Categoría: Número 14

Jurisprudència Dret Civil Balear número 14

rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) II. Dret civil balear A. Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. SENTÈNCIA NÚM. 2/2015, DE 23 DE NOVEMBRE. Ponent: Sr.

Etiquetado con: ,

Jurisprudència Contencioso Administrativa número 14

rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) V. Contenciosa administrativa A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA DE 23 DE JUNY DE 2015. RECURS DE CASSACIÓ NÚM. 3117/2013. Ponent: Sr. Peces Morate. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. RECTIFICACIÓ D’ERROR

Etiquetado con: ,

AUTORREGULACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO DEL TURISMO. M.ª N. TUR FAÚNDEZ (coord.). Madrid: Colex, 2014.

rjib14 LLIBRES Eugenia Garcías de España Advocada Professora associada de dret civil de la Universitat de les Illes Balears (Autorregulación y solución de conflictos en el ámbito del turismo) AUTORREGULACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO DEL TURISMO. M.ª

Etiquetado con: ,

BOSQUEJO DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN EL DERECHO CIVIL. F. LLODRÀ GRIMALT. Barcelona: Huygens editorial, 2015.

rjib14 LLIBRES Catalina Munar Miquel Professora associada de dret administratiu de la Universitat de les Illes Balears (Bosquejo de sustentabilidad ambiental en el Derecho Civil)   BOSQUEJO DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN EL DERECHO CIVIL. F. LLODRÀ GRIMALT. Barcelona: Huygens editorial,

Etiquetado con: ,

EL RÉGIMEN MATRIMONIAL PRIMARIO Y SU MARCO EN EL CÓDIGO CIVIL

rjib14 ESTUDIS EL RÉGIMEN MATRIMONIAL PRIMARIO Y SU MARCO EN EL CÓDIGO CIVIL Gabriel García Cantero Catedrático emérito de Derecho Civil Universidad de Zaragoza   I. Concepto de régimen matrimonial primario. 1. Origen en la doctrina francesa y belga. 2.

Etiquetado con: ,

EL DRET SUCCESSORI BALEAR: DE CONJUNT INORGÀNIC A UNITAT VITAL, SI EL LLEGIM A LA LLUM DELS SEUS PRINCIPIS✴

rjib14 ESTUDIS EL DRET SUCCESSORI BALEAR: DE CONJUNT INORGÀNIC A UNITAT VITAL, SI EL LLEGIM A LA LLUM DELS SEUS PRINCIPIS✴ Francesca Llodrà Grimalt Professora titular de dret civil Universitat de les Illes Balears   I. Introducció. El dret successori

Etiquetado con: ,

Activitat Normativa número 14

rjib14 ACTIVITAT NORMATIVA (novembre 2014-octubre 2015) Lluís Isern Estela Lletrat del Parlament de les Illes Balears   I. Illes Balears 1. Lleis i decrets lleis Durant els mesos a què es refereix aquesta crònica, s’han celebrat eleccions al Parlament de

Etiquetado con: ,

Activitat Registral número 14

rjib14 ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (novembre 2014-octubre 2015) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat 1. RESOLUCIÓ DE 27 DE JULIOL DE 2015. SOCIETATS DE CAPITAL I ACTIUS ESSENCIALS. Resums dels fets:

Etiquetado con: ,

LLUMS I OMBRES SOBRE LA REFORMA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN PERSPECTIVA COMPETENCIAL

rjib14 COMENTARIS I NOTES LLUMS I OMBRES SOBRE LA REFORMA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN PERSPECTIVA COMPETENCIAL Mercè Corretja Torrens Responsable de l’Àrea de Recerca Institut d’Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya I. El context polític de les reformes.

Etiquetado con: ,

PRETERICIÓN, DESHEREDACIÓN O APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 834 DEL CÓDIGO CIVIL EN LAS ISLAS BALEARES (A PROPÓSITO DE LA STSJIB 2/2014, DE 5 DE JUNIO)

rjib14 COMENTARIS I NOTES PRETERICIÓN, DESHEREDACIÓN O APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 834 DEL CÓDIGO CIVIL EN LAS ISLAS BALEARES (A PROPÓSITO DE LA STSJIB 2/2014, DE 5 DE JUNIO) Belén Ferrer Tapia Profesora Contratada Doctora Interina Universitat de les Illes Balears

Etiquetado con: ,