Tràfec entre els tribunals d’instància, Suprem i Europeu en matèria de protecció al consumidor Sentència de la Secció Cinquena de la Audiència Provincial de Balears núm. 25/2022, de 19 de gener (ponent: Sra. Sola Ruiz). Plantejament de la controvèrsia En …

Tràfec entre els tribunals d’instància, Suprem i Europeu en matèria de protecció al consumidor Leer más »

La reversió del servei externalitzat no pot convertir el contracte de treball que era indefinit, fix i permanent, en un contracte de treball indefinit però no fix Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació per a …

La reversió del servei externalitzat no pot convertir el contracte de treball que era indefinit, fix i permanent, en un contracte de treball indefinit però no fix Leer más »

La nul·litat de l’acomiadament injustificat amb vulneració de drets fonamentals comporta la condemna a una indemnització addicional per dany moral Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació per a la unificació de doctrina núm. 4322/2019) núm. …

La nul·litat de l’acomiadament injustificat amb vulneració de drets fonamentals comporta la condemna a una indemnització addicional per dany moral Leer más »

El termini de prescripció per exigir la responsabilitat patrimonial per anul·lació de llicències Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 90/2022, de 8 de febrer (ponent: Sr. Delfont Maza). Plantejament introductori …

El termini de prescripció per exigir la responsabilitat patrimonial per anul·lació de llicències Leer más »

Ha perdut vigència a les Illes Balears la doctrina de la «força normativa dels fets» com a criteri per a l’obligada classificació dels terrenys com a sòl urbà? Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de …

Ha perdut vigència a les Illes Balears la doctrina de la «força normativa dels fets» com a criteri per a l’obligada classificació dels terrenys com a sòl urbà? Leer más »

Inaplicabilitat de la causa revocatòria de la donació per ingratitud a la que forma part d’un pacte successori de definició Sentència de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears núm. 121/2022, de 17 de març (ponent: Sr. Izquierdo Téllez). …

Inaplicabilitat de la causa revocatòria de la donació per ingratitud a la que forma part d’un pacte successori de definició Leer más »

Moment de la fixació del règim econòmic del matrimoni i inclusió dins la societat de guanys dels béns adquirits de manera onerosa per un dels cònjuges Sentència de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears, núm. 326/2021, de 12 …

Moment de la fixació del règim econòmic del matrimoni i inclusió dins la societat de guanys dels béns adquirits de manera onerosa per un dels cònjuges Leer más »

La competencia autonómica sobre ordenación del litoral: la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre Sentencia del Tribunal Constitucional (recurso de inconstitucionalidad) núm. 18/2022, de 8 de febrero (Pleno) (ponente: Sr. Enríquez Sancho). La impugnación de …

La competencia autonómica sobre ordenación del litoral: la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre Leer más »