Actividad normativa

ACTIVITAT NORMATIVA (octubre 2006 – setembre 2007) Lluís Isern Estela Lletrat oficial major del Parlament de les Illes Balears I. Illes Balears 1. Lleis El lapse temporal que abasta aquesta crònica es caracteritza per correspondre als darrers mesos de la VI legislatura del Parlament de les Illes Balears i per la intensa activitat legislativa que, tant en els períodes ordinaris…

(octubre 2005 – setembre 2006) Lluís Isern Estela Lletrat del Parlament de les Illes Balears I. Illes Balears 1. Lleis L’activitat legislativa del Parlament de les Illes Balears, dins el període a què es refereix aquesta crònica, ha estat presidida per l’elaboració de la proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la qual fou aprovada pel Ple…

ACTIVITAT NORMATIVA (octubre 2004 – setembre 2005) Lluis Isern Estela Lletrat del Parlament de les Illes Balears I. Illes Balears 1. Lleis Com és fàcil d’imaginar, la importància qualitativa o la rellevància general de les nor­mes aprovades durant els mesos a què es refereix aquesta crònica és molt desigual. A efec­tes purament expositius, començarem per esmentar aquelles lleis que tenen…

ACTIVITAT NORMATIVA (juliol 2003 – setembre 2004) Lluís Isern Estela Lletrat del Parlament de les Illes Balears I. Illes Balears 1. Lleis El Parlament de les Illes Balears ha aprovat nou lleis entre l’1 de juliol de 2003 i el 30 de setembre de 2004. Lògicament, les matèries regulades són molt diverses i heterogènies entre si, la qual cosa dificulta…

ACTIVITAT NORMATIVA (gener – juny 2003) Lluís Isern Estela Lletrat del Parlament de les Illes Balears I. Illes Balears. /. Lleis. A l’hora dc fer un repàs a l’activitat normativa de les Illes Balears de 2003, hem de recor­dar que aquest any hi va haver eleccions al Parlament de les Illes Balears, per la qual cosa, d’una banda, el període…

ACTIVITAT NORMATIVA (Illes Balears, 2002) Lluís Isern Estela Lletrat del Parlament de les Illes Balears El Parlament de les Illes Balears ha aprobado durante el 2002 once leyes, las cuales, pre­cisamente por su rango de tales -que no siempre por razón de la materia regulada- serán todas ellas aludidas en estas líneas. Asimismo, la abundante actividad normativa del Govern de…

Crònica de la legislació autonòmica més rellevant (2020) I. Lleis i normes amb rang de llei Des de l’última crònica normativa publicada en aquesta Revista, el món ha canviat profundament com a conseqüència de la propagació global de la COVID-19. D’una manera o altra, tots ho hem patit personalment i no és necessari estendre’s al respecte; els canvis s’han manifestat…

Crònica de legislació autonòmica i estatal (novembre 2018-octubre 2019) I. Illes Balears 1. Lleis i decrets llei Els darrers mesos de la IX Legislatura del Parlament de les Illes Balears es caracteritzaren per una intensa activitat legislativa i fou aprovat un gran nombre de normes. Així, en primer lloc, ens hem de referir a la Llei 10/2018, de 6 de…

La incidència de la COVID-19 en l’ordenament espanyol i balear La incidència sanitària generada per la COVID-19 ha suposat un canvi transcendental en la visió que hom tenia envers els distints aspectes de la vida i de la societat; i el món jurídic no roman aliè a aquest efecte. Així, aquest treball pretén analitzar, de forma sintètica, l’impacte sistemàtic que…

rjib17 ACTIVITAT NORMATIVA (octubre 2017-novembre 2018) Lluís Isern Estela Lletrat del Parlament de les Illes Balears I. Illes Balears 1. Lleis i decrets llei Les normes amb rang de llei aprovades a les Illes Balears entre els mesos d’octubre de 2017 i novembre de 2018 són les següents: en primer lloc, la Llei 10/2017, de 22 de novembre, de modificació del…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart