Jaume Munar Fullana

I Com destaca la presentació que en fa MILIAN I MASSANA, aquest llibre constitueix un recopilatori, actualitzat al moment de la seva edició, de les ponències presentades en el seminari «Drets lingüístics i dret a l’educació» que, organitzat per l’Institut d’Estudis Autonòmics de la Generalitat, es va celebrar l’octubre de 2012, amb l’objectiu essencial d’aprofundir en l’anàlisi dels pronunciaments judicials…

I.Constitucional 1. SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÚM. 233/2012, DE 13 DE DESEMBRE (PLE). Ponent: Sr. Pérez de los Cobos Orihuel. RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT: COMPETÈNCIES ESTATALS SOBRE PLANIFICACIÓ GENERAL D’ACTIVITAT ECONÒMICA. ESTATUT D’AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS: COMPETÈNCIES SOBRE RÈGIM ENERGÈTIC, COMERÇ INTERIOR I URBANISME. DECRETS LLEIS: REQUISITS CONSTITUCIONALS SOBRE LA URGENT I EXTRAORDINÀRIA NECESSITAT DE LA REGULACIÓ ESTABLERTA. Resum dels fets:…

1. SENTÈNCIA NÚM. 26/2012, D’1 DE MARÇ (PLE). RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT. Ponent: Pérez Tremps. COMPETÈNCIES ESTATALS I AUTONÒMIQUES ESPECÍFIQUES EN MATÈRIA DE COMERÇ INTERIOR. RÈGIM ADMINISTRATIU DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS. HORARIS. VENDA DE SALDOS I MODALITATS DE LIMITACIÓ DE VENDES: PROHIBICIÓ TEMPORAL D’ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I DE VENDA A PÈRDUES. ESTATUT D’AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS: COMPETÈNCIES EXCLUSIVES I MODALITZACIÓ PER LA…

I. La importància del pronunciament del TC quant al règim jurídic dels consells insulars: els preceptes qüestionats. II. La tesi central de la defensa per part del Lletrat de la Comunitat autònoma. III. La providencial aplicació de la doctrina del ius superveniens en l’aval de la Llei de Consells Insulars. Un exemple paradigmàtic de constitucionalitat sobrevinguda. IV. Les fonamentacions jurídiques…

1. Sentència DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL núm. 18/2011, de 3 de març. Ponent: Sr. Aragón Reyes. Recurs d’inconstitucionalitat: COMPETÈNCIES ESTATALS I AUTONÒMIQUES ESPECÍFIQUES EN MATÈRIA D’INSTAL·LACIONS, DISTRIBUCIÓ I TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA. COORDINACIÓ DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ COM A ACTIVITAT ESSENCIAL PER A L’ECONOMIA NACIONAL. RÈGIM ESPECÍFIC DELS TERRITORIS INSULARS. TRACTAMENT COMPETENCIAL SOBRE XARXES DE TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ, AUTORITZACIONS, DEFINICIONS I PLANIFICACIÓ…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart