Número 18

>
Número 18

El Tribunal Constitucional atorga l’empara per vulneració dels drets d’intimitat, imatge i honor, produïda mitjançant la utilització esbiaixada de la tècnica periodística de càmera oculta Sentència de la Sala Primera del Tribunal Constitucional (recurs d’empara) núm. 25/2019, de 28 de febrer (ponent: Sr. González Rivas). L’any 2010, la cadena de televisió Antena 3 emet un programa en el qual, entre d’altres…

Validació de la potestat i causa expropiatòria prevista en la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca Sentència del Tribunal Constitucional (recurs d’inconstitucionalitat) núm. 116/2019, de 16 d’octubre (Ple) (ponent: Sra. Roca Trías). Un grup de diputats del grup parlamentari popular en el Congrés va promoure recurs d’inconstitucionalitat contra l’art. 50 de…

El Tribunal Constitucional avala la selecció i el nomenament de policies locals amb caràcter d’interinitat Sentència del Tribunal Constitucional núm. 106/2019, de 19 de setembre (Ple), dictada en la qüestió d’inconstitucionalitat núm. 1461-2019, plantejada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (ponent: Sr. Enríquez Sancho). Plantejament de la qüestió: la reserva de l’exercici…

Modificació de la capacitat i divorci. L’Alzheimer d’un dels membres acaba afectant tota la família Sentència de la Secció Quarta de l’Audiència Provincial de Balears núm. 82/2019, de 14 de març (ponent: Sr. Oliver Koppen). La Sentència aborda un tema de rabiosa actualitat ja que es refereix a la situació delicada per la qual travessa una família en què conflueixen…

A voltes amb el crèdit «revolving» Sentència de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears núm. 117/2019, de 22 de març (ponent: Sr. Gibert Ferragut). El demandant havia subscrit amb l’entitat financera demandada un crèdit «revolving» amb un interès remuneratori fixat en un 22 %. Es discuteix si aquest interès és abusiu o usurari o no. La correcta comprensió d’aquesta…

Manual para el asesoramiento, representación y defensa de las Entidades Locales. F. J. DURÁN GARCÍA; S. MONTESERÍN HEREDIA (coord.). Madrid: El Consultor de los Ayuntamientos, Wolters Kluver, 2019. I Es de obligado cumplimiento felicitar a todas las personas que han colaborado en el Manual para el asesoramiento, representación y defensa de las Entidades Locales, por ser ya una realidad en una materia original…

Crònica de legislació autonòmica i estatal (novembre 2018-octubre 2019) I. Illes Balears 1. Lleis i decrets llei Els darrers mesos de la IX Legislatura del Parlament de les Illes Balears es caracteritzaren per una intensa activitat legislativa i fou aprovat un gran nombre de normes. Així, en primer lloc, ens hem de referir a la Llei 10/2018, de 6 de…

Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (2019) 1. Resolución de 18 de marzo 2019. Ejecución de títulos judiciales: auto de emisión de declaración de voluntad del art. 708 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Formación del título inscribible. Resumen de los hechos: la entidad vendedora «B., S.L.» y la compradora «C. M., S.L.» otorgaron escritura de compraventa…

Aproximaciones al pacto sucesorio de apartación en el Derecho civil propio de Galicia como instrumento de ordenación sucesoria del patrimonio familiar José Manuel Busto Lago Catedrático de Derecho Civil Universidad de A Coruña RESUMEN La peculiaridad del pacto sucesorio de apartación regulado en el Derecho civil propio de Galicia radica en su objeto: a cambio de la percepción actual de…

Cambio climático, energía y comunidades autónomas: el impulso de la transición energética mediante el cierre de centrales térmicas en la Ley balear 10/2019 Jordi Jaria-Manzano Profesor Agregado Serra Húnter de Derecho Constitucional y Ambiental Universitat Rovira i Virgili Endrius Cocciolo Profesor Agregado de Derecho Administrativo y de Derecho de la Energía Universitat Rovira i Virgili RESUMEN La Ley 10/2019, de…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart