Número 18

>
>
Page 2

Crònica de legislació autonòmica i estatal (novembre 2018-octubre 2019) I. Illes Balears 1. Lleis i decrets llei Els darrers mesos de la IX Legislatura del Parlament de les Illes Balears es caracteritzaren per una intensa activitat legislativa i fou aprovat un gran nombre de normes. Així, en primer lloc, ens hem de referir a la Llei 10/2018, de 6 de…

Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (2019) 1. Resolución de 18 de marzo 2019. Ejecución de títulos judiciales: auto de emisión de declaración de voluntad del art. 708 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Formación del título inscribible. Resumen de los hechos: la entidad vendedora «B., S.L.» y la compradora «C. M., S.L.» otorgaron escritura de compraventa…

Aproximaciones al pacto sucesorio de apartación en el Derecho civil propio de Galicia como instrumento de ordenación sucesoria del patrimonio familiar José Manuel Busto Lago Catedrático de Derecho Civil Universidad de A Coruña RESUMEN La peculiaridad del pacto sucesorio de apartación regulado en el Derecho civil propio de Galicia radica en su objeto: a cambio de la percepción actual de…

La reducció del termini de prescripció de les ordres de demolició a tan sols cinc anys, per efecte de la reforma de l’article 1964 Cc Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 261/2019, de 29 de maig (ponent: Sr. Socías Fuster). La conseqüència immediata a la constatació d’obres il·legals i no…

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears aprecia un vici de legalitat estructural en la regulació de la capacitació lingüística en l’àmbit de la salut Sentències de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 14/2020 i 15/2020, de 16 de gener (ponent: Sr. Delfont Maza). La complexitat del debat sobre l’ús…

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears avala la licitud del Decret de l’impost balear sobre estades turístiques (∗) Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 24/2020, de 27 de gener (ponent: Sr. Fiol Gomila). Ja han passat uns anys des que el Parlament de les Illes Balears, a…

Reconeixement de «Gran Invalidesa» i evolució de la ceguesa Sentència del Jutjat Social núm. 4 de Palma núm. 93/2019, de 22 de març, dictada en el procediment de Seguretat Social núm. 405/2018 (ponent: Sra. González González). La demandant en el procediment de referència havia obtingut en desembre de 2014 resolució administrativa de l’INSS que li va reconèixer l’afectació a una «Incapacitat…

La manca d’obtenció de les titulacions en llengua catalana en termini, exigides al personal docent, no es pot considerar «falta molt greu» Sentència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Balears (recurs de suplicació) núm. 301/2019, de 30 de setembre (ponent: Sr. Roa Nonide). L’exigència de coneixement de les llengües oficials no presenta pel que afecta al…

Càlcul del temps necessari per a la promoció professional i l’antiguitat Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació per a la unificació de doctrina) núm. 790/2019, de 19 de novembre (ponent: Sra. Segoviano Astaburuaga). La part demandant, una dona, havia subscrit dos contractes de duració determinada entre el 16/4/2007 i el 2/7/2007 i entre el 14/4/2008…

No hi ha mutatio libelli malgrat l’augment substancial de la petició de la demanda Sentència de la Secció Cinquena de l’Audiència Provincial de Balears núm. 435/2019, de 18 de juny (ponent: Sr. Ramón Homar). La Llei d’enjudiciament civil de 2000 (LEC) és especialment estricta en la prohibició de la mutatio libelli (art. 412). L’efecte combinat de l’art. 400, que concentra la…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart