Etiqueta: Actividad registral

Activitat Registral número 16

rjib16 ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (gener 2017-desembre 2017) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat 1. RESOLUCIÓ DE 23 D’OCTUBRE DE 2017. SUBSTITUCIÓ VULGAR: LIMITACIÓ QUAN AFECTA A LEGITIMARIS. Resum dels fets:

Etiquetado con:

Activitat registral número 15

rjib15 ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (gener 2016-desembre 2016) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat 1. RESOLUCIÓ DE 14 DE DESEMBRE DE 2016. FINALITZACIÓ DEL CONCURS DE CREDITORS PER INSUFICIÈNCIA DE MASSA

Etiquetado con: ,

Activitat Registral número 14

rjib14 ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (novembre 2014-octubre 2015) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat 1. RESOLUCIÓ DE 27 DE JULIOL DE 2015. SOCIETATS DE CAPITAL I ACTIUS ESSENCIALS. Resums dels fets:

Etiquetado con: ,

Activitat registral número 13

I. Illes Balears 1. Lleis i decrets legislatius A diferència d’aquests darrers anys, crida l’atenció que durant els mesos que abasta aquesta crònica no s’ha aprovat cap decret llei. Nogensmenys, l’activitat legislativa ha estat prou intensa. Cronològicament, i sense oblidar

Etiquetado con: ,

Activitat registral número 12

Resolucions de la Direcció General  dels Registres i del Notariat  (novembre 2012 – octubre 2013) 1. RESOLUCIÓ DE 3 DE JULIOL DE 2013: PROPIETAT HORITZONTAL. ADJUDICACIÓ DERIVADA DE PROCEDIMENT EXECUTIU. TITULARITAT REGISTRAL DELS COMUNERS EN QUOTES INDIVISES. Resum dels fets:

Etiquetado con: ,

Activitat registral número 11

Resolucions de la Direcció General  dels Registres i del Notariat  (novembre 2011 – octubre 2012) 1. RESOLUCIÓ D’1 DE MARÇ DE 2012. OBRA NOVA ACABADA. REQUISITS PER A LA INSCRIPCIÓ. Resum dels fets: Per part del notari recurrent es av

Etiquetado con: ,

Activitat registral número 10

Resolucions de la Direcció General  dels Registres i del Notariat  (novembre 2010 – octubre 2011) 1. RESOLUCIÓ DE 15 D’ABRIL DE 2011. ANOTACIÓ PREVENTIVA DE DEMANDA. FINCA DEL MATEIX DEMANDANT. Resum dels fets 1 Per manament d’un Jutjat de Primera

Etiquetado con: ,