Número 18

>
>
Page 3

Reconeixement de «Gran Invalidesa» i evolució de la ceguesa Sentència del Jutjat Social núm. 4 de Palma núm. 93/2019, de 22 de març, dictada en el procediment de Seguretat Social núm. 405/2018 (ponent: Sra. González González). La demandant en el procediment de referència havia obtingut en desembre de 2014 resolució administrativa de l’INSS que li va reconèixer l’afectació a una «Incapacitat…

La manca d’obtenció de les titulacions en llengua catalana en termini, exigides al personal docent, no es pot considerar «falta molt greu» Sentència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Balears (recurs de suplicació) núm. 301/2019, de 30 de setembre (ponent: Sr. Roa Nonide). L’exigència de coneixement de les llengües oficials no presenta pel que afecta al…

Càlcul del temps necessari per a la promoció professional i l’antiguitat Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació per a la unificació de doctrina) núm. 790/2019, de 19 de novembre (ponent: Sra. Segoviano Astaburuaga). La part demandant, una dona, havia subscrit dos contractes de duració determinada entre el 16/4/2007 i el 2/7/2007 i entre el 14/4/2008…

No hi ha mutatio libelli malgrat l’augment substancial de la petició de la demanda Sentència de la Secció Cinquena de l’Audiència Provincial de Balears núm. 435/2019, de 18 de juny (ponent: Sr. Ramón Homar). La Llei d’enjudiciament civil de 2000 (LEC) és especialment estricta en la prohibició de la mutatio libelli (art. 412). L’efecte combinat de l’art. 400, que concentra la…

El retracto anastasiano del Código Civil en la doctrina reciente del Tribunal Supremo Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 151/2020, de 5 de marzo (ponente: Sr. Díaz Fraile) Introducción La figura del retracto anastasiano reconocido en el art. 1535 del Código Civil (CC) siempre ha sido controvertida en nuestro ordenamiento jurídico. Desde el mismo concepto de «crédito…

Absolución debidamente motivada del delito de abusos y de agresión sexual Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma núm. 4/2019, de 7 de enero (ponente: Sr. Gómez-Reino Delgado). Se trata de una sentencia absolutoria de delitos de abusos, de agresión sexual y de lesiones leves de los que venía siendo acusado Raúl, por el Ministerio Fiscal…

La incidència de la COVID-19 en l’ordenament espanyol i balear La incidència sanitària generada per la COVID-19 ha suposat un canvi transcendental en la visió que hom tenia envers els distints aspectes de la vida i de la societat; i el món jurídic no roman aliè a aquest efecte. Així, aquest treball pretén analitzar, de forma sintètica, l’impacte sistemàtic que…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart