Número 18

>
>
Page 3

La interpretació restrictiva de la legitimació activa com a obstacle al control de l’activitat administrativa i a l’efectivitat del principi de «bona administració» Sentències de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 73/2019, de 5 de febrer (ponent: Sr. Delfont Maza) i núm. 348/2019, de 23 de juliol de 2019 (ponent: Sra. Frigola Castillón).…

La resposta a una declaració responsable o comunicació prèvia que no compleixi amb els requisits materials per a l’inici de l’activitat no pot ser «tenir-la per desistida» Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 177/2019, de 10 d’abril (ponent: Sr. Socías Fuster).   El dret administratiu espanyol ha aprofitat unes dècades…

La reducció del termini de prescripció de les ordres de demolició a tan sols cinc anys, per efecte de la reforma de l’article 1964 Cc Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 261/2019, de 29 de maig (ponent: Sr. Socías Fuster). La conseqüència immediata a la constatació d’obres il·legals i no…

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears aprecia un vici de legalitat estructural en la regulació de la capacitació lingüística en l’àmbit de la salut Sentències de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 14/2020 i 15/2020, de 16 de gener (ponent: Sr. Delfont Maza). La complexitat del debat sobre l’ús…

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears avala la licitud del Decret de l’impost balear sobre estades turístiques (∗) Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 24/2020, de 27 de gener (ponent: Sr. Fiol Gomila). Ja han passat uns anys des que el Parlament de les Illes Balears, a…

Absolución debidamente motivada del delito de abusos y de agresión sexual Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma núm. 4/2019, de 7 de enero (ponente: Sr. Gómez-Reino Delgado). Se trata de una sentencia absolutoria de delitos de abusos, de agresión sexual y de lesiones leves de los que venía siendo acusado Raúl, por el Ministerio Fiscal…

La incidència de la COVID-19 en l’ordenament espanyol i balear La incidència sanitària generada per la COVID-19 ha suposat un canvi transcendental en la visió que hom tenia envers els distints aspectes de la vida i de la societat; i el món jurídic no roman aliè a aquest efecte. Així, aquest treball pretén analitzar, de forma sintètica, l’impacte sistemàtic que…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart