JURISPRUDÈNCIA (octubre 2006 – novembre 2007) Maria Torres Bonet Secretària general del Consell Insular d’Eivissa (Constitucional) Miquel Masot Miquel Magistrat del TSJIB (Dret civil balear) Carlos Gómez Martínez President de l’Audiència Provincial (Civil) Antonio J. Terrosa García President del TSJIB …

JURISPRUDÈNCIA Leer más »

ESTUDIS LA HISENDA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EN EL NOU ESTATUT D’AUTONOMIA Carmen Fernández González Professora titular de dret financer i tributan Universitat de les Illes Balears [1] I. Introducció La regulado de la hisenda en …

LA HISENDA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EN EL NOU ESTATUT D’AUTONOMIA Leer más »

ESTUDIS EL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA A L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS Maria Torres Bonet Lletrada del Consell Insular d’Eivissa Doctora en dret Ángel C. Navarro Sánchez Secretari de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany [1] Introducció El Consell …

EL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA A L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS Leer más »

ESTUDIS SOBRE LA POTESTAT REGLAMENTÀRIA NORMATIVA DELS CONSELLS INSULARS A LA LLUM DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA Lluís J. Segura Ginard Advocat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears [1] Introducció L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (EAIB), sorgit de la …

SOBRE LA POTESTAT REGLAMENTÀRIA NORMATIVA DELS CONSELLS INSULARS A LA LLUM DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA Leer más »

ESTUDIS ELS CONSELLS INSULARS EN EL NOU ESTATUT D’AUTONOMIA DE 2007 Avel·lí Blasco Esteve Catedràtic de dret administratiu Universitat de les Illes Balears [1] Introducció: sentit general de la reforma A) La regulació que dels consells Insulars fa la Llei …

ELS CONSELLS INSULARS EN EL NOU ESTATUT D’AUTONOMIA DE 2007 Leer más »

ESTUDIS ELS CONSELLS INSULARS COM A INSTITUCIONS DE LA COMUNITAT \ AUTONOMA Fèlix Pons Irazazàbal Advocat [1] Introducció i antecedents La més polèmica de les matèries de l’autonomia de les Illes Balears, la que ha estat objecte de més extensa …

ELS CONSELLS INSULARS COM A INSTITUCIONS DE LA COMUNITAT AUTONOMA Leer más »

ESTUDIS EL GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS TRAS LA REFORMA ESTATUTARIA DE 2007 Joan Oliver Araujo Catedrático de Derecho Constitucional Consejero del Consejo Consultivo de las Illes Balears Vicente J. Calafell Ferrá Profesor Asociado de Derecho Constitucional Doctor en Derecho …

EL GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS TRAS LA REFORMA ESTATUTARIA Leer más »