ESTUDIS LA REGULACIÓN DEL HEREDERO DISTRIBUIDOR EN LA COMPILACIÓN DE DERECHO CIVIL BALEAR Francesca Llodra Grimalt Profesora Titular de Derecho Civil Universidad de las Illes Balears Introducción. II. Análisis de la figura del heredero distribuidor. 1. Elementos sub­jetivos. A. El …

LA REGULACIÓN DEL HEREDERO DISTRIBUIDOR EN LA COMPILACIÓN DE DERECHO CIVIL BALEAR Leer más »

LLIBRES José V. Fernández-Ventura Álvarez Advocat de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (Funció Pública) Pilar Roca Morey Professora ajudant de Dret constitucional de la UIB (Cuatro estudios sobre la Ley de Consejos Insulares) Núria García Canals …

LLIBRES Leer más »

rjib16 ESTUDIS ANÀLISI DE LA LLEI 7/2017, DE 3 D’AGOST, PER LA QUAL ES MODIFICA LA COMPILACIÓ DE DRET CIVIL DE LES ILLES BALEARS I DEL SEU PROCÉS Francesca Llodrà Grimalt Professora titular de dret civil Universitat de les Illes …

ANÀLISI DE LA LLEI 7/2017, DE 3 D’AGOST, PER LA QUAL ES MODIFICA LA COMPILACIÓ DE DRET CIVIL DE LES ILLES BALEARS I DEL SEU PROCÉS Leer más »

rjib14 ESTUDIS EL DRET SUCCESSORI BALEAR: DE CONJUNT INORGÀNIC A UNITAT VITAL, SI EL LLEGIM A LA LLUM DELS SEUS PRINCIPIS✴ Francesca Llodrà Grimalt Professora titular de dret civil Universitat de les Illes Balears   I. Introducció. El dret successori …

EL DRET SUCCESSORI BALEAR: DE CONJUNT INORGÀNIC A UNITAT VITAL, SI EL LLEGIM A LA LLUM DELS SEUS PRINCIPIS✴ Leer más »

I. Introducció. II. La llegítima del cònjuge vidu i la modificació del sistema de separació i divorci de l’any 2005: STSJIB 2/2014, de 5 de juny. 1. Primera qüestió: la separació, com només romp la convivència però no el vincle …

PENSAR L’ACTUALITZACIÓ DEL DRET CIVIL BALEAR DES DELS SEUS POUS Leer más »