rjib15JURISPRUDÈNCIA (gener 2016-desembre 2016) Antonio J. Terrasa García President del TSJIB (Penal) IV. Penal Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ PRIMERA NÚM. 4/2016, DE 27 DE GENER. Ponent: Sra. Robles Morato. DELICTE CONTINUAT D’ABÚS SEXUAL. COOPERACIÓ NECESSÀRIA. COMISSIÓ PER …

Jurisprudencia Penal número 15 Leer más »

rjib15 COMENTARIS I NOTES LA INTERPRETACIÓ DEL TERMINI LEGAL D’EXECUCIÓ DE LES OFERTES PÚBLIQUES D’OCUPACIÓ: CAP A UN INCREMENT EXPONENCIAL DE LA TEMPORALITAT EN LA FUNCIÓ PÚBLICA Margarita de los Reyes Cunill Crespí Cap de departament Institut d’Estudis Autonòmics I. …

LA INTERPRETACIÓ DEL TERMINI LEGAL D’EXECUCIÓ DE LES OFERTES PÚBLIQUES D’OCUPACIÓ: CAP A UN INCREMENT EXPONENCIAL DE LA TEMPORALITAT EN LA FUNCIÓ PÚBLICA Leer más »

rjib15 COMENTARIS I NOTES REFLEXIONES SOBRE EL CHILD GROOMING. A PROPÓSITO DEL LIBRO «EL DELITO DE ONLINE CHILD GROOMING O PROPUESTA SEXUAL TELEMÁTICA A MENORES» María Isabel Montserrat Sánchez-Escribano Profesora Ayudante de Derecho Penal Universitat de les Illes Balears I. …

REFLEXIONES SOBRE EL CHILD GROOMING. A PROPÓSITO DEL LIBRO «EL DELITO DE ONLINE CHILD GROOMING O PROPUESTA SEXUAL TELEMÁTICA A MENORES» Leer más »

rjib15 LLIBRES C. Gómez Martínez Magistrat de l’Audiència Provincial (La nueva coordinación Realidad-Catastro-Registro. Comentario jurídico a la Ley 13/2015, de 24 de junio) LA NUEVA COORDINACIÓN REALIDAD-CATASTRO-REGISTRO. COMENTARIO JURÍDICO A LA LEY 13/2015, DE 24 DE JUNIO. C. JIMÉNEZ GALLEGO. …

LA NUEVA COORDINACIÓN REALIDAD-CATASTRO-REGISTRO. COMENTARIO JURÍDICO A LA LEY 13/2015, DE 24 DE JUNIO. C. JIMÉNEZ GALLEGO. València: Tirant lo Blanch, 2016 Leer más »

rjib15JURISPRUDÈNCIA (gener 2016-desembre 2016) Jaume Munar Fullana Doctor en dret (Constitucional) I. Constitucional 1. INTERLOCUTÒRIA NÚM. 55/2016, D’1 DE MARÇ (PLE). QÜESTIÓ D’INCONSTITUCIONALITAT. SUSPENSIÓ D’EFECTES DE CONVENIS COL·LECTIUS PER LA LLEI 15/2012, DE 27 DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTS GENERALS DE …

Jurisprudencia Constitucional número 15 Leer más »