María Ballester Cardell

>
María Ballester Cardell

El règim jurídic de la llengua catalana a les Illes Balears en el quaranta aniversari de l’Estatut d’autonomia* Maria Ballester Cardell Professora contractada doctora de Dret Constitucional Universitat de les Illes Balears Lluís J. Segura Ginard Advocat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears RESUM L’objecte d’aquest treball és explicar el procés de formació, les bases conceptuals i les…

Quaranta anys d’autogovern a través del sistema institucional de les Illes Balears* Maria Ballester Cardell Professora contractada doctora de Dret Constitucional Universitat de les Illes Balears RESUM L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, de conformitat amb la Constitució, ha establert un sistema institucional fonamental d’autogovern integrat pel Parlament, el Govern i el president de la Comunitat Autònoma. En paral·lel, el…

LLIBRES Josep M. Quintana Petrus Registrador de la Propietat (Comentaris a l’Estatut d’autonomia de les illes Balears) Maria Ballester Cardell Professora de dret constitucional de la Universitat de les Illes Balears (L’estatut dels regidors a les Illes Balears) Carlos Gómez Martínez President de l’Audiència Provincial de les Illes Balears (Sobre Derecho y argumentación) COMENTARIS A L’ESTATUT DE LES ILLES BALEARS.…

ESTUDIS JUSTÍCIA I COMUNITATS AUTÒNOMES. LES DIFICULTATS PER SUPERAR LES RESISTÈNCIES A LA DESCENTRALITZACIÓ DEL PODER JUDICIAL Maria Ballester Cardell Professora de dret constitucional Universitat de les Illes Balears Introducció. II. El repartiment competencial en matèria d’Administració de jus­ticia. 1. Un punt de partida. La unitat del poder judicial. 2. La clàusula constitu­cional de competencia exclusiva en matèria d’Administració de…

LLIBRES Miguel Angel Alegre Martínez Professor titular de dret constitucional de la Universitat de Lleó (La Constitución día a día) Beatriz Verdera Izquierdo Professora titular de dret civil de la Universitat de les liles Balears (Lecciones de Derecho Civil balear) Maria Ballester Cardell Professora de dret constitucional de la Universitat de les Illes Balears (Les claus polítiques del procés autonòmic…

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears aprecia un vici de legalitat estructural en la regulació de la capacitació lingüística en l’àmbit de la salut Sentències de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 14/2020 i 15/2020, de 16 de gener (ponent: Sr. Delfont Maza). La complexitat del debat sobre l’ús…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart