Número 22

>
>
Page 3

La competencia autonómica sobre ordenación del litoral: la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre Sentencia del Tribunal Constitucional (recurso de inconstitucionalidad) núm. 18/2022, de 8 de febrero (Pleno) (ponente: Sr. Enríquez Sancho). La impugnación de la Ley catalana de ordenación del litoral que atribuye a los ayuntamientos la potestad de autorizar usos en el demanio…

Crònica de la legislació autonòmica més rellevant (desembre 2021-abril 2022) I. Lleis i normes amb rang de llei Modificació de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears Malgrat tractar-se d’una llei elaborada a les Corts Generals i no al Parlament de les Illes Balears, la primera de les normes que hem de donar notícia és, per la seva importància, la Llei…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart