Aproximaciones al pacto sucesorio de apartación en el Derecho civil propio de Galicia como instrumento de ordenación sucesoria del patrimonio familiar José Manuel Busto Lago Catedrático de Derecho Civil Universidad de A Coruña RESUMEN La peculiaridad del pacto sucesorio de …

Aproximaciones al pacto sucesorio de apartación en el Derecho civil propio de Galicia como instrumento de ordenación sucesoria del patrimonio familiar Leer más »

Cambio climático, energía y comunidades autónomas: el impulso de la transición energética mediante el cierre de centrales térmicas en la Ley balear 10/2019[1] Jordi Jaria-Manzano Profesor Agregado Serra Húnter de Derecho Constitucional y Ambiental Universitat Rovira i Virgili Endrius Cocciolo …

Cambio climático, energía y comunidades autónomas: el impulso de la transición energética mediante el cierre de centrales térmicas en la Ley balear 10/2019 Leer más »

Referèndums municipals versus consultes ciutadanes: la qüestió en la Llei balear de consultes populars i processos participatius Sebastià Rubí Tomàs Professor associat de dret constitucional Universitat de les Illes Balears SUMARI I. Introducció. II. El marc normatiu fonamental. III. La …

Referèndums municipals versus consultes ciutadanes: la qüestió en la Llei balear e consultes populars i processos participatius Leer más »

El Tribunal Constitucional atorga l’empara per vulneració dels drets d’intimitat, imatge i honor, produïda mitjançant la utilització esbiaixada de la tècnica periodística de càmera oculta Sentència de la Sala Primera del Tribunal Constitucional (recurs d’empara) núm. 25/2019, de 28 de febrer …

Jurisprudencia Constitucional Leer más »

El Tribunal Constitucional avala la selecció i el nomenament de policies locals amb caràcter d’interinitat Sentència del Tribunal Constitucional núm. 106/2019, de 19 de setembre (Ple), dictada en la qüestió d’inconstitucionalitat núm. 1461-2019, plantejada per la Sala Contenciosa Administrativa del …

Jurisprudencia Constitucional Leer más »