LLIBRES José V. Fernández-Ventura Álvarez Advocat de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (Funció Pública) Pilar Roca Morey Professora ajudant de Dret constitucional de la UIB (Cuatro estudios sobre la Ley de Consejos Insulares) Núria García Canals …

LLIBRES Leer más »

JURISPRUDÈNCIA (gener-novembre, 2002) Miquel Masot Miquel Magistrat del TSJB (Dret Civil balear) Mariano Zaforteza Fortuny Magistrat del TSJB (Civil) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJB (Contenciosa administrativa) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) Maria L. Torres Bonet Doctora en Dret (Constitucional) …

JURISPRUDÈNCIA (gener-novembre, 2002) Leer más »

COMENTARIS I NOTES PRESENT I FUTUR DEL FINANÇAMENT DE LES HISENDES LOCALS: L’APROVACIÓ DE LA LLEI 51/2002, DE 27 DE DESEMBRE. NOUS REPTES Maria Marquès Caldentey Economista. Cap de Servei d’Hisenda Pública. Conselleria d’Hisenda i Pressuposts Introducció. II. Modificacions a …

PRESENT I FUTUR DEL FINANÇAMENT DE LES HISENDES LOCALS: L’APROVACIÓ DE LA LLEI 51/2002, DE 27 DE DESEMBRE. NOUS REPTES Leer más »

COMENTARIS I NOTES EL NOU RÈGIM JURÍDIC DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS Pere Bonet i Bonet Tècnic superior de la comunitat autònoma de les Illes Balears [1] Introducció. Al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 132, de …

EL NOU RÈGIM JURÍDIC DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS Leer más »

COMENTARIS I NOTES LA REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS VINCULADES ALS USOS ADMESOS \ / EN EL SOL RÚSTIC Jaume Munar Fullana Tècnic d’Administració Genera! Introducció. II. La classificació dels usos urbanístics en sòl rústic. 1. La vincu­lació de l’activitat amb …

LA REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS VINCULADES ALS USOS ADMESOS Leer más »

COMENTARIS I NOTES LAS PAREJAS ESTABLES Y EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2002. Sección Segunda de la Sala Tercera. Ponente: Pujalte Clariana). Tomás Mir de la Fuente …

LAS PAREJAS ESTABLES Y EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Leer más »

NOTES COMENTARIS ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL CONVENIO DE CREACIÓN DEL INSTITUT RAMON LLULL ENTRE CATALUÑA Y LAS ILLES BALEARS Vicente Juan Calafell Ferrà Profesor asociado de Derecho Constitucional. Universitat de les Illes Balears [1] I. Ideas previas. El día …

ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL CONVENIO DE CREACIÓN DEL INSTITUT RAMON LLULL ENTRE CATALUÑA Y LAS ILLES BALEARS Leer más »