Abreviacions
>
>
Abreviacions

Abreviacions

C comentari

CAN comentari d’activitat normativa

CAR comentari d’activitat registral

CMJ comentari monogràfic jurisprudencial

D document

DA diversos autors

E estudi

IAN interlocutòria de l’Audiència Nacional

IAP interlocutòria de l’Audiència Provincial de Balears

IEA Institut d’Estudis Autonòmics

ITC interlocutòria del Tribunal Constitucional

ITS interlocutòria del Tribunal Suprem

ITSJ interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

R recensió

RAP resolutòria de l’Audiència Provincial de Balears

S secció

SAN sentència de l’Audiència Nacional

SAP sentència de l’Audiència Provincial de Balears

SC sala civil

SCA sala contenciosa administrativa

SCP sala civil i penal

SJS sentència del Jutjat Social de les Illes Balears

SP sala penal

SS sala social

STC sentència del Tribunal Constitucional

STS sentència del Tribunal Suprem

STSJ sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart