Categoría: Número 10

Jurisprudència de Dret Civil Balear Número 10

A. Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. SENTÈNCIA NÚM. 1/2011, DE 3 D’OCTUBRE. Ponent: Sr. Capó Delgado. PREPARACIÓ I INTERPOSICIÓ DEL RECURS DE CASSACIÓ. IMPOSSIBILITAT D’INTERPOSAR RECURS DE CASSACIÓ PER LA INFRACCIÓ

Etiquetado con: ,

Jurisprudència Civil Número 10

Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ TERCERA NÚM. 178/2011,  DE 20 D’ABRIL. Ponent: Sr. Rosselló Llaneras.  ES CONSIDERA DESISTIMENT DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT  L’ENTREGA DE LES CLAUS  DE LA CASA, SEGUIDA DEL SILENCI DE L’ARRENDADOR. Resum dels fets AP.1 L’arrendador,

Etiquetado con: ,

Jurisprudència Penal Número 10

Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ PRIMERA NÚM. 92/2011, D’1 DE SETEMBRE. Ponent: Sr. Jiménez Vidal. BLANQUEIG DE CAPITALS EN LES SEVES MODALITATS DOLOSA I IMPRUDENT. Resum dels fets AP.1 Com a resultat de tres diligències d’entrada i registre

Etiquetado con: ,

Jurisprudència Contenciosa Administrativa Número 10

A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA DE 8 DE MARÇ DE 2011. RECURS NÚM. 507/2007. Ponent: Sr. Fernández Valverde. URBANISME. PLANEJAMENT. RECURS D’ALÇADA CONTRA L’ACTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE NORMA DE PLANEJAMENT. SES COVETES DE CAMPOS. Resum dels fets A.1 El Consell

Etiquetado con: ,

Jurisprudència Laboral Número 10

A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA DE 3 DE MAIG DE 2011, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE LA DOCTRINA NÚM. 2170/2010. Ponent: Sr. Gullón Rodríguez. INOPERÀNCIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA COM A ELEMENT DEFINITORI DE

Etiquetado con: ,

Activitat registral número 10

Resolucions de la Direcció General  dels Registres i del Notariat  (novembre 2010 – octubre 2011) 1. RESOLUCIÓ DE 15 D’ABRIL DE 2011. ANOTACIÓ PREVENTIVA DE DEMANDA. FINCA DEL MATEIX DEMANDANT. Resum dels fets 1 Per manament d’un Jutjat de Primera

Etiquetado con: ,

Activitat normativa número 10

Crònica de les normes jurídiques publicades entre novembre 2010 i octubre 2011 I. Illes Balears 1. Lleis i decrets lleis Les principals característiques d’aquest conjunt de normes jurídiques poden ser resumides, seguint l’ordre de la seva publicació, de la següent

Etiquetado con: ,

El dret viscut. 50 anys de la compliació del Dret Civil de les Illes Balears (1961-2011)

MARÍA PILAR FERRER; MIQUEL MASOT; LLUÍS J. SEGURA (coord.). Palma: Lleonard Muntaner, Editor, 2011. I La iniciativa d’editar aquest llibre neix del projecte de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears de celebrar el cinquantè aniversari de l’aprovació

Etiquetado con: ,

Llengua, dret i autonomia

B. COLOM PASTOR. Palma: Obra Cultural Balear─Lleonard Muntaner, Editor, 2011 (Col·lecció Terra d’Argensa; 2). L’autor del present llibre ––professor titular de dret administratiu a la Universitat de les Illes Balears i un dels principals estudiosos de les nostres institucions autonòmiques—

Etiquetado con: ,