Lluís Isern Estela

>
Lluís Isern Estela

Crònica de la legislació autonòmica més rellevant (novembre 2022-abril 2023) I. Lleis i normes amb rang de llei Els darrers mesos de la X Legislatura del Parlament de les Illes Balears, de novembre de 2022 fins a març de 2023, s’han caracteritzat per intensa activitat normativa, en què la cambra autonòmica ha recuperat, enfront del Govern de la Comunitat Autònoma,…

Crònica de la legislació autonòmica més rellevant (maig 2022-octubre 2022) I. Lleis i normes amb rang de llei Actualització de l’ordenament jurídic balear L’any proper es complirà el quarantè aniversari de l’entrada en vigor de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i el setzè de la profunda reforma operada per la Llei orgànica 1/2007. Val a dir que l’ordenament jurídic…

Crònica de la legislació autonòmica més rellevant (desembre 2021-abril 2022) I. Lleis i normes amb rang de llei Modificació de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears Malgrat tractar-se d’una llei elaborada a les Corts Generals i no al Parlament de les Illes Balears, la primera de les normes que hem de donar notícia és, per la seva importància, la Llei…

Crònica de la legislació autonòmica més rellevant (juny 2021-novembre 2021) I. Lleis i normes amb rang de llei La producció normativa a les Illes Balears entre els mesos de juny i novembre de l’any 2021 es caracteritza per ser minsa, fragmentària i, en certa mesura, conjuntural. Efectivament, ha estat escassa la producció normativa des de dos punts de vista. Primer,…

ACTIVITAT NORMATIVA (novembre 2009 – octubre 2010) Lluís Isern Estela Lletrat oficial major del Parlament de les Illes Balears I. Illes Balears 1. Lleis i decrets lleis Entre les normes que s’han aprovat dins el període que abasta aquesta crònica, podem fer una primera agrupació que inclou totes aquelles que desenvolupen l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Així, la Llei…

ACTIVITAT NORMATIVA (novembre 2008 – octubre 2009) Lluís Isern Estela Lletrat oficial major del Parlament de les Illes Balears I. Illes Balears I. Lleis i decrets lleis La principal característica de l’activitat legislativa autonòmica, en el lapse de temps que abasta aquesta crònica, és la utilització que el Govern ha fet de la figura dels decrets lleis: se n’han dictat…

ACTIVITAT NORMATIVA (octubre 2007 – octubre 2008) Lluís Isern Estela Lletrat oficial major del Parlament de les Illes Balears I. Illes Balears I. Lleis La crònica de les lleis aprovades pot començar esmentant aquelles més senzilles. Així, la Llei 1/2008, de 22 de febrer, de creació del Col·legi Professional de Llicenciats i Doctors en Ciències Ambientals de les Illes Balears…

Crònica de la legislació autonòmica més rellevant (desembre 2020-maig 2021) I. Lleis i normes amb rang de llei La situació d’emergència sanitària provocada per les successives onades de la pandèmia del SARS-CoV-2 continua encara ben vigent durant el temps que abasta aquesta crònica, no només a les Illes Balears i a la resta d’Espanya, sinó a tot el món sencer.…

ACTIVITAT NORMATIVA (octubre 2006 – setembre 2007) Lluís Isern Estela Lletrat oficial major del Parlament de les Illes Balears I. Illes Balears 1. Lleis El lapse temporal que abasta aquesta crònica es caracteritza per correspondre als darrers mesos de la VI legislatura del Parlament de les Illes Balears i per la intensa activitat legislativa que, tant en els períodes ordinaris…

(octubre 2005 – setembre 2006) Lluís Isern Estela Lletrat del Parlament de les Illes Balears I. Illes Balears 1. Lleis L’activitat legislativa del Parlament de les Illes Balears, dins el període a què es refereix aquesta crònica, ha estat presidida per l’elaboració de la proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la qual fou aprovada pel Ple…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart