ESTUDIS LA HISENDA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EN EL NOU ESTATUT D’AUTONOMIA Carmen Fernández González Professora titular de dret financer i tributan Universitat de les Illes Balears [1] I. Introducció La regulado de la hisenda en …

LA HISENDA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EN EL NOU ESTATUT D’AUTONOMIA Leer más »