Carmen Fernández González

>
Carmen Fernández González

ESTUDIS LA HISENDA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EN EL NOU ESTATUT D’AUTONOMIA Carmen Fernández González Professora titular de dret financer i tributan Universitat de les Illes Balears I. Introducció La regulado de la hisenda en el nou Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat mitjançant la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, s’efectua en…

ESTUDIS ELS IMPOSTS PROPIS DE LES ILLES BALEARS Carmen Fernández González Professora titular de Dret Financer i Tributari Universitat de les Illes Balears Idees introductòries. II. La imposició sobre el joc. 1. L’impost sobre les loteries. L’impost sobre el joc del bingo. III. El cànon de sanejament d’aigües. IV. L’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. V.…

La protección del derecho a saber en las Illes Balears Carmen Fernández González Doctora en Derecho SUMARIO I. El auge del gobierno abierto y de la transparencia. II. Los mecanismos legales para la satisfacción del derecho a saber. 1. Ideas generales. 2. La solicitud de acceso a la información pública (SAIP). 3. La reclamación de acceso a la información pública.…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart