Categoría: Número 17

rjib17 LLIBRES Joaquín Eduardo Tomás Marín Advocat de la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Comentarios a la Ley de Urbanismo de las Illes Balears) COMENTARIOS A LA LEY DE URBANISMO DE LAS ILLES BALEARS. …

Llibres Leer más »

Etiquetado con:

rjib17 JURISPRUDÈNCIA (gener 2018-desembre 2018) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) V. Contenciosa administrativa A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA NÚM. 1999/2018, DE 28 DE MAIG. RECURS DE CASSACIÓ NÚM. 2443/2016. Ponent: Sr. Trillo Alonso. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER ACTE …

Jurisprudencia Contencioso administrativa Leer más »

Etiquetado con: ,

rjib17 LLIBRES Carlos Gómez Martínez Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (Noticiari de fets memorables de Mallorca (1749-1828). Edició i estudi preliminar de Carme Simó Roca) NOTICIARI DE FETS MEMORABLES DE MALLORCA (1749-1828). Edició i estudi …

Llibres Leer más »

Etiquetado con: ,

rjib17 JURISPRUDÈNCIA (gener 2018-desembre 2018) Antonio J. Terrasa García President del TSJIB (Penal) IV. Penal Audiencia Provincial 1. AUTO DE LA SECCIÓN SEGUNDA NÚM. 502/2018, DE 25 DE JUNIO. Ponente: Sr. Gómez-Reino Delgado. DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y NATURALEZA …

Jurisprudencia Penal Leer más »

Etiquetado con: ,

rjib17 JURISPRUDÈNCIA (gener 2018-desembre 2018) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) VI. Laboral A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ PRIMERA NÚM. 765/2018, DE 17 DE JULIOL, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE DOCTRINA. Ponent: …

Jurisprudencia Laboral Leer más »

Etiquetado con: ,

rjib17 JURISPRUDÈNCIA (gener 2018-desembre 2018) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) II. Dret civil balear A. Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. SENTÉNCIA NÚM. 4/2018, DE 13 DE DESEMBRE. Ponent: Sr. …

Jurisprudencia derecho Civil Balear Leer más »

Etiquetado con: ,

rjib17 JURISPRUDÈNCIA (gener 2018-desembre 2018) Jaume Munar Fullana Doctor en dret (Constitucional) I. Constitucional 1. SENTÈNCIA NÚM. 38/2018, DE 23 D’ABRIL (SALA PRIMERA). Ponent: Sra. Balaguer Callejón. RECURS D’EMPARA. DRET A OBTENIR UNA RESOLUCIÓ JUDICIAL FONAMENTADA. ULTRAACTIVITAT DELS CONVENIS COL·LECTIUS. INADMISSIÓ …

Jurisprudencia Constitucional Leer más »

Etiquetado con: ,

rjib17 JURISPRUDÈNCIA (gener 2018-desembre 2018) Carlos Gómez Martínez Magistrat del TSJIB (Civil) III. Civil Audiència Provincial 1. INTERLOCUTÒRIA DE LA SECCIÓ TERCERA NÚM. 160/2017, DE 30 DE NOVEMBRE. Ponent: Sr. Gómez Martínez. FORMULACIÓ EXTEMPORÀNIA DE L’OPOSICIÓ PER CLÀUSULES ABUSIVES EN UN …

Jurisprudencia Civil Leer más »

Etiquetado con: ,

rjib17 ESTUDIS EL GOBIERNO EN FUNCIONES EN LA NUEVA LEY 1/2019, DE 31 DE ENERO, DEL GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS Miquel Pons-Portella Abogado I. Introducción. II. Precedentes de la regulación del Gobierno en funciones. 1. El Gobierno de la …

ESTUDIS EL GOBIERNO EN FUNCIONES EN LA NUEVA LEY 1/2019, DE 31 DE ENERO, DEL GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS Leer más »

Etiquetado con: ,

rjib17 ESTUDIS ALGUNES CONSIDERACIONS ENTORN DEL RÈGIM DE MAJORIES EXIGIBLES ALS ACORDS DELS ÒRGANS DELS CONSELLS INSULARS EN L’APROVACIÓ DEL PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC Jaume Munar Fullana Doctor en dret públic I. Introducció de la problemàtica: els primers pronunciaments jurisprudencials …

ALGUNES CONSIDERACIONS ENTORN DEL RÈGIM DE MAJORIES EXIGIBLES ALS ACORDS DELS ÒRGANS DELS CONSELLS INSULARS EN L’APROVACIÓ DEL PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC Leer más »

Etiquetado con: ,