Jordi Jaria-Manzano

>
Jordi Jaria-Manzano

Manual de dret públic de les Illes Balears. A. BLASCO ESTEVE; L. SEGURA GINARD (dir.). Barcelona: Atelier – Institut d’Estudis Autonòmics, 2023 (2a ed.). I A l’any 2023 s’han complert quaranta anys de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Aquest ha estat el període més llarg en els darrers segles en què el conjunt de l’arxipèlag ha gaudit d’un règim d’autogovern.…

Sostenibilitat i canvi planetari. Sobre la necessitat de revisar els fonaments del Dret ambiental tal com el coneixem* Jordi Jaria-Manzano Professor agregat Serra Húnter de Dret Constitucional i Ambiental (en excedència) Universitat Rovira i Virgili RESUM El present treball analitza la plausibilitat de la idea de sostenibilitat com a concepte nuclear a l’hora de dissenyar la resposta política i jurídica…

Cambio climático, energía y comunidades autónomas: el impulso de la transición energética mediante el cierre de centrales térmicas en la Ley balear 10/2019 Jordi Jaria-Manzano Profesor Agregado Serra Húnter de Derecho Constitucional y Ambiental Universitat Rovira i Virgili Endrius Cocciolo Profesor Agregado de Derecho Administrativo y de Derecho de la Energía Universitat Rovira i Virgili RESUMEN La Ley 10/2019, de…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart