Número 22

>
>
Page 3

El termini de prescripció per exigir la responsabilitat patrimonial per anul·lació de llicències Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 90/2022, de 8 de febrer (ponent: Sr. Delfont Maza). Plantejament introductori L’anul·lació d’una llicència urbanística genera el dret a reclamar indemnització pels danys i perjudicis derivats del seu atorgament indegut (art.…

Crònica de la legislació autonòmica més rellevant (desembre 2021-abril 2022) I. Lleis i normes amb rang de llei Modificació de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears Malgrat tractar-se d’una llei elaborada a les Corts Generals i no al Parlament de les Illes Balears, la primera de les normes que hem de donar notícia és, per la seva importància, la Llei…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart