I El Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, inicia la seva exposició de motius fent referència a dades concretes sobre l’atur i al fet que la crisi econòmica …

La reestructuración de las plantillas laborales en las administraciones públicas. El real decreto ley 3/2012. R. Roqueta Buj. València: Tirant lo Blanch, 2012. Leer más »