Categoría: Número 16

Jurisprudencia Constitucional

rjib16 JURISPRUDÈNCIA (gener 2017-desembre 2017) Jaume Munar Fullana Doctor en dret (Constitucional) I. Constitucional 1. SENTÈNCIA NÚM. 28/2017, DE 16 DE FEBRER (PLE). Ponent: Sra. Roca Trías. QÜESTIÓ D’INCONSTITUCIONALITAT. PLANEJAMENT URBANÍSTIC I TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA. CONTRAVENCIÓ DE LES PREVISIONS DE

Etiquetado con: ,

Jurisprudencia Civil

rjib16 JURISPRUDÈNCIA (gener 2017-desembre 2017) Carlos Gómez Martínez Magistrat de l’Audiència Provincial President de l’Audiència Provincial (des del 17 de setembre de 2004 fins al 26 de març de 2015) (Civil) III. Civil Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ

Etiquetado con: ,

VIAJES COMBINADOS Y SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS: REPLANTEAMIENTO DE CONCEPTOS Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD. A. PANIZA FULLANA. Madrid: Dykinson, SL, 2017.

rjib16 LLIBRES Silvia Feliu Álvarez de Sotomayor Professora contractada doctora de dret internacional privat Universitat de les Illes Balears (Viajes combinados y servicios de viaje vinculados: replanteamiento de conceptos y sus consecuencias sobre la responsabilidad) VIAJES COMBINADOS Y SERVICIOS DE

Etiquetado con: ,

EL IMPUESTO BALEAR SOBRE ESTANCIAS TURÍSTICAS. C. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. Palma: Lleonard Muntaner, Editor, 2017 (Colección Responsa; 4).

rjib16 LLIBRES Ricardo J. Navarro Gómez Professor contractat doctor interí de dret financer i tributari Universitat de les Illes Balears (El impuesto balear sobre estancias turísticas) EL IMPUESTO BALEAR SOBRE ESTANCIAS TURÍSTICAS. C. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. Palma: Lleonard Muntaner, Editor, 2017

Etiquetado con: ,

FUNCIÓN NOTARIAL Y JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. C. JIMÉNEZ GALLEGO. València: Tirant lo Blanch, 2017.

rjib16 LLIBRES Carlos Gómez Martínez Magistrat de l’Audiència Provincial (Función notarial y jurisdicción voluntaria) FUNCIÓN NOTARIAL Y JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. C. JIMÉNEZ GALLEGO. València: Tirant lo Blanch, 2017. I Carlos JIMÉNEZ GALLEGO, notari de Palma, ens té malavesats als integrants de

Etiquetado con: ,

RECURSO DE APELACIÓN. TEORÍA Y PRÁCTICA. J. SUAU MOREY. Vila Nova de Gaia (Portugal): Editorial Juruá, 2017.

rjib16 LLIBRES Antonio J. Terrasa García President del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (Recurso de apelación penal. Teoría y práctica) RECURSO DE APELACIÓN. TEORÍA Y PRÁCTICA. J. SUAU MOREY. Vila Nova de Gaia (Portugal): Editorial Juruá, 2017.

Etiquetado con: ,

Activitat Registral número 16

rjib16 ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (gener 2017-desembre 2017) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat 1. RESOLUCIÓ DE 23 D’OCTUBRE DE 2017. SUBSTITUCIÓ VULGAR: LIMITACIÓ QUAN AFECTA A LEGITIMARIS. Resum dels fets:

Etiquetado con:

Activitat Normativa número 16

rjib16 ACTIVITAT NORMATIVA (novembre 2016-octubre 2017) Lluís Isern Estela Lletrat del Parlament de les Illes Balears I. Illes Balears 1. Lleis i decrets llei Les normes amb rang de llei aprovades a l’àmbit de les Illes Balears durant el període

Etiquetado con: