Número 16

>
Número 16

rjib16 ESTUDIS LA REGULACIÓN ACTUAL DE LA ACTIVIDAD DE LAS ASOCIACIONES CANNÁBICAS Y LOS CLUBES SOCIALES Y TERAPÉUTICOS DE CANNABIS Jesús García Garriga Abogado Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears I. Introducción. II. Del marco normativo vigente. 1. Marco normativo en materia de drogas y estupefacientes. A. A nivel internacional. B. A nivel interno.…

rjib16 JURISPRUDÈNCIA (gener 2017-desembre 2017) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) II. Dret civil balear A. Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. INTERLOCUTÒRIA DE 2 DE MARÇ DE 2017. Ponent: Sr. Monserrat Quintana. INADMISSIÓ DELS DOS RECURSOS DE CASSACIÓ PRESENTATS PER L’EXISTÈNCIA DE DOCTRINA LEGAL, ENCARNADA EN LA SENTÈNCIA DEL MATEIX…

rjib16 JURISPRUDÈNCIA (gener 2017-desembre 2017) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) VI. Laboral A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA NÚM. 689/2017, DE 19 DE SETEMBRE, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE DOCTRINA. Ponent: Sr. Sempere Navarro. CADUCITAT DE L’ACCIÓ D’ACOMIADAMENT. NO ÉS APRECIABLE CADUCITAT PER SUSPENSIÓ DEL TERMINI CORRESPONENT SI FOU PRESENTADA PAPERETA DE CONCILIACIÓ A L’OFICINA…

rjib16 ESTUDIS ANÀLISI DE LA LLEI 7/2017, DE 3 D’AGOST, PER LA QUAL ES MODIFICA LA COMPILACIÓ DE DRET CIVIL DE LES ILLES BALEARS I DEL SEU PROCÉS Francesca Llodrà Grimalt Professora titular de dret civil Universitat de les Illes Balears I. Punt de partida: l’«entre bastidors» de la reforma. II. Les temàtiques tractades a la Llei 7/2017. 1. La…

rjib16 COMENTARIS I NOTES ORDEN EUROPEA DE RETENCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES: «SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE PALMA, SOLICITO A FAVOR DE MI CLIENTE EL EMBARGO (SI PUEDE SER) DE LA CUENTA CORRIENTE QUE EL DEMANDADO TIENE DOMICILIADA EN UNA ENTIDAD BANCARIA DE BERLÍN…» Miguel-Álvaro Artola Fernández Magistrado de la Audiencia Provincial de las Illes Balears Corresponsal de la Red…

rjib16 COMENTARIS I NOTES LES CLÍNIQUES JURÍDIQUES COM A FORMES D’INNOVACIÓ EDUCATIVA I EINES DE JUSTÍCIA SOCIAL Margalida Capellà i Roig Professora contractada doctora de dret internacional públic Universitat de les Illes Balears Carlos Gómez Martínez President de la Secció 3a de l’Audiència Provincial de les Illes Balears Coordinador de la Clínica Jurídica de la Fundació Monti-Sión Solidària I. Introducció.…

rjib16 COMENTARIS I NOTES LOS RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. LA INFLUENCIA DE LA STC 58/2016, DE 17 DE MARZO Gabriel Oliver Koppen Magistrado Audiencia Provincial de las Illes Balears I. Planteamiento general. II. La STC 58/2016, de 17 de marzo. I. Planteamiento general Uno de los objetivos establecidos…

rjib16 ESTUDIS L’EVOLUCIÓ JURÍDICA DEL «DESCOMPTE DE RESIDENT» (1987-2017) Miquel Pons-Portella Advocat I. Introducció. II. La Decisió de la Comissió Europea de 22 de juny de 1987. III. El segon desenvolupament reglamentari del «descompte de resident»: el Reial decret 255/1989, de 17 de febrer. IV. Les modificacions del «descompte de resident» durant els anys 1997 i 1998. V. El «descompte…

rjib16 JURISPRUDÈNCIA (gener 2017-desembre 2017) Antonio J. Terrasa García President del TSJIB (Penal) IV. Penal Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ SEGONA NÚM. 347/2017, DE 25 JULIOL. Ponent: Sr. Rodríguez Rivas. DELICTES CONTRA LA PROPIETAT INDUSTRIAL. DANY. NECESSITAT DE DETERMINAR EL PERJUDICI DERIVAT DE LA IMATGE O EL PRESTIGI PER AL TITULAR REGISTRAL PROTEGIT. Resum del fets: es va…

rjib16 JURISPRUDÈNCIA (gener 2017-desembre 2017) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) V. Contenciosa administrativa A. Tribunal Suprem 1. INTERLOCUTÒRIES DE LA SECCIÓ D’ADMISSIÓ DEL NOU RECURS DE CASSACIÓ. A) INTERLOCUTÒRIA DE 17 DE JULIOL DE 2017 (REC. 1271/2017). Ponent: Sr. Córdoba Castroverde. PREPARACIÓ DE RECURS DE CASSACIÓ QUE ES CONSIDERA QUE INFRINGEIX, ALHORA, NORMES AUTONÒMIQUES I ESTATALS. B)…

  • 1
  • 2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart