Sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia (algunas inexactitudes y tergiversaciones en el debate)[1]* Carmen Tomás-Valiente Lanuza Profesora Titular de Derecho Penal Universitat de les Illes Balears RESUMEN A raíz de la promulgación de …

Sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia (algunas inexactitudes y tergiversaciones en el debate) Leer más »

Entrada y registro domiciliarios: el consentimiento Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo núm. 6/2021, de 13 de enero (ponente: Sr. Puente Segura). Los antecedentes Esta Sentencia resolvió el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia núm. …

Entrada y registro domiciliarios: el consentimiento Leer más »

La defensa contra l’acomiadament laboral també comporta la possibilitat d’impugnació individual dels acomiadaments col·lectius pactats Sentència de la Sala Segona del Tribunal Constitucional (recurs d’empara) núm. 140/2021, de 12 de juliol (ponent: Sr. González-Trevijano Sánchez). La tripleta de defenses jurisdiccionals que …

La defensa contra l’acomiadament laboral també comporta la possibilitat d’impugnació individual dels acomiadaments col·lectius pactats Leer más »

L’exhaustivitat de les mesures i prevencions en torn dels instruments personals i col·lectius de protecció dels servidors públics contra la pandèmia COVID-19 posa contra les cordes les administracions públiques Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació …

L’exhaustivitat de les mesures i prevencions en torn dels instruments personals i col·lectius de protecció dels servidors públics contra la pandèmia COVID-19 posa contra les cordes les administracions públiques Leer más »

Impacte de la COVID-19 en la jurisdicció civil. Dues interlocutòries de mesures cautelars que apliquen la regla de la clàusula rebus sic stantibus Interlocutòria de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears, núm. 40/2021, de 9 de març (recurs …

Impacte de la COVID-19 en la jurisdicció civil. Dues interlocutòries de mesures cautelars que apliquen la regla de la clàusula rebus sic stantibus Leer más »

El TC declara la constitucionalitat de la Llei foral navarresa 16/2019, de reconeixement i reparació de les víctimes per actes de motivació política provocats per grups d’extrema dreta o funcionaris públics Sentència del Tribunal Constitucional (recurs d’inconstitucionalitat) núm. 108/2021, de 13 …

El TC declara la constitucionalitat de la Llei foral navarresa 16/2019, de reconeixement i reparació de les víctimes per actes de motivació política provocats per grups d’extrema dreta o funcionaris públics Leer más »

L’aprovació definitiva d’un instrument de planejament amb prescripcions o la suspensió per a la seva esmena Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 506/2021, de 24 de setembre (ponent: Sra. Ortuño …

L’aprovació definitiva d’un instrument de planejament amb prescripcions o la suspensió per a la seva esmena Leer más »

La comercialització d’estades turístiques en habitatges d’edificis plurifamiliars en el municipi de Palma Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 486/2021, de 10 de setembre (ponent: Sra. Ortuño Rodríguez).   Dades …

La comercialització d’estades turístiques en habitatges d’edificis plurifamiliars en el municipi de Palma Leer más »

El acto previo. Del mito a la realidad. F. J. BAUZÁ MARTORELL. Madrid: Iustel, 2021 [Colección Monografías]. I La monografia del professor Dr. Felio José BAUZÁ ens endinsa en una de les problemàtiques més importants que en la meva opinió …

El acto previo. Del mito a la realidad. F. J. BAUZÁ MARTORELL. Madrid: Iustel, 2021 [Colección Monografías]. Leer más »

El nuevo modelo de la casación contencioso-administrativa autonómica. B. TRIAS PRATS. Madrid: Iustel, 2021 [Colección Monografías]. I «Aunque parezca atrevido decirlo, la verdad es que muy pocas veces, o incluso ninguna, una institución tan relevante del derecho como lo es …

El nuevo modelo de la casación contencioso-administrativa autonómica. B. TRIAS PRATS. Madrid: Iustel, 2021 [Colección Monografías]. Leer más »