COMENTARIS I NOTES EL NOU RÈGIM JURÍDIC DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS Pere Bonet i Bonet Tècnic superior de la comunitat autònoma de les Illes Balears [1] Introducció. Al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 132, de …

EL NOU RÈGIM JURÍDIC DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS Leer más »