Etiqueta: Actividad normativa

Activitat Normativa número 16

rjib16 ACTIVITAT NORMATIVA (novembre 2016-octubre 2017) Lluís Isern Estela Lletrat del Parlament de les Illes Balears I. Illes Balears 1. Lleis i decrets llei Les normes amb rang de llei aprovades a l’àmbit de les Illes Balears durant el període

Etiquetado con:

Activitat normativa número 15

rjib15 ACTIVITAT NORMATIVA (novembre 2015-octubre 2016) Lluís Isern Estela Lletrat del Parlament de les Illes Balears I. Illes Balears 1. Lleis i normes amb rang de llei Durant el període a què es refereix aquesta crònica s’han aprovat fins a

Etiquetado con: ,

Activitat Normativa número 14

rjib14 ACTIVITAT NORMATIVA (novembre 2014-octubre 2015) Lluís Isern Estela Lletrat del Parlament de les Illes Balears   I. Illes Balears 1. Lleis i decrets lleis Durant els mesos a què es refereix aquesta crònica, s’han celebrat eleccions al Parlament de

Etiquetado con: ,

Activitat normativa número 13

I. Illes Balears 1. Lleis i decrets legislatius A diferència d’aquests darrers anys, crida l’atenció que durant els mesos que abasta aquesta crònica no s’ha aprovat cap decret llei. Nogensmenys, l’activitat legislativa ha estat prou intensa. Cronològicament, i sense oblidar

Etiquetado con: ,

Activitat normativa número 12

Crònica de les normes jurídiques publicades entre novembre 2012 i octubre 2013 I. Illes Balears 1. Lleis i decrets lleis Les setze normes amb rang de llei aprovades a les Illes Balears (de les quals, sis en forma de decret

Etiquetado con: ,

Activitat normativa número 11

Crònica de les normes jurídiques publicades entre novembre 2011 i octubre 2012 I. Illes Balears 1. Lleis i decrets llei D’entre el conjunt de normes que s’han aprovat durant el temps a què es refereix aquesta crònica, n’hem de destacar,

Etiquetado con: ,

Activitat normativa número 10

Crònica de les normes jurídiques publicades entre novembre 2010 i octubre 2011 I. Illes Balears 1. Lleis i decrets lleis Les principals característiques d’aquest conjunt de normes jurídiques poden ser resumides, seguint l’ordre de la seva publicació, de la següent

Etiquetado con: ,