajardo del Castillo Profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales Universidad de Granada RESUMEN Ante las crisis planetarias del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, es necesaria una revisión de los principios de la…

Autonomia, costes i litoral. TRAYTER JIMÉNEZ, J. M. (coord.). Barcelona – Palma. Institut d’Estudis de l’Autogovern de la Generalitat de Catalunya – Institut d’Estudis Autonòmics del Govern de les Illes Balears, 2023. I Els directors dels respectius instituts públics editors destaquen en la presentació de l’obra que esdevé fruit d’unes jornades sobres costes i litoral que es desenvoluparen al llarg…

Insularity in the European Union / La insularitat a la Unió Europea / La insularidad en la Unión Europea. A. VICENS i VICENS; C. MANERA ERBINA; F. NAVINÉS BADAL; J. VALERO GONZÁLEZ; P. DUEÑAS JOLLARD. Palma: Institut d’Estudis Autonòmics – Direcció General de Relacions Exteriors (Govern de les Illes Balears), 2023. I La insularitat, també la plurinsularitat, no és únicament…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart