Numero 24

>
>
Page 2

Autonomia, costes i litoral. TRAYTER JIMÉNEZ, J. M. (coord.). Barcelona – Palma. Institut d’Estudis de l’Autogovern de la Generalitat de Catalunya – Institut d’Estudis Autonòmics del Govern de les Illes Balears, 2023. I Els directors dels respectius instituts públics editors destaquen en la presentació de l’obra que esdevé fruit d’unes jornades sobres costes i litoral que es desenvoluparen al llarg…

Insularity in the European Union / La insularitat a la Unió Europea / La insularidad en la Unión Europea. A. VICENS i VICENS; C. MANERA ERBINA; F. NAVINÉS BADAL; J. VALERO GONZÁLEZ; P. DUEÑAS JOLLARD. Palma: Institut d’Estudis Autonòmics – Direcció General de Relacions Exteriors (Govern de les Illes Balears), 2023. I La insularitat, també la plurinsularitat, no és únicament…

Los derechos y deberes lingüísticos en la actividad comercial Sentencia del Tribunal Constitucional (recurso de inconstitucionalidad) núm. 117/2022, de 29 de septiembre (Pleno) (ponente: Sra. Balaguer Callejón). El objeto del recurso de inconstitucionalidad La Sentencia del Tribunal Constitucional 117/2022, de 29 de septiembre, resolvió el recurso de inconstitucionalidad 5332-2017, interpuesto por el presidente del Gobierno contra diversos preceptos de la Ley…

Los derechos de adquisición preferente de la Administración para incrementar la vivienda pública Sentencia del Tribunal Constitucional (recurso de inconstitucionalidad) núm. 8/2023, de 22 de febrero (Pleno) (ponente: Sra. Balaguer Callejón). El objeto del recurso de inconstitucionalidad La Sentencia del Tribunal Constitucional 8/2023, de 22 de febrero, resolvió el recurso de inconstitucionalidad 4291-2020, interpuesto por cincuenta y tres senadores del Grupo…

La computació de les donacions fetes pel causant dins l’inventari de l’herència i els pactes successoris d’atribució particular a les Pitiüses Sentència de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 3/2022, de 29 de setembre (ponent: Sr. Capó Delgado). La Sentència fa referència a dues institucions jurídiques d’indubtable interès, com són la…

El dret de retracte en la nova Llei de successió voluntària paccionada o contractual i la seva problemàtica fiscal Antoni Bergas Forteza Professor ajudant de Dret Financer i Tributari Universitat de les Illes Balears SUMARI I. Breus consideracions sobre el concepte de dret de retracte. II. Fiscalitat del dret de retracte introduït en la Llei 8/2022, de successió voluntària paccionada…

La revocació de la donació que forma part d’un pacte de definició Sentència de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 1/2023, de 13 de gener (ponent: Sr. Terrasa García). Antecedents: la Sentència 121/2022 de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears Aquesta Sentència és la recorreguda en el recurs de…

La Ley de sucesión voluntaria paccionada o contractual: el trasfondo de un largo proceso normativo (primera parte) Bartomeu Bibiloni Guasp Notario President del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears SUMARIO I. A modo de introducción: tenemos una ley civil aprobada. II. En espera de nuevas leyes: la cuestión de la técnica legislativa. III. Los distintos pactos sucesorios.…

La validesa d’una notificació electrònica amb remissió de l’avís a una adreça de correu electrònic equivocada. És això un exemple de la «bona administració»? Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 70/2023, de 31 de gener (ponent: Sr. Delfont Maza). Plantejament introductori L’imparable procés de transició de les notificacions en paper…

Nota sobre el régimen jurídico de la definición contenido en la Ley de sucesión voluntaria paccionada o contractual* Guillermo Alcover Garau Catedrático de Derecho Mercantil Universitat de les Illes Balears SUMARIO I. La regulación de la definición en la Ley 8/2022, de 11 de noviembre. II. Breve referencia. La fiscalidad y la definición. III. El tipo social de definición. IV.…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart