aperez

>
>
Page 2

La doctrina del TJUE sobre l’IRPH i la seva recepció a Balears Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 13 de juliol de 2023 (Assumpte C‑265/22). Plantejament del problema La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 13 de juliol de 2023 respon a un reenviament prejudicial plantejat pel Jutjat de Primera Instància núm.…

Règim de cooficialitat lingüística, principi de seguretat jurídica i drets a la igualtat i a la participació política en les entitats locals basques Sentència del Tribunal Constitucional (qüestió d’inconstitucionalitat) núm. 85/2023, de 5 de juliol (Ple) (ponent: Sr. Tolosa Tribiño). La controvèrsia envers la darrera normativa lingüística basca (legal i reglamentària) aplicable al món local La Sentència que es comenta prové…

La vinculació del dret urbanístic i el dret a l’habitatge. Especial referència a la reserva de sòl en sòl urbà consolidat* Joan Manuel Trayter Jiménez Catedràtic de Dret Administratiu Universitat de Girona Berta Bastús Ruiz Doctora en Dret Administratiu Universitat de Barcelona RESUM El dret urbanístic constitueix una de les eines d’actuació més potents i necessàries a l’àmbit del dret…

Reflexiones a la Ley de Mercados Digitales tras su reciente entrada en vigor* Juan Franch Fluxà Profesor contratado doctor de Derecho Mercantil Universitat de les Illes Balears RESUMEN Desde hace unos años, las plataformas digitales son el objetivo prioritario de esfuerzos regulatorios y agendas políticas en grandes economías mundiales. La complejidad de estos modelos de negocio y de su impacto…

Las reformas introducidas en el procedimiento de «desahucio exprés de okupas» por la Ley 12/2023 sobre el derecho a la vivienda: nuevos obstáculos procesales al desalojo* Francisco López Simó Catedrático de Derecho Procesal Universitat de les Illes Balears RESUMEN En el presente trabajo se exponen y analizan de modo crítico las reformas introducidas por la Ley sobre el derecho a…

Dret civil propi i regulació del contracte de lloguer d’habitatge permanent* Francesca Llodrà Grimalt Professora titular de Dret Civil Universitat de les Illes Balears RESUM Aquest estudi proposa analitzar la viabilitat de la intervenció normativa autonòmica en matèria de contracte de lloguer d’habitatge permanent. En primer lloc, se suggereix una anàlisi de la qüestió des de dues opcions: per una…

La protección penal de la inviolabilidad del domicilio: el delito de allanamiento de morada* Eduard Ramón Ribas Catedrático de Derecho Penal Universitat de les Illes Balears RESUMEN El artículo 202 del Código Penal español tipifica la entrada en morada ajena sin el consentimiento de su morador y el mantenimiento en aquella, previa entrada consentida, contra la voluntad de este. El…

Presentació: habitatge digne. Entre la possibilitat i la realitat de polítiques habitacionals correctes Aina Salom Parets Professora titular de Dret Administratiu Universitat de les Illes Balears La crisi de l’oferta d’habitatges va posar en qüestió el model de desenvolupament intensiu de la propietat sobre aquests immobles. Així, entre 2013 i 2019, es va engegar un procés autonòmic que va tenir…

Comentario a la reforma de la exoneración del pasivo insatisfecho en la Ley 16/2022, de 5 de septiembre María Arántzazu Ortiz González Magistrada Audiencia Provincial de Baleares SUMARIO I. Los antecedentes de la regulación de la Ley 16/2022. 1. La Ley 25/2015. 2. Antecedentes en la jurisprudencia. 3. El Real Decreto Legislativo 1/2020. II. La Ley 16/2022. III. Impacto de la transposición de…

La Ley de sucesión voluntaria paccionada o contractual: el trasfondo de un largo proceso normativo (segunda parte)* Bartomeu Bibiloni Guasp Notario Presidente del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears (2018-2023) SUMARIO I. A modo de introducción: la reforma del Derecho civil mediante una ley especial. II. El difícil encaje del Derecho civil de Eivissa y Formentera. III. El…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart