Número 18

>
Número 18

Cambio climático, energía y comunidades autónomas: el impulso de la transición energética mediante el cierre de centrales térmicas en la Ley balear 10/2019 Jordi Jaria-Manzano Profesor Agregado Serra Húnter de Derecho Constitucional y Ambiental Universitat Rovira i Virgili Endrius Cocciolo Profesor Agregado de Derecho Administrativo y de Derecho de la Energía Universitat Rovira i Virgili RESUMEN La Ley 10/2019, de…

Fèlix Pons, lluny de l’oblit Gabriel Lladó Vidal Advocat El proper 2 de juliol farà deu anys del decés de Fèlix Pons Irazazábal (1942- 2010), advocat de professió i vocació, per a qui, segons paraules seves, la política no fou sinó un parèntesi en la seva vida i en l’exercici de l’advocacia. Es llicencià en dret a la Universitat de…

La protección del derecho a saber en las Illes Balears Carmen Fernández González Doctora en Derecho SUMARIO I. El auge del gobierno abierto y de la transparencia. II. Los mecanismos legales para la satisfacción del derecho a saber. 1. Ideas generales. 2. La solicitud de acceso a la información pública (SAIP). 3. La reclamación de acceso a la información pública.…

Referèndums municipals versus consultes ciutadanes: la qüestió en la Llei balear de consultes populars i processos participatius Sebastià Rubí Tomàs Professor associat de dret constitucional Universitat de les Illes Balears SUMARI I. Introducció. II. El marc normatiu fonamental. III. La doctrina del Tribunal Constitucional. 1. En relació amb les consultes populars. 2. En relació amb el concepte de referèndum. 3.…

El Tribunal Constitucional atorga l’empara per vulneració dels drets d’intimitat, imatge i honor, produïda mitjançant la utilització esbiaixada de la tècnica periodística de càmera oculta Sentència de la Sala Primera del Tribunal Constitucional (recurs d’empara) núm. 25/2019, de 28 de febrer (ponent: Sr. González Rivas). L’any 2010, la cadena de televisió Antena 3 emet un programa en el qual, entre d’altres…

Validació de la potestat i causa expropiatòria prevista en la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca Sentència del Tribunal Constitucional (recurs d’inconstitucionalitat) núm. 116/2019, de 16 d’octubre (Ple) (ponent: Sra. Roca Trías). Un grup de diputats del grup parlamentari popular en el Congrés va promoure recurs d’inconstitucionalitat contra l’art. 50 de…

El Tribunal Constitucional avala la selecció i el nomenament de policies locals amb caràcter d’interinitat Sentència del Tribunal Constitucional núm. 106/2019, de 19 de setembre (Ple), dictada en la qüestió d’inconstitucionalitat núm. 1461-2019, plantejada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (ponent: Sr. Enríquez Sancho). Plantejament de la qüestió: la reserva de l’exercici…

Modificació de la capacitat i divorci. L’Alzheimer d’un dels membres acaba afectant tota la família Sentència de la Secció Quarta de l’Audiència Provincial de Balears núm. 82/2019, de 14 de març (ponent: Sr. Oliver Koppen). La Sentència aborda un tema de rabiosa actualitat ja que es refereix a la situació delicada per la qual travessa una família en què conflueixen…

A voltes amb el crèdit «revolving» Sentència de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears núm. 117/2019, de 22 de març (ponent: Sr. Gibert Ferragut). El demandant havia subscrit amb l’entitat financera demandada un crèdit «revolving» amb un interès remuneratori fixat en un 22 %. Es discuteix si aquest interès és abusiu o usurari o no. La correcta comprensió d’aquesta…

Manual para el asesoramiento, representación y defensa de las Entidades Locales. F. J. DURÁN GARCÍA; S. MONTESERÍN HEREDIA (coord.). Madrid: El Consultor de los Ayuntamientos, Wolters Kluver, 2019. I Es de obligado cumplimiento felicitar a todas las personas que han colaborado en el Manual para el asesoramiento, representación y defensa de las Entidades Locales, por ser ya una realidad en una materia original…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart