COMENTARIS I NOTES EL CONTROL DELS PODERS PÚBLICS EN L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS: EN ESPECIAL, EL CONTROL EXTERN Pere Antoni Mas Cladera Síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears Magistrat Introducció. II. L’Estatut d’autonomia …

EL CONTROL DELS PODERS PÚBLICS EN L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS: EN ESPECIAL, Leer más »