Antoni Bergas Forteza

>
Antoni Bergas Forteza

El dret de retracte en la nova Llei de successió voluntària paccionada o contractual i la seva problemàtica fiscal Antoni Bergas Forteza Professor ajudant de Dret Financer i Tributari Universitat de les Illes Balears SUMARI I. Breus consideracions sobre el concepte de dret de retracte. II. Fiscalitat del dret de retracte introduït en la Llei 8/2022, de successió voluntària paccionada…

El Tribunal Suprem determina quins elements s’han d’entendre inclosos en el concepte d’aixovar domèstic a efectes de l’impost sobre successions i donacions Sentència del Tribunal Suprem núm. 342/2020, de 10 de març (ponent: Sr. Navarro Sanchís). Consideracions generals i noció o concepte d’aixovar domèstic Com és sabut, l’impost sobre successions i donacions (ISD), regulat en la Llei 29/1987, de 18 de…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart