La Revista

>
La Revista

La Revista Jurídica de les Illes Balears (RJIB) és una publicació d’alt nivell tècnic que va néixer l’any 2002 amb l’empenta del Govern  balear i dels Col·legis d’Advocats, Notaris, Registradors i Procuradors d’aquesta Comunitat Autònoma, l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, i la Universitat de les Illes Balears. Compta també amb la col·laboració del Tribunal Superior de Justícia. Posteriorment, en qualitat d’entitats patrocinadores, s’afegiren al projecte els Consells Insulars de Mallorca, Eivissa i Formentera, i es retirà el Col·legi de Procuradors.

La Revista l’edita des dels seus inicis la Fundació per a la Pràctica Jurídica.

El primer número aparegué en 2003 i fins l’actualitat s’han anat publicant números anualment: de l’1 al 9 en format clàssic, en paper, i a partir del número 10 la Revista es publica en format electrònic, tot i que sempre que és possible se’n fan edicions limitades en paper.

El primer director de la Revista va ser l’il·lustre jurista i polític mallorquí senyor Fèlix Pons Irazazábal (1942-2010). La direcció del Consell de Redacció està confiada actualment al magistrat senyor Carlos Gómez Martínez.

Els estudis i altres col·laboracions que es publiquen en aquesta Revista expressen exclusivament l’opinió dels seus autors.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart