Antonio José Terrasa García

rjib16 JURISPRUDÈNCIA (gener 2017-desembre 2017) Antonio J. Terrasa García President del TSJIB (Penal) IV. Penal Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ SEGONA NÚM. 347/2017, DE 25 JULIOL. Ponent: Sr. Rodríguez Rivas. DELICTES CONTRA LA PROPIETAT INDUSTRIAL. DANY. NECESSITAT DE DETERMINAR EL PERJUDICI DERIVAT DE LA IMATGE O EL PRESTIGI PER AL TITULAR REGISTRAL PROTEGIT. Resum del fets: es va…

rjib16 LLIBRES Antonio J. Terrasa García President del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (Recurso de apelación penal. Teoría y práctica) RECURSO DE APELACIÓN. TEORÍA Y PRÁCTICA. J. SUAU MOREY. Vila Nova de Gaia (Portugal): Editorial Juruá, 2017. La obra constituye una aportación al tratamiento científico y práctico del proceso penal que engrosa la colección de monografías coordinadas…

rjib15JURISPRUDÈNCIA (gener 2016-desembre 2016) Antonio J. Terrasa García President del TSJIB (Penal) IV. Penal Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ PRIMERA NÚM. 4/2016, DE 27 DE GENER. Ponent: Sra. Robles Morato. DELICTE CONTINUAT D’ABÚS SEXUAL. COOPERACIÓ NECESSÀRIA. COMISSIÓ PER OMISSIÓ. Resum dels fets: la Sentència declara provada la comissió de diversos delictes d’abús sexual sobre dos menors. En el…

rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Antonio J. Terrasa García President del TSJIB (Penal) IV. Penal Audiència Provincial 1. INTERLOCUTÒRIA DE LA SECCIÓ SEGONA NÚM. 299/2014, DE 30 DE MAIG.✴ Ponent: Sr. Gómez-Reino Delgado. COMPETÈNCIA SOBRE LES MESURES CAUTELARS PENALS DURANT UN PROCÉS CONCURSAL. ART. 8, 55.3 I 189 DE LA LLEI CONCURSAL I ART. 44 I 86 TER DE LA…

IV. Penal Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ SEGONA NÚM. 68/2013, DE 23 DE JULIOL. Ponent: Sr. Gómez-Reino Delgado. FRAU A L’ADMINISTRACIÓ. Resum del fets: els acusats, funcionaris o càrrecs del Consell Insular uns i particulars altres, es varen concertar per alienar una finca de titularitat pública («Can Domenge») a favor d’una determinada societat mercantil i guiats per l’ànim…

RESUMEN El incidente excepcional de nulidad para las sentencias firmes es fruto de un largo y delicado ajuste institucional en pos de una proporción más adecuada entre la justicia como valor y la seguridad jurídica como principio. Desde la modificación de su regulación en 2007, corresponde a los órganos jurisdiccionales depurar lesiones sobre el núcleo duro de los derechos fundamentales…

Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ PRIMERA NÚM. 56/2012, DE 11 OCTUBRE 2012. PONENT: SRA. CAMESELLE MONTIS. ESTAFA INFORMÀTICA (PHISING)/ BLANQUEIG DE CAPITALS PER IMPRUDÈNCIA GREU. Resum del fets: L’acusat va acceptar la proposta, feta a Internet i procedent de persones desconegudes, de rebre –  en un compte bancari obert al seu nom sumes de diners que havia de…

Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ PRIMERA NÚM. 92/2011, D’1 DE SETEMBRE. Ponent: Sr. Jiménez Vidal. BLANQUEIG DE CAPITALS EN LES SEVES MODALITATS DOLOSA I IMPRUDENT. Resum dels fets AP.1 Com a resultat de tres diligències d’entrada i registre practicades a iniciativa d’un tribunal de justícia italià, es varen obtenir substàncies estupefaents. Aquesta dada, unida a la condemna prèvia…

  • 1
  • 2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart