Pere Antoni Mas Cladera

>
Pere Antoni Mas Cladera

Secretarios, interventores y tesoreros de la administración local (1812-2013) (Especial referencia a las Illes Balears). N. CONTI FUSTER. Palma: Lleonard Muntaner, Editor, 2022 . L’autor del llibre que comentam, Nicolau CONTI, és funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional i ha exercit a diverses corporacions locals, principalment de l’àmbit de les Illes Balears; i presideix el Col·legi…

COMENTARIS I NOTES EL CONTROL DELS PODERS PÚBLICS EN L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS: EN ESPECIAL, EL CONTROL EXTERN Pere Antoni Mas Cladera Síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears Magistrat Introducció. II. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. III. Els diferents tipus de control. IV. Final. V. Bibliografia. I. Introducció Cap poder pot ser…

ESTUDIS AUTONOMIA I CONTROL DE LES ENTITATS LOCALS: UNA APROXI M AC IÓ Pere Antoni Mas Cladera Magistrat Síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears Introducció. II. La posició tradicional de les entitats locals en el dret espanyol. III. La noció d’autonomia local en la Constitució de 1978 i la doctrina constitucio­nal. IV. El vessant negatiu…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart