ESTUDIS SOBRE LA POTESTAT REGLAMENTÀRIA NORMATIVA DELS CONSELLS INSULARS A LA LLUM DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA Lluís J. Segura Ginard Advocat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears [1] Introducció L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (EAIB), sorgit de la …

SOBRE LA POTESTAT REGLAMENTÀRIA NORMATIVA DELS CONSELLS INSULARS A LA LLUM DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA Leer más »

COMENTARIS I NOTES NOTES SOBRE ORGANITZACIÓ A LA NOVA LLEI DE RÈGIM JURÍDIC DE L’ADMINISTRACIÓ BALEAR Lluís J. Segura Ginard Advocat de la comunitat autònoma de les Illes Balears [1] I. Idees introductòries En la cinquena legislatura, el Parlament de …

NOTES SOBRE ORGANITZACIÓ A LA NOVA LLEI DE RÈGIM JURÍDIC DE L’ADMINISTRACIÓ BALEAR Leer más »