Etiqueta: Jurisprudencia

Jurisprudencia Dret civil balear

rjib16 JURISPRUDÈNCIA (gener 2017-desembre 2017) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) II. Dret civil balear A. Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. INTERLOCUTÒRIA DE 2 DE MARÇ DE 2017. Ponent: Sr.

Etiquetado con: ,

Jurisprudencia Balear

rjib16 JURISPRUDÈNCIA (gener 2017-desembre 2017) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) VI. Laboral A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA NÚM. 689/2017, DE 19 DE SETEMBRE, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE DOCTRINA. Ponent: Sr. Sempere Navarro. CADUCITAT

Etiquetado con: ,

Jurisprudencia Penal

rjib16 JURISPRUDÈNCIA (gener 2017-desembre 2017) Antonio J. Terrasa García President del TSJIB (Penal) IV. Penal Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ SEGONA NÚM. 347/2017, DE 25 JULIOL. Ponent: Sr. Rodríguez Rivas. DELICTES CONTRA LA PROPIETAT INDUSTRIAL. DANY. NECESSITAT DE

Etiquetado con: ,

Jurisprudencia Contencioso Administrativa

rjib16 JURISPRUDÈNCIA (gener 2017-desembre 2017) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) V. Contenciosa administrativa A. Tribunal Suprem 1. INTERLOCUTÒRIES DE LA SECCIÓ D’ADMISSIÓ DEL NOU RECURS DE CASSACIÓ. A) INTERLOCUTÒRIA DE 17 DE JULIOL DE 2017 (REC. 1271/2017).

Etiquetado con: ,

Jurisprudencia Constitucional

rjib16 JURISPRUDÈNCIA (gener 2017-desembre 2017) Jaume Munar Fullana Doctor en dret (Constitucional) I. Constitucional 1. SENTÈNCIA NÚM. 28/2017, DE 16 DE FEBRER (PLE). Ponent: Sra. Roca Trías. QÜESTIÓ D’INCONSTITUCIONALITAT. PLANEJAMENT URBANÍSTIC I TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA. CONTRAVENCIÓ DE LES PREVISIONS DE

Etiquetado con: ,

Jurisprudencia Civil

rjib16 JURISPRUDÈNCIA (gener 2017-desembre 2017) Carlos Gómez Martínez Magistrat de l’Audiència Provincial President de l’Audiència Provincial (des del 17 de setembre de 2004 fins al 26 de març de 2015) (Civil) III. Civil Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ

Etiquetado con: ,

Jurisprudencia Contencioso Administrativa número 15

rjib15JURISPRUDÈNCIA (gener 2016-desembre 2016) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) V. Contenciosa administrativa A. Tribunal Suprem 1. INTERLOCUTÒRIES DE LA SECCIÓ D’ADMISSIÓ DEL RECURS DE CASSACIÓ: EL NOU RECURS DE CASSACIÓ.[1]✴ A) INTERLOCUTÒRIA D’1 DE MARÇ DE 2017

Etiquetado con: ,

Jurisprudencia Civil Balear número 15

rjib15JURISPRUDÈNCIA (gener 2016-desembre 2016) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) II. Dret civil balear A. Sala Primera del Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA NÚM. 161/2016, DE 16 DE MARÇ. Ponent: Sr. Orduña Moreno. INTERPRETACIÓ DE L’ARTICLE 9.8 «IN FINE» DEL

Etiquetado con: ,

Jurisprudencia Laboral número 15

rjib15JURISPRUDÈNCIA (gener 2016-desembre 2016) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) VI. Laboral A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA NÚM. 853/2016, DE 18 D’OCTUBRE, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE DOCTRINA. Ponent: Sr. López García de la Serrana.

Etiquetado con: ,

Jurisprudencia Penal número 15

rjib15JURISPRUDÈNCIA (gener 2016-desembre 2016) Antonio J. Terrasa García President del TSJIB (Penal) IV. Penal Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ PRIMERA NÚM. 4/2016, DE 27 DE GENER. Ponent: Sra. Robles Morato. DELICTE CONTINUAT D’ABÚS SEXUAL. COOPERACIÓ NECESSÀRIA. COMISSIÓ PER

Etiquetado con: ,