Índex de jurisprudència
>
>
Índex de jurisprudència

Índex de jurisprudència

Abús sexual, delicte d’

SAP (S. 1a) 4/2016, de 27 de gener (ponent Sr. Robles Morato), núm. 15, 2017.

SAP (S. 2a) 4/2019, de 7 de gener (ponent Sr. Gómez-Reino Delgado), núm. 19, 2020.

Acte administratiu

STSJ (SCA) 506, de 7 de juny de 2013 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 12, 2014.

Actes reglats

STS (SCA) de 21 d’abril de 2010 (ponent Sr. Peces Morate), núm. 9, 2011.

Nul·litat de ple dret

STSJ (SCA) 165, de 25 de febrer de 2005 (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 4, 2006.

Vid. Procediment administratiu

Activitats classificades

Vid. Policia administrativa

Administració local

STSJ (SCA) 145, de 8 de febrer de 2002 (ponent Sr. Fiol Gomila), núm. 1, 2003.

SAP (S. 5a) 311/2003, de 26 de juny (ponent Sr. Ramón Homar), núm. 2, 2004.

STC 51/2004, de 13 d’abril (ponent Sr. Gay Montalvo), núm. 3, 2005.

STSJ (SCA) 629, de 30 de juny de 2010 (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 9, 2011.

STC 102/2016, de 25 de maig (ponent Sr. Enríquez Sancho), núm. 15, 2017.

Vid. Competències de les comunitats autònomes, Ordenació del territori i urbanisme, Procediment administratiu

Aeroports

STC 204/2002, de 31 d’octubre (ponent Sr. Conde Martín de Hijas), núm. 1, 2003.

Alous

Vid. Propietat i drets reals

Autonomia Local

STC 240/2006, de 20 de juliol (ponent Sr. Jiménez Sánchez), núm. 5, 2007.

STC 121/2012, de 5 de juny (ponent Sr. Ortega Álvarez), núm. 11, 2013.

STC 125/2013, de 23 de maig (ponent Sr. González Rivas), núm. 12, 2014.

ITC 236/2014, de 7 d’octubre, núm. 13, 2015.

Segregació

STSJ (SCA) 812, de 17 d’octubre de 2007 (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 6, 2008.

Blanqueig de capitals, delicte de

SAP (S. 2a.) 8/2009, de 25 de febrer (ponent Sr. Gómez-Reino Delgado), núm. 8, 2010.

SAP (S. 1a.) 92/2011, d’1 de setembre (ponent Sr. Jiménez Vidal), núm. 10, 2012.

Carreteres

STC 168/2009, de 9 de juliol (ponent Sra. Casas Baamonde), núm. 8, 2010.

Coaccions, delicte de

SAP (S. 1a.) 36/2015, de 19 de març (ponent Sr. Yllanes Suárez), núm. 14, 2016.

Comerç

STSJ (SCA) 145, de 8 de febrer de 2002 (ponent Sr. Fiol Gomila), núm. 1, 2003.

STC 124/2003, de 29 de juny (ponent Sr. Pérez Vera), núm. 2, 2004.

STC 157/2004, de 21 de setembre (ponent Sr. Jiménez Sánchez), núm. 3, 2005.

STSJ (SCA) 164, de 27 de febrer de 2007 (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 6, 2008.

STC 106/2009, de 4 de maig (ponent Sr. Pérez Tremps), núm. 8, 2010.

STC 26/2012, d’1 de març (ponent Sr. Pérez Tremps), núm. 11, 2013.

STC 233/2012, de 13 de desembre (ponent Sr. Pérez de los Cobos Orihuel), núm. 12, 2014.

STC 157/2016, de 22 de setembre (ponent Sr. Xiol Ríos), núm. 15, 2017.

STSJ (SCA) 357/2017, de 25 de juliol (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 16, 2018.

Vid. Competències de les comunitats autònomes

Competència deslleial

SAP (S. 4a) 46/2006, de 13 de febrer (ponent Sr. Aguiló Monjo), núm. 5, 2007.

STC 106/2009, de 4 de maig (ponent Sr. Pérez Tremps), núm. 8, 2010.

Vid. Comerç

Competències de les comunitats autònomes

Aspectes generals

STC 96/2002, de 25 d’abril (ponent Sr. Cachón Villar), núm. 1, 2003.

STC 109/2003, de 5 de juny (ponent Sr. Vives-Antón), núm. 2, 2004.

STC 124/2003, de 29 de juny (ponent Sr. Pérez Vera), núm. 2, 2004.

ITC 135/2004, de 20 d’abril de 2004, núm. 3, 2005.

STC 332/2005, de 15 de desembre (ponent Sr. Conde Martín de Hijas), núm. 5, 2007.

STC 68/2007, de 28 de març (ponent Sr. Rodríguez-Zapata), núm. 6, 2008.

STC 247/2007, de 12 de desembre (ponent Sra. Pérez Vera), núm. 7, 2009.

STC 31/2010, de 28 de juny (ponent Sra. Casas Baamonde), núm.9, 2011.

STC 187/2012, de 29 d’octubre (ponent Sr. Ortega Álvarez), núm. 11, 2013.

STC 233/2012, de 13 de desembre (ponent Sr. Pérez de los Cobos Orihuel),

núm. 12, 2014.

STC 165/2013, de 26 de setembre (ponent Sr. González Rivas), núm. 12, 2014.

STC 164/2014, de 7 d’octubre (ponent Sr. Narváez Rodríguez), núm. 13, 2015.

STC 41/2015, de 2 de març (ponent Sra. Roca Trías), núm. 14, 2016.

STC 89/2017, de 4 de juliol (ponent Sr. Xiol Ríos), núm. 16, 2018.

Competències

STC 97/2002, de 25 d’abril (ponent Sr. Delgado Barrio), núm. 1, 2003.

STC 239/2002, d’11 de desembre (ponent Sr. Gay Montalvo), núm. 2, 2004.

STC 109/2003, de 5 de juny (ponent Sr. Vives-Antón), núm. 2, 2004.

STC 124/2003, de 29 de juny (ponent Sr. Pérez Vera), núm. 2, 2004.

STC 175/2003, de 30 de desembre (ponent Sr. Gay Montalvo), núm. 3, 2005.

STC 157/2004, de 21 de setembre (ponent Sr. Jiménez Sánchez), núm. 3, 2005.

STC 194/2004, de 10 de novembre (ponent Sr. Gay Montalvo), núm. 4, 2006.

STC 332/2005, de 15 de desembre (ponent Sr. Conde Martín de Hijas), núm. 5, 2007.

STC 50/2006, de 16 de febrer (ponent Sr. Pérez Tremps), núm. 5, 2007.

STC 46/2007, d’1 de març (ponent Sr. Pérez Tremps), núm. 6, 2008.

STC 103/2008, d’11 de setembre (ponent Sr. Jiménez Sánchez), núm. 7, 2009.

STS (SCA) de 2 juliol de 2008 (ponent Sr. Peces Morate), núm. 7, 2009.

STC 106/2009, de 4 de maig (ponent Sr. Pérez Tremps), núm. 8, 2010.

STC 168/2009, de 9 de juliol (ponent Sra. Casas Baamonde), núm. 8, 2010.

STSJ (SCA) 605, de 10 de setembre de 2009 (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 8, 2010.

STC 31/2010, de 28 de juny (ponent Sra. Casas Baamonde), núm.9, 2011.

STC 47/2010, de 8 de setembre (ponent Sr. Sala Sánchez), núm.9, 2011.

STC 18/2011, de 3 de març (ponent Sr. Aragón Reyes), núm. 10, 2012.

STC 26/2012, d’1 de març (ponent Sr. Pérez Tremps), núm. 11, 2013.

STC 233/2012, de 13 de desembre (ponent Sr. Pérez de los Cobos Orihuel), núm. 12, 2014.

STC 165/2013, de 26 de setembre (ponent Sr. González Rivas), núm. 12, 2014.

STC 179/2013, de 21 d’octubre (ponent Sr. González Rivas), núm. 12, 2014.

STC 3/2014, de 16 de gener (ponent Sra. Roca Trías), núm. 13, 2015.

STC 106/2014, de 24 de juny (ponent Sr. Ollero Tassara), núm. 13, 2015.

STC 141/2014, d’11 de setembre (ponent Sr. Valdés Dal-Ré), núm. 13, 2015.

STC 31/2015, de 25 de febrer (ponent Sr. González-Trevijano Sánchez), núm. 14, 2016.

STC 235/2015, de 5 de novembre (ponent Sr. González-Trevijano Sánchez), núm. 14, 2016.

STC 157/2016, de 22 de setembre (ponent Sr. Xiol Ríos), núm. 15, 2017.

STC 89/2017, de 4 de juliol (ponent Sr. Xiol Ríos), núm. 16, 2018.

STC 109/2017, de 21 de setembre (ponent Sr. González-Trevijano Sánchez), núm. 16, 2018.

STC 134/2018, de 13 de desembre (ponent Sr. Xiol Ríos), núm. 17, 2019.

STC 100/2020, de 22 de juliol (ponent Sr. Xiol Ríos), núm. 19, 2020.

STC 135/2020, de 23 de setembre (ponent Sr. Montoya Melgar), núm. 19, 2020.

STS (SCA) 1507/2020, de 12 de novembre (ponent Sr. Herrero Pina), núm. 19, 2020.

STC 68/2021, de 18 de març (ponent Sr. González Rivas), núm. 20, 2021.

Institucions

ITS (SCA) de 31 de gener de 2008 (ponent Sr. Trillo Torres), núm. 7, 2009.

STC 31/2010, de 28 de juny (ponent Sra. Casas Baamonde), núm.9, 2011.

Vid. Autonomia local, Comerç, Domini públic, Drets i llibertats fonamentals, Expropiació forçosa, Medi ambient, Ordenació del territori i urbanisme, Referèndum, Subvencions

Conflicte en defensa de l’autonomia local

Vid. Autonomia local

Consells insulars

ITS (SCA) de 31 de gener de 2008 (ponent Sr. Trillo Torres), núm. 7, 2009.

STSJ (SCA) 181, de 31 de maig de 2010 (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 9, 2011.

STC 132/2012, de 19 de juny (ponent Sr. Aragón Reyes), núm. 11, 2013.

ITC 236/2014, de 7 d’octubre, núm. 13, 2015.

STC 101/2017, de 20 de juliol (ponent Sr. Montoya Melgar), núm. 16, 2018.

STSJ (SCA) 108/2021, de 15 de febrer (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 20, 2021.

Contractes del sector públic

STS (SCA) de 27 de juny de 2012 (ponent Sr. Maurandi Guillén), núm. 11, 2013.

STSJ (SCA) 426, de 24 de maig de 2013 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 12, 2014.

STC 68/2021, de 18 de març (ponent Sr. González Rivas), núm. 20, 2021.

STSJ (SCA) 108/2021, de 15 de febrer (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 20, 2021.

Consumidors i usuaris

SAP (S. 5a) 146/2003, de 17 de març (ponent Sr. Oliver Barceló), núm. 2, 2004.

Vid. Obligacions i contractes

Danys i perjudicis

Assistència sanitària

STSJ (SS) 191/2009, de 6 de maig (ponent Sra. Llompart Bennàssar), núm. 8, 2010.

Indemnització

IAP (SC) 172/2005, de 16 de novembre (ponent Sr. Munar Bernat), núm. 5, 2007.

SAP (S. 3a) 316/2010, de 14 de setembre (ponent Sr. Rigo Rosselló), núm. 9, 2011.

SAP (S. 3a) 102/2013, de 6 de març (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 12, 2014.

SAP (S. 2a) 347/2017, de 25 de juliol (ponent Sr. Rodríguez Rivas), núm. 16, 2018.

Reclamació civil

SAP (S. 5a) de 20 de juny de 2001 (ponent Sr. Oliver Barceló), núm. 1, 2003.

SAP (S. 5a) 114/2004, de 25 de març (ponent Sr. Cabrer Barbosa), núm. 3, 2005.

SAP (S. 3a) 187/2008, de 16 de juny (ponent Sr. Rosselló Llaneras), núm. 7, 2009.

SAP (S. 5a) 228/2008, de 6 d’octubre (ponent Sr. Oliver Barceló), núm. 7, 2009.

Renous

SAP (S. 3a) 131/2008, de 15 de maig (ponent Sr. Rigo Rosselló), núm. 7, 2009.

STSJ (SCA) 451, de 29 de juny de 2015 (ponent Sra. Ortuño Rodríguez), núm. 14, 2016.

Vid. Procés civil, Responsabilitat patrimonial de l’Administració

Decret llei

STC 68/2007, de 28 de març (ponent Sr. Rodríguez-Zapata Pérez), núm. 6, 2008.

STC 137/2011, de 14 de setembre (ponent Sr. Sala Sánchez), núm. 10, 2012.

STC 233/2012, de 13 de desembre (ponent Sr. Pérez de los Cobos Orihuel), núm. 12, 2014.

STC 38/2016, de 3 de març (ponent Sr. Xiol Ríos), núm. 15, 2017.

STC 14/2020, de 28 de gener (ponent Sr. Enríquez Sancho), núm. 19, 2020.

Delicte societari

SAP (S. 2a) 172/2017, de 20 d’abril (ponent Sr. Gómez-Reino Delgado) i STS (SP) 512/2018, de 29 d’octubre (ponent Sr. Llarena Conde), núm. 17, 2019.

Desobediència, delicte de

SAP (S. 1a) núm. 15/2021, de 11 de febrer (ponent. Sr. Tártalo Hernández), núm. 20, 2021.

Detenció il·legal, delicte de

SAP (S. 1a) 7/2019, de 5 de febrer (ponent Sra. Moyá Rosselló) i STSJ (SCP) de 17 d’abril de 2019 (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 18, 2020.

Domicili

Vid. Drets i llibertats fonamentals

Domini públic

Mar territorial

STS (SCA) de 2 juliol de 2008 (ponent Sr. Peces Morate), núm. 7, 2009.

Servitud de trànsit

STSJ (SCA) 299, d’1 d’abril de 2005 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 4, 2006.

STC 233/2015, de 5 de novembre (ponent Sr. Valdés Dal-Ré), núm. 14, 2016.

Vid. Competències de les comunitats autònomes, Medi ambient, Propietat i drets reals

Donació

SAP (S. 3a) 187/2003, de 21 de març (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 2, 2004.

Vid. Successions

Dret de família

Aliments

SAP (S. 4a) 257/2012, de 30 de maig (ponent Sr. Aguiló Monjo), núm. 11, 2013.

RAP (S. 4a) 161, de 4 de desembre de 2012 (ponent Sr. Artola Fernández), núm. 12, 2014.

SAP (S. 2a) 300/2015, de 30 de novembre (ponent Sr. Rodríguez Rivas), núm. 15, 2017.

Declinatòria internacional

RAP (S. 4a) 123, de 18 de setembre de 2013 (ponent Sr. Aguiló Monjo), núm. 12, 2014.

Menors

SAP (S. 3a) 423/2003, de 24 de juliol (ponent Sr. Rosselló Llaneras), núm. 2, 2004.

STC 185/2012, de 17 d’octubre (ponent Sra. Roca Trías), núm. 11, 2013.

Parament de la llar

SAP (S. 3a) 360/2007, de 8 d’octubre (ponent Sra. Paniza Fullana), núm. 7, 2009.

STSJ (SCP) 2/2015, de 23 de novembre (ponent Sr. Aguiló Monjo), núm. 14, 2016.

STS (SC) 342/2020, de 10 de març (ponent Sr. Navarro Sanchís), núm. 19, 2020.

Parella estable

SAP (S. 4a) de 6 de febrer de 2002 (ponent Sr. Artola Fernández), núm. 1, 2003.

STSJ (SCP) 2/2010, de 24 de març (ponent Sr. Capó Delgado), núm. 9, 2011.

STSJ (SCP) 1/2011, de 3 d’octubre (ponent Sr. Capó Delgado), núm. 10, 2012.

Paternitat

STC 138/2005, de 26 de maig (ponent Sr. Rodríguez Zapata), núm. 4, 2006.

STC 273/2005, de 27 d’octubre (ponent Sra. Pérez Vera), núm. 5, 2007.

Pensió de viduïtat

STC 22/2010, de 27 d’abril (ponent Sr. Rodríguez Arribas), núm. 9, 2011.

STS (SS) de 3 de maig de 2011 (ponent Sr. Gullón Rodríguez), núm. 10, 2012.

Règim matrimonial

SAP (S. 5a) de 15 de juliol de 2002 (ponent Sr. Massanet Moragues), núm. 1, 2003.

SAP (S. 3a) 187/2003, de 21 de març (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 2, 2004.

STC 138/2005, de 26 de maig (ponent Sr. Rodríguez-Zapata Pérez), núm. 4, 2006.

SAP (S. 3a) 467/2005, de 22 de novembre (ponent Sr. Rosselló Llaneras), núm. 5, 2007.

STSJ (SCP) 1/2007, de 5 de novembre (ponent Sr. Capó Delgado), núm. 6, 2008.

ITS (SC) de 22 de gener de 2008 (ponent Sr. Xiol Ríos), núm. 7, 2009.

ITSJ (SCP) de 21 de maig de 2008 (ponent Sr. Capó Delgado), núm. 7, 2009.

SAP (S. 4a) 125/2008, de 14 d’abril (ponent Sr. Fernández Alonso), núm. 7, 2009.

STSJ (SCP) 2/2009, de 27 de juliol (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 8, 2010.

SAP (S. 4a) 162/2010, de 5 de maig (ponent Sr. Aguiló Monjo), núm. 9, 2011.

STS (SC) 161/2016, de 16 de març (ponent Sr. Orduña Moreno), núm. 15, 2017.

Separació i divorci

STC 185/2012, de 17 d’octubre (ponent Sra. Roca Trías), núm. 11, 2013.

ITSJ (SCP) 3/2012, d’11 de juliol (ponent Sr. Capó Delgado), núm. 11, 2013.

STSJ (SCP) de 2 de març de 2017 (ponent Sr. Monserrat Quintana), núm. 16, 2018.

SAP (S. 5a) 82/2019, de 14 de març (ponent Sr. Oliver Koppen), núm. 18, 2020.

Treball per la família

STSJ (SCP) de 2 de març de 2017 (ponent Sr. Monserrat Quintana), núm. 16, 2018.

SAP (S. 4a) 204/2018, de 14 de juny (ponent Sr. Latorre López), núm. 17, 2019.

STSJ (SCP) 3/2019, de 30 de maig (ponent Sra. Vidal Mercadal), núm. 19, 2020.

STSJ (SCP) 1/2020, de 22 de juliol (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 19, 2020.

Vid. Procés civil, Successions

Dret mercantil

IAP (S. 5a) 103/2005, de 8 de juliol (ponent Sr. Oliver Barceló), núm. 4, 2006.

IAP (S. 5a) 53/2006, de 20 de març (ponent Sr. Zaforteza Fortuny), núm. 5, 2007.

STSJ (SCP) 1/2007, de 5 de novembre (ponent Sr. Capó Delgado), núm. 6, 2008.

SAP (S. 5a) 310/2009, de 21 de setembre (ponent Sr. Ramón Homar), núm. 8, 2010.

SAP (S. 1a) 100/2012, de 12 d’abril (ponent Sr. Terrasa García), núm. 11, 2013.

IAP (S. 2a) 299/2014, de 30 de maig (ponent Sr. Gómez-Reino Delgado), núm. 14, 2016.

SJS 445/2015, de 20 d’octubre (ponent Sra. de Andrés Pardo), núm. 14, 2016.

Dret tributari

STSJ (SCA) 24/2020, de 27 de gener (ponent Sr. Fiol Gomila), núm. 18, 2020.

Drets i llibertats fonamentals

Acomiadament per lesió de drets fonamentals

STS (SS) de 20 d’abril de 2005 (ponent Sr. Martín Valverde), núm. 4, 2006.

SJS 5 149/2020, de 26 de juny (ponent Sr. Martín Martín), núm. 19, 2020.

Condicions bàsiques per a l’exercici

STC 54/2002, de 27 de febrer (ponent Sr. Pérez Vera), núm. 1, 2003.

Dret a l’honor

STC 61/2004, de 19 d’abril (ponent Sr. Vives Antón), núm. 3, 2005.

SAP (S. 5a) 266/2010, de 5 de juliol (ponent Sr. Cabrer Barbosa), núm. 9, 2011.

STC 25/2019, de 28 de febrer (ponent Sr. González Rivas), núm. 18, 2020.

Dret a la defensa

STC 35/2021, de 18 de febrer (ponent Sra. Roca Trías), núm. 20, 2021.

Dret a la integritat física i moral

STSJ (SS) 172/2014, de 14 de maig (ponent Sr. Wilhelmi Lizaur), núm. 13, 2015.

Dret a la intimitat

SJS 1 499/2008, de 17 de desembre (ponent Sr. Jiménez Vidal), núm. 7, 2009.

STC 43/2009, de 12 de febrer (ponent Sr. Aragón Reyes), núm. 8, 2010.

SAP (S. 1a) 60/2010, de 6 de juliol (ponent Sra. Beltrán Mairata), núm. 9, 2011.

SAP (S. 1a) 12/2013 de 4 de febrer (ponent Sr. Heredia del Real) i STS (SP) 5.677/2013, de 7 d’octubre (ponent Sr. del Moral García), núm. 12, 2014.

SAP (S. 4a) 341/2017 (ponent Sr. Latorre López), núm. 16, 2018.

STC 25/2019, de 28 de febrer (ponent Sr. González Rivas), núm. 18, 2020.

Dret al jutge predeterminat per la Llei

SAP (S. 1a) 270/2010, de 15 de novembre (ponent Sr. Arbona Femenía), núm. 9, 2011.

Dret de participació política

STC 62/2011, de 5 de maig (ponent Sr. Ortega Álvarez), núm. 10, 2012.

STSJ (SCA) 378, de 8 de juliol de 2014 (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 13, 2015.

Dret de vaga

STSJ (SS) 533/2008, de 4 de novembre (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 7, 2009.

Educació

STC 38/2007, de 15 de febrer (ponent Sra. Casas Baamonde), núm. 6, 2008.

STC 38/2016, de 3 de març (ponent Sr. Xiol Ríos), núm. 15, 2017.

Estat d’alarma

SAP (S. 1a) núm. 15/2021, de 11 de febrer (ponent. Sr. Tártalo Hernández), núm. 20, 2021.

Indefensió

STS (SCA) de 29 de setembre de 2005 (ponent Sr. Díaz Delgado), núm. 5, 2007.

Inviolabilitat del domicili

STSJ (SCA) 299/2005, d’1 d’abril (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 4, 2006.

Llibertat religiosa

SJS 1 31/2017, de 6 de febrer (ponent Sra. Ramos Monserrat), núm. 16, 2018.

Llibertat sindical

STS 14 de juliol de 2006 (ponent Sr. Desdentado Bonete), núm. 5, 2007.

Principi d’igualtat

STC 38/2007, de 15 de febrer (ponent Sra. Casas Baamonde), núm. 6, 2008.

STC 59/2008, de 14 de maig (ponent Sr. Sala Sánchez), núm. 7, 2009.

STC 22/2010, de 27 d’abril (ponent Sr. Rodríguez Arribas), núm. 9, 2011.

STC 41/2015, de 2 de març (ponent Sra. Roca Trías), núm. 14, 2016.

Privació de llibertat

STC 73/2010, de 18 de setembre (ponent Sra. Pérez Vera), núm. 9, 2011.

Secret de les comunicacions

SAP (S. 1a) 60/2010, de 6 de juliol (ponent Sra. Beltrán Mairata), núm. 9, 2011.

Sufragi passiu

STC 43/2009, de 12 de febrer (ponent Sr. Aragón Reyes), núm. 8, 2010.

STC 125/2013, de 23 de maig (ponent Sr. González Rivas), núm. 12, 2014.

Tutela judicial efectiva

STC 187/2012, de 29 d’octubre (ponent Sr. Ortega Álvarez), núm. 11, 2013.

STC 223/2015, de 2 de novembre (ponent Sra. Asua Batarrita), núm. 14, 2016.

STC 38/2016, de 3 de març (ponent Sr. Xiol Ríos), núm. 15, 2017.

STC 50/2017, de 8 de maig (ponent Sr. Montoya Melgar), núm. 16, 2018.

Vid. Relació laboral

Empresa

De treball temporal

STSJ (SS) 13/2005, de 14 de gener (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 4, 2006.

Unió temporal

SAP (S. 5a) 106/2014, de 4 d’abril (ponent Sr. Ramón Homar), núm. 13, 2015.

Espais naturals

Vid. Medi ambient

Estafa

Apropiació indeguda

SAP (S. 2a) 155/2010, de 9 d’abril (ponent Sra. Cámara Ramis), núm. 9, 2011.

SAP (S. 1a) 103/2015, de 28 de setembre (ponent Sra. Robles Morato), núm. 14, 2016.

Blanqueig de capitals

SAP (S. 1a) 56/2012, d’11 d’octubre (ponent Sra. Cameselle Montis), núm. 11, 2013.

SAP (S. 1a) 121/2015, de 16 d’octubre (ponent Sra. Ramis Rosselló) i SAP (S. 1a) 151/2015, de 16 de desembre (ponent Sra. Ramis Rosselló), núm. 14, 2016.

Defraudació de telecomunicacions

SAP (S. 2a.) 16/2006, de 16 de gener (ponent Sr. Gómez-Reino Delgado), núm. 5, 2007.

Frau a l’Administració

SAP (S. 2a) 68/2013, de 23 de juliol (ponent Sr. Gómez-Reino Delgado), núm. 12, 2014.

SAP (S. 1a) 105/2015, de 30 de setembre (ponent Sra. Ramis Rosselló) i STS (SP) 606/2016, de 7 de juliol (ponent Sr. Soriano Soriano), núm. 15, 2017.

STSJ (SCP) 2/2017, de 2 de març (ponent Sr. Terrasa García) i STS (SP) 807/2017, d’11 de desembre (ponent Sr. Sánchez Melgar), núm 16, 2018.

Estrangeria

STSJ (SCA) 659, de 20 de setembre de 2004 (ponent Sr. Fiol Gomila), núm. 3, 2005.

IAP (SC) 91/2004, de 8 de juny (ponent Sr. Artola Fernández), núm. 3, 2005.

SAP (S. 2a) 84/2007, de 27 de febrer (ponent Sr. Gómez-Reino Delgado), núm. 6, 2008.

SAP (S. 2a) 115/2007, de 6 de març (ponent Sr. Calderón Susín), núm. 6, 2008.

Vid. Nacionalitat

Expropiació forçosa

STS (SCA) de 19 de juliol de 2005 (ponent Sr. Lecumberri Martí), núm. 4, 2006.

STSJ (SCA) 108/2005, d’11 de febrer (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 4, 2006.

STC 141/2014, d’11 de setembre (ponent Sr. Valdés Dal-Ré), núm. 13, 2015.

STSJ (SCA) 236, de 16 d’abril de 2014 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 13, 2015.

STS (SCA) 1866/2017, de 29 de novembre (ponent Sr. Olea Godoy), núm. 16, 2018.

STC 116/2019, de 16 d’octubre (ponent Sra. Roca Trías), núm. 18, 2020.

Via de fet

STSJ (SCA) 840, de 18 d’octubre de 2002 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 1, 2003.

Farmàcia

Vid. Sanitat i salut pública

Funció pública

STS (SS) de 27 de maig de 2002 (ponent Sr. Martín Correa), núm. 1, 2003.

STC 226/2004, de 29 de novembre (ponent Sra. Casas Baamonde), núm. 4, 2006.

STS (SCA) de 29 de setembre de 2005 (ponent Sr. Díaz Delgado), núm. 5, 2007.

SAP (S. 1a) 90/2007, de 30 de juliol (ponent Sr. Izquierdo Téllez), núm. 6, 2008.

STC 55/2009, de 9 de març (ponent Sr. Gay Montalvo), núm. 8, 2010.

IAN de 28 d’octubre de 2010 (ponent Sr. de No Alonso-Misol), núm. 9, 2011.

STS (SS) de 19 de gener de 2011 (ponent Sr. Martín Valverde), núm. 10, 2012.

STS (SS) de 8 de juliol de 2014 (ponent Sr. Sempere Navarro), núm. 13, 2015.

STSJ (SS) 172/2014, de 14 de maig (ponent Sr. Wilhelmi Lizaur), núm. 13, 2015.

STSJ (SCA) 588, de 7 d’octubre de 2015 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 14, 2016.

STS (SS) 3272/2015, de 24 d’abril (ponent Sr. Souto Prieto), núm. 14, 2016.

ITC 55/2016, d’1 de març, núm. 15, 2017.

STSJ (SCA) 105/2018, de 27 de febrer (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 17, 2019.

STSJ (SCA) 456/2018, de 28 de setembre (ponent Sra. Ortuño Rodríguez), núm. 17, 2019.

STS (SS) 765/2018, de 17 de juliol (ponent Sr. Arastey Sahun), núm. 17, 2019.

STSJ (SS) 237/2020, de 23 de juliol (ponent Sr. Oliver Reus), núm. 19, 2020.

STSJ (SS) 285/2021, de 10 de març (ponent Sra. Virolés Piñol), núm. 20, 2021.

Llengua catalana

STSJ (SCA) 142, de 23 de febrer de 2010 (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 9, 2011.

STSJ (SCA) 616, de 12 de setembre de 2011 (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 10, 2012.

STC 165/2013, de 26 de setembre (ponent Sr. González Rivas), núm. 12, 2014.

STSJ (SCA) 14/2020 i 15/2020, de 16 de gener (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 18, 2020.

STSJ (SS) 301/2019, de 30 de setembre (ponent Sr. Roa Nonide), núm. 18, 2020.

Lliure designació

STSJ (SCA) 506, de 7 de juny de 2013 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 12, 2014.

STSJ (SCA) 605, de 30 de juliol de 2013 (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 12, 2014.

STSJ (SCA) 362/2017, de 5 de setembre (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 16, 2018.

Policia

STSJ (SCA) 608, de 30 de novembre de 2016 (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 15, 2017.

STC 106/2019, de 19 de setembre (ponent Sr. Enríquez Sancho), núm. 18, 2020.

Homicidi, delicte d’

SAP (S. 2a) 478/2019, de 29 de novembre (ponent Sr. Rodríguez Rivas), núm. 19, 2020.

Joc

STC 204/2002, de 31 d’octubre (ponent Sr. Conde Martín de Hijas), núm. 1, 2003.

Jurisdicció militar

STC 179/2004, de 21 d’octubre (ponent Sr. Aragón Reyes), núm. 4, 2006.

Lesions, delicte de

SAP (S. 1a) 261/2017, de 16 de novembre (ponent Sra. Martín Hernández), núm. 16, 2018.

Llei

STC 122/2016, de 23 de juny (ponent Sr. Ollero Tassara), núm. 15, 2017.

Reserva de llei orgànica

STC 124/2003, de 29 de juny (ponent Sr. Pérez Vera), núm. 2, 2004.

Llibertat d’informació

Vid. Drets i llibertats fonamentals

Medi ambient

STSJ (SCA) 254, de 8 de març de 2002 (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 1, 2003.

STC 97/2002, de 25 d’abril (ponent Sr. Delgado Barrio), núm. 1, 2003.

STC 194/2004, de 10 de novembre (ponent Sr. Gay Montalvo), núm. 4, 2006.

STS (SCA) de 2 juliol de 2008 (ponent Sr. Peces Morate), núm. 7, 2009.

STSJ (SCA) 605, de 10 de setembre de 2009 (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 8, 2010.

SAP (S. 1a) 97/2012, de 15 de novembre (ponent Sra. Martín Hernández), núm. 11, 2013.

STC 106/2014, de 24 de juny (ponent Sr. Ollero Tassara), núm. 13, 2015.

STC 233/2015, de 5 de novembre (ponent Sr. Valdés Dal-Ré), núm. 14, 2016.

STC 235/2015, de 5 de novembre (ponent Sr. González-Trevijano Sánchez), núm. 14, 2016.

STC 109/2017, de 21 de setembre (ponent Sr. González-Trevijano Sánchez), núm. 16, 2018.

STC 100/2020, de 22 de juliol (ponent Sr. Xiol Ríos), núm. 19, 2020.

STSJ (SCA) 144/2020, de 28 d’abril (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 19, 2020.

STSJ (SCA) 1507/2020, de 12 de novembre (ponent Sr. Herrero Pina), núm. 19, 2020.

STSJ (SCA) 248/2021, de 21 d’abril (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 20, 2021.

Vid. Competències de les comunitats autònomes, Domini públic, Ordenació del territori i urbanisme

Multipropietat

Vid. Propietat i drets reals

Nacionalitat

SAP (S. 5a) 425/2004, de 22 d’octubre (ponent Sr. Ramón Homar), núm. 4, 2006.

SAP (S. 3a) 168/2017, de 26 de maig (ponent Sra. Ordóñez Delgado), núm. 16, 2018.

Vid. Estrangeria

Obligacions i contractes

Cessió del crèdit

IAP (S. 5a.) 96/2009, de 5 de maig (ponent Sr. Oliver Barceló), núm. 8, 2010.

Clàusules abusives

SAP (S. 5a) 146/2003, de 17 de març (ponent Sr. Oliver Barceló), núm. 2, 2004.

SAP (S. 3a) 285/2003, de 16 de maig (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 2, 2004.

SAP (S. 3a) 231/2004, de 28 de maig (ponent Sr. Rigo Rosselló), núm. 3, 2005.

IAP (S. 3a) 69/2016, de 8 d’abril (ponent Sr. Oliver Koppen), núm. 15, 2017.

IAP (S. 3a) 160/2017, de 30 de novembre (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 17, 2019.

Condicions generals de contractació

STSJ (SC) 3/2005, de 16 de juny (ponent Sr. Monserrat Quintana), núm. 4, 2006.

Contracte d’arrendament

SAP (S. 3a) 178/2011, de 20 d’abril (ponent Sr. Rosselló Llaneras), núm. 10, 2012.

SAP (S. 3a) 63/2018, de 8 de febrer (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 17, 2019.

Contracte d’assegurança

SAP (S. 5a) 504/2006, de 23 de novembre (ponent Sr. Ramón Homar), núm. 6, 2008.

SAP (S. 5a) 228/2008, de 6 d’octubre (ponent Sr. Oliver Barceló), núm. 7, 2009.

SAP (S. 3a) 369/2010, de 6 d’octubre (ponent Sr. Rosselló Llaneras), núm. 9, 2011.

IAP (S. 3a) 149/2016, de 2 de setembre (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 15, 2017.

Contracte bancari

SAP (S. 3a) 82/2012, de 16 de febrer (ponent Sr. Moragues Vidal), núm. 11, 2013.

SAP (S. 5a) 66/2016, de 8 de març (ponent Sr. Sola Ruiz), núm. 15, 2017.

Contracte de compravenda

SAP (S. 5a) 114/2004, de 25 de març (ponent Sr. Cabrer Barbosa), núm. 3, 2005.

SAP (S. 4a) 417/2004, de 30 de setembre (ponent Sr. Aguiló Monjo), núm. 3, 2005.

Contracte de finançament

SAP (S. 5a) 379/2009, de 3 de novembre (ponent Sr. Oliver Barceló), núm. 9, 2011.

SAP (S. 5a) 216/2011, de 20 de juny, núm. 10, 2012.

SAP (S. 3a) 117/2019, de 22 de març (ponent Sr. Gibert Ferragut), núm. 18, 2010.

Contracte de préstec hipotecari

SAP (S. 5a) 504/2006, de 23 de novembre (ponent Sr. Ramón Homar), núm. 6, 2008.

ITC 113/2011, de 19 de juliol, núm. 10, 2012.

RAP (S. 3a) 82/2011, de 6 d’octubre (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 10, 2012.

RAP (S. 5a) 177, d’1 d’octubre de 2013 (ponent Sr. Sola Ruiz), núm. 12, 2014.

RAP (S. 3a) 180/2013, d’11 de desembre (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 13, 2015.

SAP (S. 5a) 143/2014, de 12 de maig (ponent Sr. Ramón Homar), núm. 13, 2015.

SAP (S. 3a) 236/2014, de 25 de juliol (ponent Sr. Moragues Vidal), núm. 13, 2015.

IAP (S. 3a) 69/2016, de 8 d’abril (ponent Sr. Oliver Koppen), núm. 15, 2017.

SAP (S. 5a) 321/2017, de 9 de novembre (ponent Sr. Sola Ruiz), núm. 16, 2018.

Contracte de viatge

SAP (S. 3a) 330/2005, de 13 de juliol (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 4, 2006.

SAP (S. 5a) 282/2006, de 14 de juny (ponent Sr. Martínez Nadal), núm. 5, 2007.

SAP (S. 3a) 39/2013, de 6 de febrer (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 12, 2014.

Contracte de vitalici

STSJ (SCP) 3/2005, de 16 de juny (ponent Sr. Montserrat Quintana), núm. 4, 2006.

Extinció de la relació contractual

SAP (S. 5a) de 13 de juliol de 2002 (ponent Sr. Zaforteza Fortuny), núm. 1, 2003.

STSJ (SC) 1/2005, de 14 de gener (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 4, 2006.

Nul·litat

SAP (S. 3a) 105/2015, de 16 d’abril (ponent Sra. Moragues Vidal), núm. 14, 2016.

SAP (S. 4a) 105/2017, de 22 de març (ponent Sr. Latorre López), núm. 16, 2018.

Preferents

SAP (S. 4a) 105/2017, de 22 de març (ponent Sr. Latorre López), núm. 16, 2018.

Rescissió per lesió

STSJ (SCP) 2/2005, de 26 de gener (ponent Sr. Masot Miquel), núm. 4, 2006.

Targetes de crèdit

SAP (S. 3a) 231/2004, de 28 de maig (ponent Sr. Rigo Rosselló), núm. 3, 2005.

SAP (S. 3a) 96/2007, de 13 de març (ponent Sr. Rigo Rosselló), núm. 6, 2008

Vid. Danys i perjudicis, Precari

Ordenació del territori i urbanisme

Accés als documents urbanístics

STSJ (SCA) 350, de 5 d’abril de 2006 (ponent Sr. Nieto Martín), núm. 5, 2007.

Caducitat

STSJ (SCA) d’11 de febrer de 2012 (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 11, 2013

Competències autonòmiques

STC 46/2007, d’1 de març (ponent Sr. Pérez Tremps), núm. 6, 2008.

STC 141/2014, d’11 de setembre (ponent Sr. Valdés Dal-Ré), núm. 13, 2015.

STC 42/2018, de 28 d’abril (ponent Sr. Martínez-Vares García), núm. 17, 2019.

Competències municipals

STC 51/2004, de 13 d’abril (ponent Sr. Gay Montalvo), núm. 3, 2005.

Declaració interès general

STSJ (SCA) 485/2017, de 8 de novembre (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 16, 2018.

Delictes relacionats

SAP (S. 1a) 140/2003, de 17 de juliol (ponent Sr. Terrasa García), núm. 3, 2005.

SAP (S. 1a) 203/2003, de 17 de novembre (ponent Sr. Terrasa García), núm. 3, 2005.

SAP (S. 1a) 90/2007, de 30 de juliol (ponent Sr. Izquierdo Téllez), núm. 6, 2008.

SAP (S. 1a) 97/2012, de 15 de novembre (ponent Sra. Martín Hernández), núm. 11, 2013.

SAP (S. 1a) 130/2013, de 9 de desembre (ponent Sra. Ordóñez Delgado) i STS (SP) 676/2014, de 15 d’octubre (ponent Sr. del Moral García), núm. 13, 2015.

Dret de propietat

STC 54/2002, de 27 de febrer (ponent Sr. Pérez Vera), núm. 1, 2003.

Estudi econòmic i financer

STSJ (SCA) 758, de 22 de juliol de 2010 (ponent Sra. Ortuño Rodríguez), núm. 9, 2011.

STSJ (SCA) 273, de 20 de març de 2013 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 12, 2014.

Indemnització

STSJ (SCA) 805, de 21 de novembre de 2012 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 11, 2013.

STSJ (SCA) 398, de 31 de maig de 2012 (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 11, 2013.

STS (SCA) de 21 de desembre de 2015 (ponent Sr. Trillo Alonso), núm. 14, 2016.

STS (SCA) 1866/2017, de 29 de novembre (ponent Sr. Olea Godoy), núm. 16, 2018.

Infraccions

STSJ (SCA) 1077, de 15 de setembre de 2006 (ponent Sr. Masot Miquel), núm. 6, 2008.

ITSJ (SCA) de 7 de novembre de 2007 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 7, 2009.

STSJ (SCA) 136, de 3 de març de 2015 (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 14, 2016.

STSJ (SCA) 381, de 3 de juny de 2015 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 14, 2016.

STSJ (SCA) 261/2019, de 29 de maig (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 18, 2020.

Llicències

STSJ (SCA) 296/2005, d’1 d’abril (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 4, 2006.

STS (SCA) de 28 de gener de 2010 (ponent Sr. Peces Morate), núm. 8, 2010.

STSJ (SCA) d’11 de febrer de 2012 (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 11, 2013.

SAP (S. 1a) 130/2013, de 9 de desembre (ponent Sra. Ordóñez Delgado) i STS (SP) 676/2014, de 15 d’octubre (ponent Sr. del Moral García), núm. 13, 2015.

STSJ (SCA) 136, de 3 de març de 2015 (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 14, 2016.

STSJ (SCA) 122, de 9 de març de 2016 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 15, 2017.

STSJ (SCA) 73, de 21 de febrer de 2017 (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 15, 2017.

STSJ (SCA) 316/2017, de 4 de juliol (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 16, 2018.

STSJ (SCA) 42/2018, de 31 de gener (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 17, 2019.

STSJ (SCA) 182/2018, de 17 d’abril (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 17, 2019.

Moratòria

STSJ (SCA) 296/2005, d’1 d’abril (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 4, 2006.

STSJ (SCA) 357/2017, de 25 de juliol (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 16, 2018.

Pla territorial insular

STSJ (SCA) 42, de 24 de gener de 2003 (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 2, 2004.

STSJ (SCA) 277, de 3 de juny de 2008 (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 7, 2009.

STS (SCA) de 23 de juny de 2015 (ponent Sr. Peces Morate), núm. 14, 2016.

Planejament urbanístic

STC 54/2002, de 27 de febrer (ponent Sr. Pérez Vera), núm. 1, 2003.

STSJ (SCA) 293, de 4 d’abril de 2003 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 2, 2004.

STSJ (SCA) 296/2005, d’1 d’abril (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 4, 2006.

STC 240/2006, de 20 de juliol (ponent Sr. Jiménez Sánchez), núm. 5, 2007.

STSJ (SCA) 277, de 3 de juny de 2008 (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 7, 2009.

STSJ (SCA) 20, de 15 de gener de 2010 (ponent Sr. Fiol Gomila), núm. 8, 2010.

STS (SCA) de 21 d’abril de 2010 (ponent Sr. Peces Morate), núm. 9, 2011.

STSJ (SCA) 629, de 30 de juny de 2010 (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 9, 2011.

STSJ (SCA) 758, de 22 de juliol de 2010 (ponent Sra. Ortuño Rodríguez), núm. 9, 2011.

STS (SCA) de 8 de març de 2011 (ponent Sr. Fernández Valverde), núm. 10, 2012.

STSJ (SCA) 398, de 31 de maig de 2012 (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 11, 2013.

STSJ (SCA) 273, de 20 de març de 2013 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 12, 2014.

STS (SCA) de 29 d’octubre de 2014 (ponent Sr. Trillo Torres), núm. 13, 2015.

STSJ (SCA) 340, de 19 de juny de 2014 (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 13, 2015.

STC 28/2017, de 16 de febrer (ponent Sra. Roca Trías), núm. 16, 2018.

STC 42/2018, de 28 d’abril (ponent Sr. Martínez-Vares García), núm. 17, 2019.

Sòl urbà inedificable

STSJ (SCA) 1077, de 15 de setembre de 2006 (ponent Sr. Masot Miquel), núm. 6, 2008.

Sòl rústic

STSJ (SCA) 250, de 26 de març de 2004 (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 3, 2005.

STSJ (SCA) 20, de 15 de gener de 2010 (ponent Sr. Fiol Gomila), núm. 8, 2010.

STSJ (SCA) 870, de 15 de novembre de 2011 (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 10, 2012.

STSJ (SCA) 805, de 21 de novembre de 2012 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 11, 2013.

STSJ (SCA) 108, de 26 de febrer de 2014 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 13, 2015.

STSJ (SCA) 236, de 16 d’abril de 2014 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 13, 2015.

STSJ (SCA) 340, de 19 de juny de 2014 (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 13, 2015.

STS (SCA) de 21 de desembre de 2015 (ponent Sr. Trillo Alonso), núm. 14, 2016.

STC 42/2018, de 28 d’abril (ponent Sr. Martínez-Vares García), núm. 17, 2019.

STS (SCA) 1999/2018, de 28 de maig (ponent Sr. Trillo Alonso), núm. 17, 2019.

Subsòl

STSJ (SCA) 813, de 4 d’octubre de 2002 (ponent Sr. Algora Hernando), núm. 1, 2003.

STS (SCA) de 7 de juny de 2005 (ponent Sr. Menéndez Pérez), núm. 4, 2006.

STS (SCA) de 19 de juliol de 2005 (ponent Sr. Lecumberri Martí), núm. 4, 2006.

STSJ (SCA) 108/2005, d’11 de febrer (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 4, 2006.

Vid. Administració local, Comerç, Medi ambient, Responsabilitat patrimonial de l’Administració

Policia administrativa

STSJ (SCA) 145, de 8 de febrer de 2002 (ponent Sr. Fiol Gomila), núm. 1, 2003.

STSJ (SCA) 389, de 20 d’abril de 2005 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 5, 2007.

Precari

SAP (S. 5a) de 31 de juliol de 2002 (ponent Sr. Soto Abeledo), núm. 1, 2003.

SAP (S. 3a) 502/2003, de 3 d’octubre (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 3, 2005.

SAP (S. 3a) 258/2012, de 24 de maig (ponent Sr. Moragues Vidal), núm. 11, 2013.

Presó provisional

ITSJ (SCP), de 17 de setembre de 2004 (ponent Sr. Capó Delgado), núm. 4, 2006.

Pressuposts

STC 3/2003, de 16 de gener (ponent Sr. Gay Montalvo), núm. 2, 2004.

STC 122/2016, de 23 de juny (ponent Sr. Ollero Tassara), núm. 15, 2017.

STC 99/2018, de 19 de setembre (ponent Sr. Montoya Melgar), núm. 17, 2019.

Prevaricació, delicte de

SAP (S. 1a) 90/2007, de 30 de juliol (ponent Sr. Izquierdo Téllez), núm. 6, 2008.

SAP (S. 1a) 97/2012, de 15 de novembre (ponent Sra. Martín Hernández), núm. 11, 2013.

Procediment administratiu

Causa d’inadmissibilitat

STSJ (SCA) 495, de 26 de juny de 2009 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 8, 2010.

Desistiment

STSJ (SCA) 177/2019, de 10 d’abril (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 18, 2020.

Error material

STS (SCA) de 23 de juny de 2015 (ponent Sr. Peces Morate), núm. 14, 2016.

Expedient administratiu

STSJ (SCA) 90, de 4 de febrer de 2013 (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 12, 2014.

Legitimació activa

STSJ (SCA) 350, de 5 d’abril de 2006 (ponent Sr. Nieto Martín), núm. 5, 2007.

STSJ (SCA) 181, de 31 de maig de 2010 (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 9, 2011.

Silenci administratiu

STS (SCA) de 23 de gener de 2004 (ponent Sr. Garzón Herrero), núm. 3, 2005.

STSJ (SCA) 389, de 20 d’abril de 2005 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 5, 2007.

STS (SCA) de 28 de febrer de 2007 (ponent Sr. Martí García), núm. 6, 2008.

STS (SCA) de 28 de gener de 2010 (ponent Sr. Peces Morate), núm. 8, 2010.

Terminis

STSJ (SCA) 205, de 10 de març de 2003 (ponent Sr. Masot Miquel), núm. 2, 2004.

ITSJ (SCA) de 7 de novembre de 2007 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 7, 2009.

Vid. Ordenació del territori i urbanisme, Procediment sancionador, Procés civil

Procediment contenciós administratiu

Cassació

ITS (SCA) d’1 de març de 2017 (ponent Sr. Huelin Martínez de Velasco); de 10 d’abril de 2017 (ponent Sr. Córdoba Castroverde); de 6 de març de 2017 i de 15 de març de 2017 (ponent Sr. Garzón Herrero); de 25 de gener de 2017 i de 15 de març de 2017 (ponents Sr. Córdoba Castroverde i Sr. Garzón Herrero), núm. 15, 2017.

ITS (SCA) de 17 de juliol de 2017 (ponent Sr. Córdoba Castroverde) i ITS (SCA) d’11 de desembre de 2017 (ponent Sr. Garzón Herrero) núm. 16, 2018.

ITSJ (SCA) de 23 de maig de 2017, núm. 16, 2018.

ITSJ (SCA) 165/2018, de 20 de juny, núm. 17, 2019.

Costes processals

STSJ (SCA) 223, de 19 d’abril de 2016 (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 15, 2017.

Execució de la sentència

STS (SCA) de 7 de juny de 2005 (ponent Sr. Menéndez Pérez), núm. 4, 2006.

STSJ (SCA) 435, de 29 de maig de 2009 (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 8, 2010.

STSJ (SCA) 53, de 27 de gener de 2010 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 9, 2011.

Impugnació de reglaments

STS (SCA) de 13 de desembre de 2002 (ponent Sr. Enríquez Sancho), núm. 2, 2004.

Legitimació activa

STSJ (SCA) 73/2019, de 5 de febrer (ponent Sr. Delfont Maza) i STSJ (SCA) 348/2019, de 23 de juliol, (ponent Sra. Frigola Castillón), núm. 18, 2020.

Multes coercitives

STSJ (SCA) 53, de 27 de gener de 2010 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 9, 2011.

Notificació

STSJ (SCA) 259/2017, de 13 de juny (ponent Sra. Ortuño Rodríguez), núm. 16, 2018.

Protecció de drets fonamentals

STSJ (SCA) 26, de 16 de gener de 2004 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 3, 2005.

Terminis

STS (SCA) de 2 de desembre de 2002 (ponent Sr. Trujillo Mamely), núm. 2, 2004.

STS (SCA) de 23 de gener de 2004 (ponent Sr. Garzón Herrero), núm. 3, 2005.

STSJ (SCA) 165/2005, de 25 de febrer (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 4, 2006.

STSJ (SCA) 637, de 17 de desembre de 2014 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 13, 2015.

Vid. Ordenació del territori i urbanisme, Procediment administratiu

Procediment laboral

SJS 250, de 9 de juliol de 2004 (ponent Sr. Oliver i Reus), núm. 3, 2005.

STS 23 de gener de 2006 (ponent Sr. Martínez Garrido), núm. 5, 2007.

STS 7 de maig de 2010 (ponent Sr. Gilolmo López), núm. 9, 2011.

SAN 47/2010, de 10 de maig (ponent Sr. Bodas Martín), núm. 9, 2011.

IAN de 28 d’octubre de 2010 (ponent Sr. de No Alonso-Misol), núm. 9, 2011.

STS (SS) 689/2017, de 19 de setembre (ponent Sr. Sempere Navarro), núm. 16, 2018.

Vid. Relació laboral

Procediment sancionador

STSJ (SCA) 659, de 20 de setembre de 2004 (ponent Sr. Fiol Gomila), núm. 3, 2005.

STSJ (SCA) 825, de 7 de novembre de 2011 (ponent Sra. Ortuño Rodríguez), núm. 10, 2012.

STSJ (SCA) 466/2020, de 30 de setembre (ponent Sr. Fiol Gomila), núm. 19, 2020.

STSJ (SCA) 248/2021, de 21 d’abril (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 20, 2021.

Vid. Procediment administratiu

Procés civil

Actes processals

IAP (S.4a) 91/2004, de 8 de juny (ponent Sr. Artola Fernández), núm. 3, 2005.

Apel·lació

ITSJ (SP) de 17 de setembre de 2004 (ponent Sr. Capó Delgado), núm. 4, 2006.

SAP (S. 5a) 331/2014, de 15 de desembre (ponent Sra. Sola Ruiz), núm. 14, 2016.

Audiència prèvia

SAP (S. 4a) 176/2003, de 14 d’abril (ponent Sra. Fernández Alonso), núm. 2, 2004.

Competència dels òrgans judicials

ITSJ (SC) de 13 de febrer de 2003 (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 2, 2004.

ITSJ (SC) de 25 de juliol de 2003 (ponent Sr. Masot Miquel), núm. 2, 2004.

STSJ (SC) 2/2005, de 26 de gener (ponent Sr. Masot Miquel), núm. 4, 2006.

ITS (SC) de 22 de gener de 2008 (ponent Sr. Xiol Ríos), núm. 7, 2009.

ITSJ (SCP) de 21 de maig de 2008 (ponent Sr. Capó Delgado), núm. 7, 2009.

Costes

SAP (S. 3a) 171/2014, de 27 de maig (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 13, 2015.

Crèdit litigiós

STS (SC) 151/2020, de 5 de març (ponent Sr. Díaz Fraile), núm. 18, 2020.

Demanda

STS (SCA) de 13 de desembre de 2002 (ponent Sr. Enríquez Sancho), núm. 2, 2004.

SAP (S. 5a) 435/2019, de 18 de juny (ponent Sr. Ramón Homar), núm. 18, 2020.

Diligències preliminars

IAP (S.3a) 88/2007, de 19 de juny (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 6, 2008.

IAP (S.3a) 31/2018, de 9 de març (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 17, 2019.

Execució de sentència estrangera

IAP (S.4a) 91/2004, de 8 de juny (ponent Sr. Artola Fernández), núm. 3, 2005.

Honoraris

SAP (S. 3a) 309/2017, de 10 d’octubre (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 16, 2018.

IAP (S.3a) 58/2018, de 8 d’abril (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 17, 2019.

Incongruència

STSJ (SCP) 2/2005, de 26 de gener (ponent Sr. Masot Miquel), núm. 4, 2006.

Judici canviari

SAP (S. 4a) 367/2006, d’11 de setembre (ponent Sr. Aguiló Monjo), núm. 6, 2008.

Acte resolutori AP (S. 5a.) 197/2009, de 5 d’octubre (ponent Sr. Sola Ruiz), núm. 8, 2010.

Jurisdicció

SAP (S. 5a) 162/2015, de 8 d’octubre (ponent Sr. Ramón Homar), núm. 14, 2016.

Notificació

STC 50/2017, de 8 de maig (ponent Sr. Montoya Melgar), núm. 16, 2018.

Nul·litat

IAP (S. 5a) 23/2008, de 21 de febrer (ponent Sr. Cabrer Barbosa), núm. 7, 2009.

ITSJ (SCA) de 7 de novembre de 2007 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 7, 2009.

SAP (S. 3a) de 10 de juliol de 2012 (ponent Sr. Oliver Koppen), núm. 11, 2013.

Prescripció d’accions solidàries

SAP (S. 3a) 27/2009, de 27 de gener (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 8, 2010.

Recurs de cassació

ITSJ (SCP) de 13 de febrer de 2003 (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 2, 2004.

ITSJ (SCP) de 25 de juliol de 2003 (ponent Sr. Masot Miquel), núm. 2, 2004.

STSJ (SCP) 1/2005, de 14 de gener (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 4, 2006.

STSJ (SCP) 2/2005, de 26 de gener (ponent Sr. Masot Miquel), núm. 4, 2006.

ITSJ (SCP) de 14 de setembre de 2011 (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 10, 2012.

STSJ (SCP) 4/2012, de 24 d’octubre (ponent Sr. Capó Delgado), núm. 11, 2013.

ITSJ (SCP) 3/2012, d’11 de juliol (ponent Sr. Capó Delgado), núm. 11, 2013.

Responsabilitat solidària

SAP (S. 3a) 27/2009, de 27 de gener (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 8, 2010.

Termini

RAP (S. 5a) 68/2011, de 22 de maig (ponent Sr. Sola Ruiz), núm. 10, 2012.

RAP (S. 3a) de 24 de juliol de 2012 (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 11, 2013.

Vid. Dret de família

Procés penal

SAP (S. 2a) 182/2006, de 23 de maig (ponent Sr. Gómez-Reino Delgado), núm. 5, 2007.

Atenuant

SAP (S. 2a) de 21 de setembre (ponent Sr. Rodríguez Rivas), núm. 16, 2018.

Darrera paraula

STC 35/2021, de 18 de febrer (ponent Sra. Roca Trías), núm. 20, 2021.

Emplaçament

IAP (S. 2a) de 2 de maig i de 9 de juliol de 2012, núm. 11, 2013.

Investigació

IAP (S. 2a) 502/2018, de 25 de juny (ponent Sr. Gómez-Reino Delgado) i IAP (S. 1a) 908/2018, de 22 d’octubre (ponent Sra. Robles Morato), núm. 17, 2019.

Mort de la persona encausada

SAP (S. 1a) 14/2006, de 6 d’abril (ponent Sra. Beltran Mairata), núm. 5, 2007.

Prova

SAP (S. 1a) 47/2008, d’11 d’abril (ponent Sra. Beltran Mairata), núm. 7, 2009.

SAP (S. 1a) 4/2008, de 16 de gener (ponent Sr. Arbona Femenia), núm 7, 2009.

Vid. Violència de gènere

Propietat i drets reals

Alous

STSJ (SC) 2/2001, d’11 d’octubre (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 1, 2003.

SAP (S. 5a) 57/2004, de 20 de febrer (ponent Sr. Oliver Barceló), núm. 3, 2005.

SAP (S. 5a) 353/2007, de 20 de setembre (ponent Sr. Munar Bernat), núm. 7, 2009.

SAP (S. 4a) 1/2011, d’11 de gener (ponent Sr. Artola Fernández), núm. 10, 2012.

SAP (S. 5a) 1188/2015, de 29 de juliol (ponent Sr. Oliver Barceló), núm. 14, 2016.

Delimitació

SAP (S. 3a) 278/2015, de 16 d’octubre (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 14, 2016.

Desnonament

IAP (S. 3a) 103/2017, de 13 de juliol (ponent Sra. Ordóñez Delgado), núm. 16, 2018.

IAP (S. 3a) 79/2018, d’1 de juny (ponent Sr. Baena Sierra), núm. 17, 2019.

SAP (S. 4a) 301/2020, de 9 de juliol (ponent Sr. Latorre López); SAP (S. 3a) 404/2020, de 19 d’octubre (ponent Sr. Gibert Ferragut); SAP (S. 3a) 478/2020, d’1 de desembre (ponent Sr. Izquierdo Téllez); SAP (S. 3a) 483/2020, d’1 de desembre (ponent Sr. Gibert Ferragut), núm. 20, 2021.

Dret d’aprofitament per torns

SAP (S. 3a) de 22 de març de 2002 (ponent Sr. Rigo Rosselló), núm. 1, 2003.

SAP (S. 5a) 236/2016, de 29 de juliol (ponent Sr. Sola Ruiz), núm. 15, 2017.

Propietat horitzontal

SAP (S. 4a) 90/2005, de 7 de març (ponent Sr. Gelabert Ferragut), núm. 4, 2006.

Protecció del domini

SAP (S. 5a) 311/2003, de 26 de juny (ponent Sr. Ramón Homar), núm. 2, 2004.

Servitud

SAP (S. 4a) de 25 de març de 2002 (ponent Sr. Aguiló Monjo), núm. 1, 2003.

STSJ (SCA) 299/2005, d’1 d’abril (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 4, 2006.

SAP (S. 3a) 188/2005, de 3 de maig (ponent Sr. Rosselló Llaneras), núm. 4, 2006.

SAP (S. 3a) 98/2007, de 14 de març (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 6, 2008.

SAP (S. 4a) 222/2011, de 16 de juny (ponent Sr. Fernández Alonso), núm. 10, 2012.

Terceries de domini

SAP (S. 5a) de 22 de novembre de 2002 (ponent Sr. Zaforteza Fortuny), núm. 1, 2003.

Usdefruit

SAP (S. 3a) 502/2003, de 3 d’octubre (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 3, 2005.

Usucapió

ITSJ (SCP) de 14 de setembre de 2011 (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 10, 2012.

Vid. Domini públic, Ordenació del territori i urbanisme, Precari

Propietat intel·lectual

SAP (S. 5a) 104/2016, de 19 d’abril (ponent Sr. Ortiz González), núm. 15, 2017.

Protecció de dades personals

SAP (S. 1a) 11/2009, d’11 de febrer (ponent Sr. Izquierdo Téllez), núm. 8, 2010.

Referèndum

STC 103/2008, d’11 de setembre (ponent Sr. Jiménez Sánchez), núm. 7, 2009.

STC 31/2015, de 25 de febrer (ponent Sr. González-Trevijano Sánchez), núm. 14, 2016.

Vid. Competències de les comunitats autònomes

Règim electoral

STC 43/2009, de 12 de febrer (ponent Sr. Aragón Reyes), núm. 8, 2010.

STC 62/2011, de 5 de maig (ponent Sr. Ortega Álvarez), núm. 10, 2012.

STC 125/2013, de 23 de maig (ponent Sr. González Rivas), núm. 12, 2014.

Vid. Autonomia local

Reglament parlamentari

STC 226/2004, de 29 de novembre (ponent Sra. Casas Baamonde), núm. 4, 2006.

Relacions laborals

Accident laboral

STS (SS) de 27 de gener de 2014 (ponent Sr. Salinas Molina), núm. 13, 2015.

Acomiadament

STS (SS) d’11 de setembre de 2001 (ponent Sr. Valera de la Escalera), núm. 1, 2003.

STSJ (SS) 260, de 14 de maig de 2002 (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 1, 2003.

STS (SS) de 27 de maig de 2002 (ponent Sr. Martín Correa), núm. 1, 2003.

SJS 263, de 27 de juny de 2003 (ponent Sr. Oliver i Reus), núm. 2, 2004.

STS (SS) d’1 de març de 2004 (ponent Sr. Botana López), núm. 3, 2005.

SJS 250, de 9 de juliol de 2004 (ponent Sr. Oliver i Reus), núm. 3, 2005.

SJS 83, de 4 d’octubre de 2004 (ponent Sr. Buendía Jiménez), núm. 3, 2005.

STS (SS) de 20 d’abril de 2005 (ponent Sr. Martín Valverde), núm. 4, 2006.

SJS 415/2005 (ponent Sr. Álvarez Rodríguez), núm. 4, 2006.

STSJ (SS) 146/2007, de 27 de març (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 6, 2008.

STS (SS) 23 de setembre de 2008 (ponent Sra. Calvo Ibarlucea), núm. 7, 2009.

STS (SS) de 29 de setembre de 2008 (ponent Sr. Desdentado Bonete), núm. 7, 2009.

STSJ (SS) 533/2008, de 4 de novembre (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 7, 2009.

STSJ (SS) 314/2011, de 30 de juny (ponent Sr. Oliver Reus), núm. 10, 2012.

SJS 110/2011 (ponent Sra. Lillo Pastor), núm. 10, 2012.

SJS 326/2012 (ponent Sr. Álvarez Rodríguez), núm. 11, 2013.

STS (SS) de 22 de juliol de 2013 (ponent Sr. Desdentado Bonete), núm. 12, 2014.

STS (SS) de 8 de juliol de 2014 (ponent Sr. Sempere Navarro), núm. 13, 2015.

SJS 156/2014, de 16 de maig (ponent Sra. Aniorte Conesa), núm. 13, 2015.

STS (SS) 5654/2015, de 24 de novembre (ponent Sr. Salinas Molina), núm. 14, 2016.

STSJ (SS) 332/2016, de 28 de setembre (ponent Sr. Oliver Reus), núm. 15, 2017.

SJS de 19 d’octubre de 2016, núm. 15, 2017.

STS (SS) 700/2017, de 21 de setembre (ponent Sra. Calvo Ibarlucea), núm. 16, 2018.

STSJ (SS) de 7 de juny de 2018 (ponent Sr. Martín Martín), núm. 17, 2019.

STSJ (SS) 387/2020, de 22 de maig (ponent Sra. Arastey Sahún), núm. 19, 2020.

SJS 5 149/2020, de 26 de juny (ponent Sr. Martín Martín), núm. 19, 2020.

STS (SS) 1482/2021, de 10 de març (ponent Sra. Ureste García), núm. 20, 2021.

Antiguitat

STS (SS) 790/2019, de 19 de novembre (ponent Sra. Segoviano Astaburuaga), núm. 18, 2020.

Atur

STS (SS) de 6 de febrer de 2003 (ponent Sr. Ríos Salmerón), núm. 2, 2004.

STSJ (SS) 520/2018, de 3 de desembre (ponent Sr. Oliver Reus), núm. 17, 2019.

Cessió de l’empresa

STSJ (SS) 127, de 5 de març de 2004 (ponent Sr. Wilhelmi Lizaur), núm. 3, 2005.

SJS 156/2014, de 16 de maig (ponent Sra. Aniorte Conesa), núm. 13, 2015.

STSJ (SS) 362/2015, de 2 de desembre (ponent Sr. Oliver Reus), núm. 14, 2016.

Conciliació de la vida personal, familiar i laboral

SJS 1, 276/2007 (ponent Sr. Jiménez Vidal), núm. 5, 2007.

STSJ (SS) 45/2012, de 13 de febrer (ponent Sr. Monreal Bringsvaerd), núm. 11, 2013.

Condicions laborals

SAP (S. 2a) 84/2007, de 27 de febrer gener (ponent Sr. Gómez-Reino Delgado), núm. 6, 2008.

Conflicte col·lectiu

STSJ (SS) 285/2021, de 10 de març (ponent Sra. Virolés Piñol), núm. 20, 2021.

Contracte de treball

STS (SS) d’11 de març de 2004 (ponent Sr. García Sánchez), núm. 3, 2005.

STSJ (SS) 13/2005, de 14 de gener (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 4, 2006.

STSJ (SS) de 9 de gener de 2006 (ponent Sr. Oliver Reus), núm. 5, 2007.

STC 38/2007, de 15 de febrer (ponent Sra. Casas Baamonde), núm. 6, 2008.

STS (SS) de 23 de setembre de 2008 (ponent Sra. Calvo Ibarlucea), núm. 7, 2009.

STS (SS) de 25 de març de 2013 (ponent Sr. Agustí Julià), núm. 12, 2014.

STSJ (SS) 237/2020, de 23 de juliol (ponent Sr. Oliver Reus), núm. 19, 2020.

Conveni col·lectiu

STS (SS) de 12 de gener de 2005 (ponent Sr. Sánchez Pego), núm. 4, 2006.

SJS 415/2005 (ponent Sr. Álvarez Rodríguez), núm. 4, 2006.

SJS 1, 276/2007 (ponent Sr. Jiménez Vidal), núm. 5, 2007.

SAN 47/2010, de 10 de maig (ponent Sr. Bodas Martín), núm. 9, 2011.

IAN de 28 d’octubre de 2010 (ponent Sr. De No Alonso-Misol), núm. 9, 2011.

STS (SS) 3272/2015, de 24 d’abril (ponent Sr. Souto Prieto), núm. 14, 2016.

STSJ (SS) 362/2015, de 2 de desembre (ponent Sr. Oliver Reus), núm. 14, 2016.

ITC 55/2016, d’1 de març, núm. 15, 2017.

STC 38/2018, de 23 d’abril (ponent Sr. Balaguer Callejón), núm. 17, 2019.

Cotització

STSJ (SS) 689/2005, de 20 de desembre de 2005, (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 5, 2007.

Dret d’imatge

STS (SS) de 20 d’abril de 2008 (ponent Sr. García Sánchez), núm. 8, 2010.

Empresa pública

STSJ (SS) 194, de 31 de març de 2003 (ponent Sr. Suau Rosselló), núm. 2, 2004.

ITC 55/2016, d’1 de març, núm. 15, 2017.

Expedient de regulació d’ocupació

STSJ (SS) de 22 de setembre de 2005 (ponent Sr. Wilhelmi Lizaur), núm. 4, 2006.

Fixos discontinus

STSJ (SS) 13/2005, de 14 de gener (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 4, 2006.

Fons de pensions

STSJ (SS) 352/2002, de 3 de juliol (ponent Sr. Suau Rosselló), núm. 1, 2003.

SJS 369 (ponent Sr. Sancho Gimeno), núm. 1, 2003.

Hores extraordinàries

SJS 1 núm. 342/2006 (ponent Sr. Jiménez Vidal), núm. 5, 2007.

STS (SS) d’1 de març de 2008 (ponent Sr. Moliner Tamborero), núm. 11, 2013.

Incapacitat permanent

STS (SS) de 20 d’abril de 2008 (ponent Sr. García Sánchez), núm. 8, 2010.

STSJ (SS) 226/2012, de 30 de març (ponent Sr. Wilhelmi Lizaur), núm. 11, 2013.

STSJ (SS) 472/2013, de 28 d’octubre (ponent Sr. Oliver Reus), núm. 12, 2014.

STSJ (SS) 78/2017, de 14 de març (ponent Sr. Oliver Reus), núm. 16, 2018.

SJS 4 93/2019, de 22 de març (ponent Sra. González González), núm. 18, 2020.

STSJ (SS) 387/2020, de 22 de maig (ponent Sra. Arastey Sahún), núm. 19, 2020.

Incapacitat temporal

STS (SS) de 24 de juny de 2009 (ponent Sr. de Castro Fernández), núm. 8, 2010.

STSJ (SS) 191/2009, de 6 de maig (ponent Sra. Llompart Bennàssar), núm. 8, 2010.

STS (SS) 842/2018, de 18 de setembre (ponent Sr. Sempere Navarro), núm. 17, 2019.

Indemnització

STS (SS) de 17 de juliol de 2007 (ponent Sr. López-García de la Serrana) i STS (SS) de 17 de juliol de 2007 (ponent Sr. Castro Fernández), núm. 6, 2008.

STS (SS) 23 de setembre de 2008 (ponent Sra. Calvo Ibarlucea), núm. 7, 2009.

SJS 416/2013, de 19 de desembre (ponent Sra. Fernández Prieto), núm. 12, 2014.

Jornada laboral

STS (SS) de 25 de febrer de 2003 (ponent Sr. García Sánchez), núm. 2, 2004.

STS (SS) de 12 de gener de 2005 (ponent Sr. Sánchez Pego), núm. 4, 2006.

Jubilació

STSJ (SS) 12/2021, d’1 de febrer (ponent Sr. Oliver Reus), núm. 20, 2021.

Personal de les administracions públiques

STS (SS) de 27 de maig de 2002 (ponent Sr. Martín Correa), núm. 1, 2003.

IAN de 28 d’octubre de 2010 (ponent Sr. de No Alonso-Misol), núm. 9, 2011.

STS (SS) de 22 de juliol de 2013 (ponent Sr. Desdentado Bonete), núm. 12, 2014.

Reconvenció

SJS 1 283/2009 (ponent Sr. Jiménez Vidal), núm. 8, 2010.

Representació sindical

SJS 1 110/2011 (ponent Sra. Lillo Pastor), núm. 10, 2012.

Riscos laborals

SAP (S. 2a) 115/2007, de 6 de març (ponent Sr. Calderón Susín), núm. 6, 2008.

STS (SS) de 17 de juliol de 2007 (ponent Sr. López-García de la Serrana) i STS (SS) de 17 de juliol de 2007 (ponent Sr. Castro Fernández), núm. 6, 2008.

Salari

SJS 445/2015, de 20 d’octubre (ponent Sra. de Andrés Pardo), núm. 14, 2016.

STS (SS) 853/2016, de 18 d’octubre (ponent Sr. López García de la Serrana), núm. 15, 2017.

Successió d’empresa

STSJ (SS) 127, de 5 de març de 2004 (ponent Sr. Wilhelmi Lizaur), núm. 3, 2005.

SJS 1 544/2010 (ponent Sr. Pozo Moreira), núm. 9, 2011.

SJS 3 326/2012 (ponent Sr. Álvarez Rodríguez), núm. 11, 2013.

Trasllat col·lectiu

STSJ (SS) de 22 de setembre de 2005 (ponent Sr. Wilhelmi Lizaur), núm. 4, 2006.

SJS 1 283/2009 (ponent Sr. Jiménez Vidal), núm. 8, 2010.

Uniformitat

SJS 1 31/2017, de 6 de febrer (ponent Sra. Ramos Monserrat), núm. 16, 2018.

Vacances

STS (SS), de 24 de juny de 2009 (ponent Sr. de Castro Fernández), núm. 8, 2010.

STS (SS) 496/2016, de 8 de juny (ponent Sr. Gilolmo López), núm. 15, 2017.

Vigilància en el treball

SJS 1 499/2008, de 17 de desembre (ponent Sr. Jiménez Vidal), núm. 7, 2009.

Vid. Drets i llibertats fonamentals, Empresa, Funció pública, Procediment laboral

Responsabilitat patrimonial de l’Administració

STSJ (SCA) 254, de 8 de març de 2002 (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 1, 2003.

ITS (Sala especial de conflictes de competència) 33/2001, de 17 de desembre (ponent Sr. Álvarez-Cienfuegos Suárez), núm. 1, 2003.

STS (SCA) de 29 d’octubre de 2014 (ponent Sr. Trillo Torres), núm. 13, 2015.

STSJ (SCA) 588, de 7 d’octubre de 2015 (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 14, 2016.

STSJ (SCA) 316/2017, de 4 de juliol (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 16, 2018.

STS (SCA) 1999/2018, de 28 de maig (ponent Sr. Trillo Alonso), núm. 17, 2019.

STSJ (SCA) 42/2018, de 31 de gener (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 17, 2019.

STSJ (SCA) 182/2018, de 17 d’abril (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 17, 2019.

STSJ (SCA) 296/2018, de 5 de juny (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 17, 2019.

Vid. Ordenació del territori i urbanisme

Sanitat i salut pública

STC 109/2003, de 5 de juny (ponent Sr. Vives-Antón), núm. 2, 2004.

STSJ (SCA) 396, de 25 d’abril de 2006 (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 5, 2007.

STSJ (SS) 191/2009, de 6 de maig (ponent Sra. Llompart Bennàssar), núm. 8, 2010.

SAP (S. 1a) 11/2009, d’11 de febrer (ponent Sr. Izquierdo Téllez), núm. 8, 2010.

SAP (S. 1a) 122/2011, de 22 de novembre (ponent Sra. Martín Hernández), núm. 10, 2012.

SAP (S. 1a) 243/2014, de 5 de desembre (ponent Sra. Díaz Sastre), núm. 13, 2015.

SAP (S. 2a) 188/2019, de 29 d’abril (ponent Sra. González Miró), núm. 18, 2020.

Serveis socials

STC 239/2002, d’11 de desembre (ponent Sr. Gay Montalvo), núm. 2, 2004.

Societat rural menorquina

Vid. Usos i costums

Subvencions

STC 175/2003, de 30 de desembre (ponent Sr. Gay Montalvo), núm. 3, 2005.

STC 179/2013, de 21 d’octubre (ponent Sr. González Rivas), núm. 12, 2014.

STC 164/2014, de 7 d’octubre (ponent Sr. Narváez Rodríguez), núm. 13, 2015.

Successions

Capacitat per testar

SAP (S. 3a) 348/2018, de 18 de setembre (ponent Sr. Gibert Ferragut), núm. 17, 2019.

Càrrega modal

STSJ (SCP) 4/2005, de 24 de novembre (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 5, 2007.

Condició d’hereu

STSJ (SC) 1/2001, de 28 de setembre (ponent Sr. Masot Miquel), núm. 1, 2003.

STSJ (SCP) 2/2013, de 6 de maig (ponent Sr. Capó Delgado), núm. 12, 2014.

Definició

STSJ (SC) 3/2001, de 20 de desembre (ponent Sr. Capó Delgado), núm. 1, 2003.

Donació universal

STSJ (SCP) 1/2001, de 28 de setembre (ponent Sr. Masot Miquel), núm. 1, 2003.

STSJ (SCP) 1/2009, de 30 de gener (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 8, 2010.

SAP (S. 3a) 170/2019, de 30 d’abril (ponent Sr. Artola Fernández), núm. 19, 2020.

Dret de representació

SAP (S. 3a) 170/2017, de 2 de juny (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 16, 2018.

Escriptura d’espòlits

STSJ (SCP) 2/2006, de 28 de febrer (ponent Sr. Masot Miquel), núm. 5, 2007.

Fideïcomís

STSJ (SCP) 1/2010, d’1 de febrer (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 9, 2011.

Herència

STSJ (SC) 1/2003, de 12 de març (ponent Sr. Capó Delgado), núm. 2, 2004.

STSJ (SC) 1/2004, de 10 de maig (ponent Sr. Monserrat Quintana), núm. 3, 2005.

SAP (S. 5a) 425/2004, de 22 d’octubre (ponent Sr. Ramón Homar), núm. 4, 2006.

STSJ (SCP) 4/2012, de 24 d’octubre (ponent Sr. Capó Delgado), núm. 11, 2013.

Hereu distribuïdor

STSJ (SCP) 4/2010, de 30 de setembre (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 9, 2011.

Intestada

STSJ (SCP) 4/2012, de 24 d’octubre (ponent Sr. Capó Delgado), núm. 11, 2013.

Llegat

SAP (S. 5a) 96/2016, de 12 d’abril (ponent Sr. Ramón Homar), núm. 15, 2017.

STSJ (SCP) 4/2018, de 13 de desembre (ponent Sr. Capó Delgado), núm. 17, 2019.

SAP (S. 5a) 80/2019, de 14 de març (ponent Sr. Oliver Koppen), núm. 19, 2020.

Llegítima

IAP 122/2003, de 29 de desembre (ponent Sr. Oliver Barceló), núm. 2, 2004.

STSJ (SCP) 1/2009, de 30 de gener (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 8, 2010.

STSJ (SCP) 2/2009, de 27 de juliol (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 8, 2010.

STSJ (SCP) 2/2014, de 5 de juny (ponent Sr. Monserrat Quintana), núm. 13, 2015.

STSJ (SCP) 2/2015, de 23 de novembre (ponent Sr. Aguiló Monjo), núm. 14, 2016.

SAP (S. 5a) 70/2015, de 23 de març (ponent Sr. Ramón Homar), núm. 14, 2016.

STS (SC) 161/2016, de 16 de març (ponent Sr. Orduña Moreno), núm. 15, 2017.

SAP (S. 5a) 46/2016, de 22 de febrer (ponent Sr. Ramón Homar), núm. 15, 2017.

SAP (S. 3a) 529/2020, de 30 de desembre (ponent Sr. Izquierdo Téllez), núm. 20, 2021.

Pacte successori

SAP (S. 4a) 368/2014, de 30 de setembre (ponent Sr. Artola Fernández), núm. 13, 2015.

SAP (S. 3a) 309/2017, de 10 d’octubre (ponent Sr. Gómez Martínez), núm. 16, 2018.

SAP (S. 3a) 529/2020, de 30 de desembre (ponent Sr. Izquierdo Téllez), núm. 20, 2021.

Reserva vidual

STSJ (SCP) 3/2010, de 25 de maig (ponent Sra. Vidal Mercadal), núm. 9, 2011.

STSJ (SCP) 2/2013, de 6 de maig (ponent Sr. Capó Delgado), núm. 12, 2014.

Testament hològraf

SAP (S. 3a) de 8 de novembre de 2002 (ponent Sr. Moragues Vidal), núm. 1, 2003.

SAP (S. 5a) 96/2016, de 12 d’abril (ponent Sr. Ramón Homar), núm. 15, 2017.

SAP (S. 5a) 19/2017, de 25 de gener (ponent Sr. Ramón Homar), núm. 16, 2018.

SAP (S. 3a) 316/2019, de 30 de juliol (ponent Sr. Artola Fernández), núm. 19, 2020.

Testament mancomunat

SAP (S.5a) 509/2006, de 24 de novembre (ponent Sr. Zaforteza Fortuny), núm. 6, 2008.

Testimonis

IAP (S. 5a.) 91/2009, de 4 de maig (ponent Sr. Sola Ruiz), núm. 8, 2010.

Usdefruit

STSJ (SCP) 1/2010, d’1 de febrer (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 9, 2011.

STSJ (SCP) 2/2013, de 6 de maig (ponent Sr. Capó Delgado), núm. 12, 2014.

SAP (S. 5a) 46/2016, de 22 de febrer (ponent Sr. Ramón Homar), núm. 15, 2017.

STSJ (SCP) 4/2018, de 13 de desembre (ponent Sr. Capó Delgado), núm. 17, 2019.

Vid. Donació, Dret de família

Telecomunicacions

SAP (S. 2a.) 16/2006, de 16 de gener (ponent Sr. Gómez-Reino Delgado), núm. 5, 2007.

STSJ (SCA) 396, de 25 d’abril de 2006 (ponent Sr. Delfont Maza), núm. 5, 2007.

Transport aeri

Vid. Obligacions i contractes

Tribunal constitucional

Membres

STC 49/2008, de 9 d’abril (ponent Sr. Pérez Tremps), núm. 7, 2009.

Vid. Drets i llibertats fonamentals

Turisme

SAP (S. 3a) de 22 de març de 2002 (ponent Sr. Rigo Rosselló), núm. 1, 2003.

STSJ (SCA) 158/2020, de 29 d’abril (ponent Sr. Socías Fuster), núm. 19, 2020.

Impost d’estades turístiques

STSJ (SCA) 24/2020, de 27 de gener (ponent Sr. Fiol Gomila), núm. 18, 2020.

Urbanisme

Vid. Ordenació del territori i urbanisme

Usos i costums

STSJ (SCP) 1/2005, de 14 de gener (ponent Sr. Muñoz Jiménez), núm. 4, 2006.

Violència de gènere

SAP (S. 1a) 4/2008, de 16 de gener (ponent Sr. Arbona Femenia), núm. 7, 2009.

Vid. Dret de família, Procés penal

Vitalici

Vid. Obligacions i contractes

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart