Número 21

>
>
Page 2

Secció monogràfica Límits a l’exercici de l’autonomia individual en relació amb la salut i el cos propis Presentació Antoni Llabrés Fuster Professor titular de dret penal Universitat de les Illes Balears L’abast i els límits del reconeixement jurídic de l’exercici de l’autonomia individual en esferes relacionades amb la salut o el cos propis es troba —al menys en l’ordenament jurídic…

Prostitución y consentimiento: ¿una contradicción en los términos?* Mariona Llobet Anglí Profesora Lectora de Derecho Penal Universitat Pompeu Fabra RESUMEN Una cuestión muy debatida en la actualidad versa sobre la constatación de un verdadero y genuino consentimiento de las mujeres en relaciones que, insertadas en un marco de desigualdad estructural, tiene elementos de distorsión. Entre otros escenarios, ello se discute…

Sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia (algunas inexactitudes y tergiversaciones en el debate)* Carmen Tomás-Valiente Lanuza Profesora Titular de Derecho Penal Universitat de les Illes Balears RESUMEN A raíz de la promulgación de la Ley española reguladora de la eutanasia no pocos estudios se han servido de determinada jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional…

Entrada y registro domiciliarios: el consentimiento Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo núm. 6/2021, de 13 de enero (ponente: Sr. Puente Segura). Los antecedentes Esta Sentencia resolvió el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia núm. 8/2018, de 30 de octubre, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de…

La defensa contra l’acomiadament laboral també comporta la possibilitat d’impugnació individual dels acomiadaments col·lectius pactats Sentència de la Sala Segona del Tribunal Constitucional (recurs d’empara) núm. 140/2021, de 12 de juliol (ponent: Sr. González-Trevijano Sánchez). La tripleta de defenses jurisdiccionals que són factibles en el cas de produir-se un acomiadament col·lectiu La tortuosa redacció de l’art. 124 de la Llei 36/2011,…

L’exhaustivitat de les mesures i prevencions en torn dels instruments personals i col·lectius de protecció dels servidors públics contra la pandèmia COVID-19 posa contra les cordes les administracions públiques Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació ordinari) núm. 425/2021, de 22 d’abril (ponent: Sr. Bodas Martín). L’enunciat d’aquest comentari no pot ser considerat desmesurat, a la vista…

L’aprovació definitiva d’un instrument de planejament amb prescripcions o la suspensió per a la seva esmena Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 506/2021, de 24 de setembre (ponent: Sra. Ortuño Rodríguez). Plantejament introductori La Sentència resol el recurs interposat contra l’Acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme…

La comercialització d’estades turístiques en habitatges d’edificis plurifamiliars en el municipi de Palma Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 486/2021, de 10 de setembre (ponent: Sra. Ortuño Rodríguez).   Dades a considerar La Llei 6/2017, de 31 de juliol, relativa a la comercialització d’estades turístiques en habitatges, va contemplar la…

El acto previo. Del mito a la realidad. F. J. BAUZÁ MARTORELL. Madrid: Iustel, 2021 . I La monografia del professor Dr. Felio José BAUZÁ ens endinsa en una de les problemàtiques més importants que en la meva opinió té plantejat el dret administratiu en aquests moments des de la seva vessant més pràctica, com és l’efectiva tutela judicial…

El nuevo modelo de la casación contencioso-administrativa autonómica. B. TRIAS PRATS. Madrid: Iustel, 2021 . I «Aunque parezca atrevido decirlo, la verdad es que muy pocas veces, o incluso ninguna, una institución tan relevante del derecho como lo es sin duda el recurso de casación autonómico en el orden contencioso-administrativo, había sido despachada por el legislador con una regulación…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart