COMENTARIS I NOTES COMPETENCIA AUTONÓMICA EN MATERIA DE HORARIOS COMERCIALES. PERSPECTIVA HISTÓRICA Y SITUACIÓN ACTUAL Anselmo Martínez Cañellas Profesor titular de Derecho Mercantil Universitat de les Illes Balears [1] [2] Introducción: intereses en juego Como manifiesta la Memoria económica del …

COMPETENCIA AUTONÓMICA EN MATERIA DE HORARIOS COMERCIALES. PERSPECTIVA HISTÓRICA Y SITUACIÓN ACTUAL Leer más »

I. Introducció. II. La determinació del problema i la seva rellevància pràctica. III. Les competències reguladores en matèria contractual i en matèria d’ordenació del turisme. 1. Competències en matèria d’ordenació del turisme. 2. Competències en matèria contractual. 3. Els problemes …

CONTRACTE D’ALLOTJAMENT (D’ESTADES TURÍSTIQUES) EN HABITATGES VERSUS CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE TEMPORADA, EN LA REGULACIÓ JURÍDICA DEL TURISME A BALEARS✴ Leer más »