El Tribunal Suprem determina quins elements s’han d’entendre inclosos en el concepte d’aixovar domèstic a efectes de l’impost sobre successions i donacions Sentència del Tribunal Suprem núm. 342/2020, de 10 de març (ponent: Sr. Navarro Sanchís). Consideracions generals i noció …

Jurisprudencia Contencioso Administrativa Leer más »