Lluís Isern Estela

Crònica de les normes jurídiques publicades entre novembre 2011 i octubre 2012 I. Illes Balears 1. Lleis i decrets llei D’entre el conjunt de normes que s’han aprovat durant el temps a què es refereix aquesta crònica, n’hem de destacar, en primer lloc, aquelles que principalment neixen amb la voluntat de fer front a la greu crisi econòmica i financera…

Crònica de les normes jurídiques publicades entre novembre 2010 i octubre 2011 I. Illes Balears 1. Lleis i decrets lleis Les principals característiques d’aquest conjunt de normes jurídiques poden ser resumides, seguint l’ordre de la seva publicació, de la següent manera. En primer lloc, la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d’ordenació del transport marítim de les Illes Balears (BOIB…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart