ESTUDIS RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES: REFLEXIONS ENTORN DE LA SEVA «DOGMÀTICA» I AL SISTEMA DE LA REFORMA DE 2010 DEL CODI PENAL Juan Carlos Carbonell Mateu Catedràtic de dret penal Universitat de València Introducció. II. Necessitat politicocriminal d’abordar …

RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES: REFLEXIONS ENTORN DE LA SEVA «DOGMÀTICA» I AL SISTEMA DE LA REFORMA DE 2010 DEL CODI PENAL Leer más »

ESTUDIS CONTINGUT I CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 31/2010, DE 28 DE JUNY, EN RELACIÓ AMB LES LLENGÜES OFICIALS Antoni Milian i Massana Catedràtic de dret administratiu Universitat Autònoma de Barcelona Introducció. II. El català com a …

CONTINGUT I CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 31/2010, DE 28 DE JUNY, EN RELACIÓ AMB LES LLENGÜES OFICIALS Leer más »

ESTUDIS LA RECIENTE SOLUCIÓN JUDICIAL DE UNA VIEJA CUESTIÓN TRIBUTARIA: LA LIÓUIDACIÓN DE LOS IMPUESTOS OUE HAN GRAVADO DURANTE EL ÚLTIMO SIGLO EN ESPAÑA LAS DONACIONES DE BIENES r AMAMfl Al rr Tomás Mir de la Fuente (jANANLIALtb Abogado del …

LA RECIENTE SOLUCIÓN JUDICIAL DE UNA VIEJA CUESTIÓN TRIBUTARIA: LA LIÓUIDACIÓN DE LOS IMPUESTOS OUE HAN GRAVADO DURANTE EL ÚLTIMO SIGLO EN ESPAÑA LAS DONACIONES DE BIENES Leer más »

COMENTARIS I NOTES LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR EL TRABAJO PARA LA FAMILIA EN EL DERECHO CIVIL BALEAR (A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DELTSJIB 2/2010, DE 24 DE MARZO) María Nélida Tur Faúndez Profesora titular de Derecho Civil Universidad de las …

LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR EL TRABAJO PARA LA FAMILIA EN EL DERECHO CIVIL BALEAR (A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DELTSJIB 2/2010, DE 24 DE MARZO) Leer más »

DOCUMENTS José Angel Torres Lana Catedràtic de dret civil Universitat de les Illes Balears EL DRET PRÒXIM: UNA REFLEXIÓ SOBRE L’ENTORN JURÍDIC[1] L’honor que la rectora m’ha conferit amb l’encàrrec de pronunciar la lliçó inaugural d’aquest curs acadèmic s’havia de …

EL DRET PRÒXIM: UNA REFLEXIÓ SOBRE L’ENTORN JURÍDI Leer más »

JURISPRUDÈNCIA (novembre 2009 – octubre 2010) Maria Torres Bonet Secretària general del Consell Insular d’Eivissa (Constitucional) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) Carlos Gómez Martínez President de l’Audiència Provincial (Civil) Antonio ]. Terrosa García President del TSJIB (Penal) Fernando …

JURISPRUDÈNCIA Leer más »

LLIBRES Antonio J. Térras a García President del TSJIB (Inmediación y apelación en el proceso penal: jurisprudencia TC y reformas procesales) Isidro Martín Sánchez Catedràtic de dret eclesiàstic de la Universitat Autònoma de Madrid (Derecho autonómico y religión. El caso …

LLIBRES Leer más »

COMENTARIS I NOTES LA PROBLEMÁTICA DE LA RESERVA VIDUAL EN EL DERECHO CIVIL DE MALLORCA (A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DELTSJIB 3/2010, DE 25 DE MAYO) Antonia Panizo, Fullana Profesora titular de Derecho Civil Universidad de las Illes Balears La …

LA PROBLEMÁTICA DE LA RESERVA VIDUAL EN EL DERECHO CIVIL DE MALLORCA (A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DELTSJIB 3/2010, DE 25 DE MAYO) Leer más »