Francesca Llodrà Grimalt

>
Francesca Llodrà Grimalt

Dret civil propi i regulació del contracte de lloguer d’habitatge permanent* Francesca Llodrà Grimalt Professora titular de Dret Civil Universitat de les Illes Balears RESUM Aquest estudi proposa analitzar la viabilitat de la intervenció normativa autonòmica en matèria de contracte de lloguer d’habitatge permanent. En primer lloc, se suggereix una anàlisi de la qüestió des de dues opcions: per una…

Regular los alquileres. La lucha por el derecho a una vivienda digna en España. A. NOGUERA FERNÁNDEZ (coord.). València: Tirant lo Blanch, 2022. I Aquest llibre és un recull de nou articles al voltant de la temàtica del lloguer d’habitatges des d’enfocaments investigadors i professionals diversos. El punt de partida dels estudis és el moment i el perquè del sorgiment,…

ESTUDIS LA REGULACIÓN DEL HEREDERO DISTRIBUIDOR EN LA COMPILACIÓN DE DERECHO CIVIL BALEAR Francesca Llodra Grimalt Profesora Titular de Derecho Civil Universidad de las Illes Balears Introducción. II. Análisis de la figura del heredero distribuidor. 1. Elementos sub­jetivos. A. El causante u ordenante. B. El distribuidor. C Los beneficiarios: los pa­rientes del ordenante o del distribuidor. 2. Formas sucesorias para…

LLIBRES José V. Fernández-Ventura Álvarez Advocat de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (Funció Pública) Pilar Roca Morey Professora ajudant de Dret constitucional de la UIB (Cuatro estudios sobre la Ley de Consejos Insulares) Núria García Canals Tècnic Superior de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (Immigració, Autonomia i Integració) Francesca Llodra Grimalt Professora…

rjib16 ESTUDIS ANÀLISI DE LA LLEI 7/2017, DE 3 D’AGOST, PER LA QUAL ES MODIFICA LA COMPILACIÓ DE DRET CIVIL DE LES ILLES BALEARS I DEL SEU PROCÉS Francesca Llodrà Grimalt Professora titular de dret civil Universitat de les Illes Balears I. Punt de partida: l’«entre bastidors» de la reforma. II. Les temàtiques tractades a la Llei 7/2017. 1. La…

rjib14 ESTUDIS EL DRET SUCCESSORI BALEAR: DE CONJUNT INORGÀNIC A UNITAT VITAL, SI EL LLEGIM A LA LLUM DELS SEUS PRINCIPIS✴ Francesca Llodrà Grimalt Professora titular de dret civil Universitat de les Illes Balears   I. Introducció. El dret successori balear: un dret de principis? II. L’explicació sobre els principis successoris en l’exposició de motius de la Compilació. III. La…

I. Introducció. II. La llegítima del cònjuge vidu i la modificació del sistema de separació i divorci de l’any 2005: STSJIB 2/2014, de 5 de juny. 1. Primera qüestió: la separació, com només romp la convivència però no el vincle matrimonial, no fa perdre el dret a llegítima a favor del cònjuge a qui no se li ha imputat la…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart