Inconstitucionalitat del mètode de determinació de la base imposable de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana Sentència del Tribunal Constitucional (qüestió d’inconstitucionalitat) núm. 182/2021, de 26 d’octubre (Ple) (ponent: Sr. Enríquez Sancho). La formulació de la qüestió …

Inconstitucionalitat del mètode de determinació de la base imposable de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana Leer más »

El TC declara la constitucionalitat de la Llei foral navarresa 16/2019, de reconeixement i reparació de les víctimes per actes de motivació política provocats per grups d’extrema dreta o funcionaris públics Sentència del Tribunal Constitucional (recurs d’inconstitucionalitat) núm. 108/2021, de 13 …

El TC declara la constitucionalitat de la Llei foral navarresa 16/2019, de reconeixement i reparació de les víctimes per actes de motivació política provocats per grups d’extrema dreta o funcionaris públics Leer más »

Impacte de la COVID-19 en la jurisdicció civil. Dues interlocutòries de mesures cautelars que apliquen la regla de la clàusula rebus sic stantibus Interlocutòria de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears, núm. 40/2021, de 9 de març (recurs …

Impacte de la COVID-19 en la jurisdicció civil. Dues interlocutòries de mesures cautelars que apliquen la regla de la clàusula rebus sic stantibus Leer más »

L’exhaustivitat de les mesures i prevencions en torn dels instruments personals i col·lectius de protecció dels servidors públics contra la pandèmia COVID-19 posa contra les cordes les administracions públiques Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació …

L’exhaustivitat de les mesures i prevencions en torn dels instruments personals i col·lectius de protecció dels servidors públics contra la pandèmia COVID-19 posa contra les cordes les administracions públiques Leer más »

La defensa contra l’acomiadament laboral també comporta la possibilitat d’impugnació individual dels acomiadaments col·lectius pactats Sentència de la Sala Segona del Tribunal Constitucional (recurs d’empara) núm. 140/2021, de 12 de juliol (ponent: Sr. González-Trevijano Sánchez). La tripleta de defenses jurisdiccionals que …

La defensa contra l’acomiadament laboral també comporta la possibilitat d’impugnació individual dels acomiadaments col·lectius pactats Leer más »

Entrada y registro domiciliarios: el consentimiento Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo núm. 6/2021, de 13 de enero (ponente: Sr. Puente Segura). Los antecedentes Esta Sentencia resolvió el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia núm. …

Entrada y registro domiciliarios: el consentimiento Leer más »

Sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia (algunas inexactitudes y tergiversaciones en el debate)[1]* Carmen Tomás-Valiente Lanuza Profesora Titular de Derecho Penal Universitat de les Illes Balears RESUMEN A raíz de la promulgación de …

Sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia (algunas inexactitudes y tergiversaciones en el debate) Leer más »

Prostitución y consentimiento: ¿una contradicción en los términos?[1]* Mariona Llobet Anglí Profesora Lectora de Derecho Penal Universitat Pompeu Fabra RESUMEN Una cuestión muy debatida en la actualidad versa sobre la constatación de un verdadero y genuino consentimiento de las mujeres …

Prostitución y consentimiento: ¿una contradicción en los términos? Leer más »

Secció monogràfica Límits a l’exercici de l’autonomia individual en relació amb la salut i el cos propis Presentació Antoni Llabrés Fuster Professor titular de dret penal Universitat de les Illes Balears L’abast i els límits del reconeixement jurídic de l’exercici …

Secció monogràfica Límits a l’exercici de l’autonomia individual en relació amb la salut i el cos propis Leer más »

La potestad sancionadora jurisdiccional: las multas punitivas[1]* Sergio González Malabia Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Ibiza RESUMEN La ley confiere a los Jueces y Tribunales una herramienta para procurar la consecución de la labor que …

La potestad sancionadora jurisdiccional: las multas punitivas Leer más »