Número 18

>
>
Page 2

El Tribunal Constitucional avala la selecció i el nomenament de policies locals amb caràcter d’interinitat Sentència del Tribunal Constitucional núm. 106/2019, de 19 de setembre (Ple), dictada en la qüestió d’inconstitucionalitat núm. 1461-2019, plantejada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (ponent: Sr. Enríquez Sancho). Plantejament de la qüestió: la reserva de l’exercici…

Modificació de la capacitat i divorci. L’Alzheimer d’un dels membres acaba afectant tota la família Sentència de la Secció Quarta de l’Audiència Provincial de Balears núm. 82/2019, de 14 de març (ponent: Sr. Oliver Koppen). La Sentència aborda un tema de rabiosa actualitat ja que es refereix a la situació delicada per la qual travessa una família en què conflueixen…

A voltes amb el crèdit «revolving» Sentència de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears núm. 117/2019, de 22 de març (ponent: Sr. Gibert Ferragut). El demandant havia subscrit amb l’entitat financera demandada un crèdit «revolving» amb un interès remuneratori fixat en un 22 %. Es discuteix si aquest interès és abusiu o usurari o no. La correcta comprensió d’aquesta…

No hi ha mutatio libelli malgrat l’augment substancial de la petició de la demanda Sentència de la Secció Cinquena de l’Audiència Provincial de Balears núm. 435/2019, de 18 de juny (ponent: Sr. Ramón Homar). La Llei d’enjudiciament civil de 2000 (LEC) és especialment estricta en la prohibició de la mutatio libelli (art. 412). L’efecte combinat de l’art. 400, que concentra la…

El retracto anastasiano del Código Civil en la doctrina reciente del Tribunal Supremo Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 151/2020, de 5 de marzo (ponente: Sr. Díaz Fraile) Introducción La figura del retracto anastasiano reconocido en el art. 1535 del Código Civil (CC) siempre ha sido controvertida en nuestro ordenamiento jurídico. Desde el mismo concepto de «crédito…

La caracterización del delito de detención ilegal en relación con el de secuestro Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma núm. 7/2019, de 5 de febrero (ponente: Sra. Moyá Roselló). Confirmada por Sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Iles Balears, de 17 de abril de 2019 (ponente:…

Cultivo de cannabis y distribución de la sustancia. La cuestión del consumo compartido en el ámbito de una asociación cannábica Sentencia de la Sección Segunda núm. 188/2019, de 29 de abril (ponente: Sra. González Miró). Interesante y muy trabajada Sentencia; interesante en cuanto se trata de unos hechos relativos a un club cannábico con plantaciones de marihuana de las que se…

La interpretació restrictiva de la legitimació activa com a obstacle al control de l’activitat administrativa i a l’efectivitat del principi de «bona administració» Sentències de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 73/2019, de 5 de febrer (ponent: Sr. Delfont Maza) i núm. 348/2019, de 23 de juliol de 2019 (ponent: Sra. Frigola Castillón).…

La resposta a una declaració responsable o comunicació prèvia que no compleixi amb els requisits materials per a l’inici de l’activitat no pot ser «tenir-la per desistida» Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 177/2019, de 10 d’abril (ponent: Sr. Socías Fuster).   El dret administratiu espanyol ha aprofitat unes dècades…

La reducció del termini de prescripció de les ordres de demolició a tan sols cinc anys, per efecte de la reforma de l’article 1964 Cc Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 261/2019, de 29 de maig (ponent: Sr. Socías Fuster). La conseqüència immediata a la constatació d’obres il·legals i no…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart