Numero 24

>
>
Page 3

El pilotatge conscient de la governança pública és clau per a la protecció ambiental* Miquela Grimalt Vigo Advocada especialitzada en Dret ambiental RESUM Per a una efectiva protecció ambiental és necessària la implementació adequada, certa i decidida del conjunt de previsions contingudes a les normes de protecció ambiental, tant internacionals, com de la Unió Europea, estatals o autonòmiques, amb les…

Sobre los delitos contra la libertad sexual Autos de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears núm. 6/2023, de 3 de febrero, y núm. 16/2023, de 30 de marzo (ponente: Sr. Gómez-Reino Delgado). La Audiencia Provincial ante las revisiones de sentencias con ocasión de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022,…

El canvi climàtic com a punta de llança de la redefinició de les obligacions de l’Estat en matèria ambiental* Pau de Vílchez Moragues Professor contractat doctor interí de Dret Internacional Públic Universitat de les Illes Balears RESUM El canvi climàtic suposa una amenaça existencial per a la humanitat tal i com la coneixem. Recentment s’ha començat a identificar l’obligació dels…

Crònica de la legislació autonòmica més rellevant (novembre 2022-abril 2023) I. Lleis i normes amb rang de llei Els darrers mesos de la X Legislatura del Parlament de les Illes Balears, de novembre de 2022 fins a març de 2023, s’han caracteritzat per intensa activitat normativa, en què la cambra autonòmica ha recuperat, enfront del Govern de la Comunitat Autònoma,…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart