Actividad normativa

rjib16 ACTIVITAT NORMATIVA (novembre 2016-octubre 2017) Lluís Isern Estela Lletrat del Parlament de les Illes Balears I. Illes Balears 1. Lleis i decrets llei Les normes amb rang de llei aprovades a l’àmbit de les Illes Balears durant el període de temps a que es refereix aquesta crònica seran relacionades per ordre cronològic de la seva aprovació. Així, al final…

rjib15 ACTIVITAT NORMATIVA (novembre 2015-octubre 2016) Lluís Isern Estela Lletrat del Parlament de les Illes Balears I. Illes Balears 1. Lleis i normes amb rang de llei Durant el període a què es refereix aquesta crònica s’han aprovat fins a vint-i-una normes amb rang de llei, les quals han adoptat la forma de lleis, decrets lleis i decrets legislatius. Per…

rjib14 ACTIVITAT NORMATIVA (novembre 2014-octubre 2015) Lluís Isern Estela Lletrat del Parlament de les Illes Balears   I. Illes Balears 1. Lleis i decrets lleis Durant els mesos a què es refereix aquesta crònica, s’han celebrat eleccions al Parlament de les Illes Balears que han dut com a conseqüència la formació d’un nou Govern amb una orientació política ben distinta…

I. Illes Balears 1. Lleis i decrets legislatius A diferència d’aquests darrers anys, crida l’atenció que durant els mesos que abasta aquesta crònica no s’ha aprovat cap decret llei. Nogensmenys, l’activitat legislativa ha estat prou intensa. Cronològicament, i sense oblidar l’aprovació d’un decret legislatiu del Govern, ens hem de referir a les lleis següents del Parlament de les Illes Balears.…

Crònica de les normes jurídiques publicades entre novembre 2012 i octubre 2013 I. Illes Balears 1. Lleis i decrets lleis Les setze normes amb rang de llei aprovades a les Illes Balears (de les quals, sis en forma de decret llei) regulen matèries ben diverses. Les més nombroses fan referència, directament o indirecta, a l’urbanisme. Així, la Llei 14/2012, de…

Crònica de les normes jurídiques publicades entre novembre 2011 i octubre 2012 I. Illes Balears 1. Lleis i decrets llei D’entre el conjunt de normes que s’han aprovat durant el temps a què es refereix aquesta crònica, n’hem de destacar, en primer lloc, aquelles que principalment neixen amb la voluntat de fer front a la greu crisi econòmica i financera…

Crònica de les normes jurídiques publicades entre novembre 2010 i octubre 2011 I. Illes Balears 1. Lleis i decrets lleis Les principals característiques d’aquest conjunt de normes jurídiques poden ser resumides, seguint l’ordre de la seva publicació, de la següent manera. En primer lloc, la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d’ordenació del transport marítim de les Illes Balears (BOIB…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart