LLIBRES Antonio J. Térras a García President del TSJIB (Inmediación y apelación en el proceso penal: jurisprudencia TC y reformas procesales) Isidro Martín Sánchez Catedràtic de dret eclesiàstic de la Universitat Autònoma de Madrid (Derecho autonómico y religión. El caso …

LLIBRES Leer más »

Delimitació, i extensió, de l’àmbit de la normativa bàsica estatal en matèria de contractació del sector públic Sentència del Tribunal Constitucional (recurs d’inconstitucionalitat) núm. 68/2021, de 18 de març (Ple) (ponent: Sr. González Rivas). La impugnació de la nova legislació …

Delimitació, i extensió, de l’àmbit de la normativa bàsica estatal en matèria de contractació del sector públic Leer más »

La configuració de la darrera paraula en el procés penal com a manifestació del dret fonamental a la defensa Sentència del Tribunal Constitucional (recurs d’empara) núm. 35/2021, de 18 de febrer (Ple) (ponent: Sra. Roca Trías). La resolució judicial originària i …

La configuració de la darrera paraula en el procés penal com a manifestació del dret fonamental a la defensa Leer más »

ESTUDIS ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE LA NOVA CONFORMACIÓ DE L’ÀMBIT COMPETENCIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EN LA RECENT REFORMA ESTATUTARIA Jaume Munar Fullana Doctor en dret públic Professor associat de dret administratiu Universitat de les Illes Balears …

ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE LA NOVA CONFORMACIÓ DE L’ÀMBIT COMPETENCIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EN LA RECENT REFORMA ESTATUTARIA Leer más »

RÈGIM JURÍDIC DE LA GESTIÓ FUNDACIONAL DEL SERVEI PÚBLIC D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DE LA SEGURETAT SOCIAL A LES ILLES BALEARS Jaume Munar Fullana Doctor en Dret públic Professor associat de Dret administratiu Universitat de les Illes Balears Consideracions generals. II. Les …

RÈGIM JURÍDIC DE LA GESTIÓ FUNDACIONAL DEL SERVEI PÚBLIC D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DE LA SEGURETAT SOCIAL A LES ILLES BALEARS Leer más »

COMENTARIS I NOTES LA REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS VINCULADES ALS USOS ADMESOS \ / EN EL SOL RÚSTIC Jaume Munar Fullana Tècnic d’Administració Genera! Introducció. II. La classificació dels usos urbanístics en sòl rústic. 1. La vincu­lació de l’activitat amb …

LA REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS VINCULADES ALS USOS ADMESOS Leer más »

El Tribunal Constitucional atorga l’empara per vulneració dels drets d’intimitat, imatge i honor, produïda mitjançant la utilització esbiaixada de la tècnica periodística de càmera oculta Sentència de la Sala Primera del Tribunal Constitucional (recurs d’empara) núm. 25/2019, de 28 de febrer …

Jurisprudencia Constitucional Leer más »