Libros

>
Libros

Manual de dret públic de les Illes Balears. A. BLASCO ESTEVE; L. SEGURA GINARD (dir.). Barcelona: Atelier – Institut d’Estudis Autonòmics, 2023 (2a ed.). I A l’any 2023 s’han complert quaranta anys de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Aquest ha estat el període més llarg en els darrers segles en què el conjunt de l’arxipèlag ha gaudit d’un règim d’autogovern.…

Manual civil y fiscal de los pactos sucesorios en el Derecho Civil de las Illes Balears. B. BIBILONI GUASP. València: Tirant lo Blanch, 2023 (amb la col·laboració del Col·legi Notarial de les Illes Balears). I Aquí tenim un llibre imprescindible per als operadors jurídics i estudiosos del Dret civil successori, un must. Una autèntica joia de la bibliografia civil balear,…

Regular los alquileres. La lucha por el derecho a una vivienda digna en España. A. NOGUERA FERNÁNDEZ (coord.). València: Tirant lo Blanch, 2022. I Aquest llibre és un recull de nou articles al voltant de la temàtica del lloguer d’habitatges des d’enfocaments investigadors i professionals diversos. El punt de partida dels estudis és el moment i el perquè del sorgiment,…

Autonomia, costes i litoral. TRAYTER JIMÉNEZ, J. M. (coord.). Barcelona – Palma. Institut d’Estudis de l’Autogovern de la Generalitat de Catalunya – Institut d’Estudis Autonòmics del Govern de les Illes Balears, 2023. I Els directors dels respectius instituts públics editors destaquen en la presentació de l’obra que esdevé fruit d’unes jornades sobres costes i litoral que es desenvoluparen al llarg…

Insularity in the European Union / La insularitat a la Unió Europea / La insularidad en la Unión Europea. A. VICENS i VICENS; C. MANERA ERBINA; F. NAVINÉS BADAL; J. VALERO GONZÁLEZ; P. DUEÑAS JOLLARD. Palma: Institut d’Estudis Autonòmics – Direcció General de Relacions Exteriors (Govern de les Illes Balears), 2023. I La insularitat, també la plurinsularitat, no és únicament…

Mediación y arbitraje en la Administración pública. Por una conciliación entre la legalidad y la eficacia. F. J. BAUZÁ MARTORELL (dir.). Barcelona: Wolters Kluwer Legal & Regulatory España, 2022. I Resulta indescriptible la ilusión que me provocó recibir un ejemplar de esta obra dirigida por el profesor FELIO JOSÉ BAUZÁ MARTORELL, muestra de la transformación cultural que nuestra sociedad está…

Guía práctica de la motivación del acto administrativo. Comentada con jurisprudencia, doctrina de Tribunales Administrativos / Juntas Consultivas de Contratación y del Tribunal de Cuentas. H. MORATA CASELLAS. Cizur Menor: Aranzadi, 2022 . I Hugo Morata té experiència en l’exercici de funcions jurídiques, atès que ha exercit d’advocat i ha ocupat llocs de treball en el Servei Jurídic…

Guia de bones pràctiques sobre escrits, informes orals i actuacions judicials. Palma: Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears – Institut d’Estudis Autonòmics, 2022. I El pasado 20 de junio de 2022 fue presentada en la sede del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) la Guia de bones pràctiques sobre escrits, informes orals i actuacions judicials,…

Un nou marc legal per als consells insulars. T. FONT I LLOVET . Palma: Institut d’Estudis Autonòmics, 2021 . I Els consells insulars són les entitats que han tingut un paper més rellevant i una major evolució en els gairebé quaranta anys d’història de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquestes peculiars institucions naixeren com a meres…

Secretarios, interventores y tesoreros de la administración local (1812-2013) (Especial referencia a las Illes Balears). N. CONTI FUSTER. Palma: Lleonard Muntaner, Editor, 2022 . L’autor del llibre que comentam, Nicolau CONTI, és funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional i ha exercit a diverses corporacions locals, principalment de l’àmbit de les Illes Balears; i presideix el Col·legi…

  • 1
  • 2
  • 5

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart