Eduardo Martínez-Piñeiro Caramés Notari (El Derecho Foral de Mallorca) Fèlix Pons Irazazábal Advocat (Estudios en homenaje a Miguel Coll Carreras) Joana María Socios Camacho Professora titular de Dret administratiu de la Universitat de les Illes Balears (Comentaris a la Llei …

Llibros Leer más »

(octubre 2005 – setembre 2006) Maria L. Torres Bonet Lletrada del Consell Insular d’Eivissa i Formentera (Constitucional) Miquel Masot Miquel Magistrat del TSJIB (Dret civil balear) Mariano Zaforteza Fortuny Magistrat del TSJIB (Civil) Antonio J. Terrosa García President del TSJIB …

Jurisprudencia Leer más »

COMENTARIS I NOTES BREU ESTUDI RELATIU A LA TUTELA FINANCERA QUE HA D’EXERCIR LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS SOBRE ELS ENS LOCALS I, EN PARTICULAR, SOBRE ELS CONSORCIS Miquel Àngel Busquets López Cap del Departament Jurídic i Administratiu …

BREU ESTUDI RELATIU A LA TUTELA FINANCERA QUE HA D’EXERCIR LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS SOBRE ELS ENS LOCALS I, EN PARTICULAR, SOBRE ELS CONSORCIS Leer más »

PRINCIPALES NOVEDADES FISCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALEAR EN MATERIA DE TRIBUTOS PROPIOS AUTONÓMICOS: ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL IMPUESTO SOBRE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE ARRENDAMIENTO SIN CONDUCTOR Juan Calvo Vérgez Doctor en Derecho Profesor de Derecho Financiero y Tributario Universidad …

PRINCIPALES NOVEDADES FISCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALEAR EN MATERIA DE TRIBUTOS PROPIOS AUTONÓMICOS: ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL IMPUESTO SOBRE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE ARRENDAMIENTO SIN CONDUCTOR Leer más »

ESTUDIS CONSIDERACIÓN Y PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DATOS DEL NASCITURUS EN LA HISTORIA / CLINICA Cristina Gil Membrado Abogada [1] I. La vida humana en gestación. El estatuto jurídico del naciturus’: el derecho a la vida como prius de los …

CONSIDERACIÓN Y PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DATOS DEL NASCITURUS EN LA HISTORIA CLINICA Leer más »

RÈGIM JURÍDIC DE LA GESTIÓ FUNDACIONAL DEL SERVEI PÚBLIC D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DE LA SEGURETAT SOCIAL A LES ILLES BALEARS Jaume Munar Fullana Doctor en Dret públic Professor associat de Dret administratiu Universitat de les Illes Balears Consideracions generals. II. Les …

RÈGIM JURÍDIC DE LA GESTIÓ FUNDACIONAL DEL SERVEI PÚBLIC D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DE LA SEGURETAT SOCIAL A LES ILLES BALEARS Leer más »