Numero 24

>
>
Page 2

La ceguesa, als efectes de delimitar la gran invalidesa, s’ha d’avaluar amb perspectiva subjectiva, considerant l’impacte real i personal de la pèrdua de visió Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació per a la unificació de la doctrina núm. 1776/2020) núm. 200/2023, de 16 de març (ponent: Sr. Molins García-Atance). Un canvi de criteri copernicà per…

Criminología verde: un enfoque dinámico frente al desafío climático y el daño medioambiental* Ascensión García Ruiz Profesora Contratada Doctora de Derecho Penal y Criminología Universidad Complutense de Madrid RESUMEN Este artículo ofrece una panorámica general de la perspectiva verde en la Criminología contemporánea, comenzando por mostrar los orígenes de esta escuela a partir de la rama crítica o radical en…

L’acomiadament disciplinari de la persona treballadora sense conferir-li audiència prèvia i l’article 7 del Conveni 158 de l’Organització Internacional del Treball Sentència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (recurs de suplicació núm. 454/2022) núm. 68/2023, de 13 de febrer (ponent: Sr. Agustí Maragall). Un sentència revolucionària o més aviat una pretèrita indolència descurada…

Sostenibilitat i canvi planetari. Sobre la necessitat de revisar els fonaments del Dret ambiental tal com el coneixem* Jordi Jaria-Manzano Professor agregat Serra Húnter de Dret Constitucional i Ambiental (en excedència) Universitat Rovira i Virgili RESUM El present treball analitza la plausibilitat de la idea de sostenibilitat com a concepte nuclear a l’hora de dissenyar la resposta política i jurídica…

Els interessos usuraris en els crèdits «revolving» Sentència de la Sala Civil del Tribunal Suprem núm. 442/2023, de 15 de febrer (ponent: Sr. Sancho Gargallo). La crisi financera de 2008 va canviar moltes coses, entre elles, el paper del jutge en el procés civil quan la part demandada és un consumidor. Com és ben sabut, la crisi va tenir el…

El pilotatge conscient de la governança pública és clau per a la protecció ambiental* Miquela Grimalt Vigo Advocada especialitzada en Dret ambiental RESUM Per a una efectiva protecció ambiental és necessària la implementació adequada, certa i decidida del conjunt de previsions contingudes a les normes de protecció ambiental, tant internacionals, com de la Unió Europea, estatals o autonòmiques, amb les…

Sobre los delitos contra la libertad sexual Autos de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears núm. 6/2023, de 3 de febrero, y núm. 16/2023, de 30 de marzo (ponente: Sr. Gómez-Reino Delgado). La Audiencia Provincial ante las revisiones de sentencias con ocasión de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022,…

El canvi climàtic com a punta de llança de la redefinició de les obligacions de l’Estat en matèria ambiental* Pau de Vílchez Moragues Professor contractat doctor interí de Dret Internacional Públic Universitat de les Illes Balears RESUM El canvi climàtic suposa una amenaça existencial per a la humanitat tal i com la coneixem. Recentment s’ha començat a identificar l’obligació dels…

Presentació: el Dret com a eina imprescindible per fer front a la crisi ambiental Pau de Vílchez Moragues Professor contractat doctor interí de Dret Internacional Públic Universitat de les Illes Balears El 17 de maig d’aquest any, quan tots els articles que conformen aquest número especial ja estaven entregats, l’Organització Meteorològica Mundial va comunicar que hi ha un 66 % de…

Imposición ambiental en España: últimas tendencias y nuevos desafíos* Rodolfo Salassa Boix Profesor Agregado Serra Húnter de Derecho Financiero y Tributario Universidad Pompeu Fabra RESUMEN La tendencia en España en materia de imposición ambiental parece estar marcada por la consolidación de los impuestos ambientales estatales, en lugar de la imposición ambiental autonómica (regional), que apuntan, fundamentalmente, a combatir el cambio…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart