LLIBRES Francesc Segura Fuster Advocat (Normativa lingüística del sistema educatiu) Patricia Dueñas Jollard Tècnic Superior de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (La participación de las regiones en Europa) Maria Francesca Gomila Pocoví Tècnic Superior de l’Administració …

LLIBRES Leer más »

JURISPRUDÈNCIA (desembre 2002 – juliol 2003) Miquel Masot Miquel Magistrat del TSJB (Dret Civil balear) Mariano Zaforteza Fortuny Magistrat del TSJB (Civil) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJB (Contenciosa administrativa) Ferran Gomita Mercadal Advocat (Laboral) Maria Tones Bonet Doctora en …

JURISPRUDÈNCIA Leer más »

COMENTARIS I NOTES NOTES SOBRE ORGANITZACIÓ A LA NOVA LLEI DE RÈGIM JURÍDIC DE L’ADMINISTRACIÓ BALEAR Lluís J. Segura Ginard Advocat de la comunitat autònoma de les Illes Balears [1] I. Idees introductòries En la cinquena legislatura, el Parlament de …

NOTES SOBRE ORGANITZACIÓ A LA NOVA LLEI DE RÈGIM JURÍDIC DE L’ADMINISTRACIÓ BALEAR Leer más »

COMENTARIS I NOTES VEINTE AÑOS (1983-2003) DE CONFLICTIVIDAD CONSTITUCIONAL ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS Pedro A. Aguiló Monjo Jefe del Departamento del Área Contenciosa y Constitucional de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de …

VEINTE AÑOS (1983-2003) DE CONFLICTIVIDAD CONSTITUCIONAL ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS Leer más »

ESTUDIS TERRITORI I URBANISME: EVOLUCIÓ NORMATIVA, CONFIGURACIÓ INSTITUCIONAL I RELACIONS ENTRE EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I ELS CONSELLS INSULARS Jaume Mimar Fullana Secretan de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca [1] [2] …

TERRITORI I URBANISME: EVOLUCIÓ NORMATIVA, CONFIGURACIÓ INSTITUCIONAL I RELACIONS ENTRE EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I ELS CONSELLS INSULARS Leer más »

ESTUDIS UNA VEGADA MÉS SOBRE LA NATURALESA JURÍDICA DELS CONSELLS INSULARS: APROXIMACIÓ HISTÒRICA, JURÍDICA I POLITICA Bartomeu Colom Pastor Professor titular de Dret Administratiu Universitat de les Illes Balears [1] I. Antecedents. No es pot parlar dels consells insulars i …

UNA VEGADA MÉS SOBRE LA NATURALESA JURÍDICA DELS CONSELLS INSULARS: APROXIMACIÓ HISTÒRICA, JURÍDICA I POLITICA Leer más »