rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) V. Contenciosa administrativa A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA DE 23 DE JUNY DE 2015. RECURS DE CASSACIÓ NÚM. 3117/2013. Ponent: Sr. Peces Morate. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. RECTIFICACIÓ D’ERROR …

Jurisprudència Contencioso Administrativa número 14 Leer más »

rjib14 LLIBRES Catalina Munar Miquel Professora associada de dret administratiu de la Universitat de les Illes Balears (Bosquejo de sustentabilidad ambiental en el Derecho Civil)   BOSQUEJO DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN EL DERECHO CIVIL. F. LLODRÀ GRIMALT. Barcelona: Huygens editorial, …

BOSQUEJO DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN EL DERECHO CIVIL. F. LLODRÀ GRIMALT. Barcelona: Huygens editorial, 2015. Leer más »

rjib14 ESTUDIS EL RÉGIMEN MATRIMONIAL PRIMARIO Y SU MARCO EN EL CÓDIGO CIVIL Gabriel García Cantero Catedrático emérito de Derecho Civil Universidad de Zaragoza   I. Concepto de régimen matrimonial primario. 1. Origen en la doctrina francesa y belga. 2. …

EL RÉGIMEN MATRIMONIAL PRIMARIO Y SU MARCO EN EL CÓDIGO CIVIL Leer más »

rjib14 ESTUDIS EL DRET SUCCESSORI BALEAR: DE CONJUNT INORGÀNIC A UNITAT VITAL, SI EL LLEGIM A LA LLUM DELS SEUS PRINCIPIS✴ Francesca Llodrà Grimalt Professora titular de dret civil Universitat de les Illes Balears   I. Introducció. El dret successori …

EL DRET SUCCESSORI BALEAR: DE CONJUNT INORGÀNIC A UNITAT VITAL, SI EL LLEGIM A LA LLUM DELS SEUS PRINCIPIS✴ Leer más »

rjib14 LLIBRES Eugenia Garcías de España Advocada Professora associada de dret civil de la Universitat de les Illes Balears (Autorregulación y solución de conflictos en el ámbito del turismo) AUTORREGULACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO DEL TURISMO. M.ª …

AUTORREGULACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO DEL TURISMO. M.ª N. TUR FAÚNDEZ (coord.). Madrid: Colex, 2014. Leer más »

rjib14 COMENTARIS I NOTES LLUMS I OMBRES SOBRE LA REFORMA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN PERSPECTIVA COMPETENCIAL Mercè Corretja Torrens Responsable de l’Àrea de Recerca Institut d’Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya I. El context polític de les reformes. …

LLUMS I OMBRES SOBRE LA REFORMA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN PERSPECTIVA COMPETENCIAL Leer más »

rjib14 COMENTARIS I NOTES PRETERICIÓN, DESHEREDACIÓN O APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 834 DEL CÓDIGO CIVIL EN LAS ISLAS BALEARES (A PROPÓSITO DE LA STSJIB 2/2014, DE 5 DE JUNIO) Belén Ferrer Tapia Profesora Contratada Doctora Interina Universitat de les Illes Balears …

PRETERICIÓN, DESHEREDACIÓN O APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 834 DEL CÓDIGO CIVIL EN LAS ISLAS BALEARES (A PROPÓSITO DE LA STSJIB 2/2014, DE 5 DE JUNIO) Leer más »