rjib13 COMENTARIS I NOTES ELS ALTS CÀRRECS I EL PERSONAL DIRECTIU DELS CONSELLS INSULARS (A PROPÒSIT DEL DICTAMEN 42/2015, DE 13 D’ABRIL, DEL CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS) Jeroni Miquel Mas Rigo Secretari d’administració local I. Introducció. II. Alts …

ELS ALTS CÀRRECS I EL PERSONAL DIRECTIU DELS CONSELLS INSULARS (A PROPÒSIT DEL DICTAMEN 42/2015, DE 13 D’ABRIL, DEL CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS) Leer más »

I. Introducció[1] Una de les novetats més importats introduïdes per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (EAIB), ha consistit en una major interiorització dels consells insulars dins de la …

La naturalesa jurídica dels Consells Insulars segons la jurisprudencia* Leer más »