Categoría: Número 15

Jurisprudencia Laboral número 15

rjib15JURISPRUDÈNCIA (gener 2016-desembre 2016) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) VI. Laboral A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA NÚM. 853/2016, DE 18 D’OCTUBRE, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE DOCTRINA. Ponent: Sr. López García de la Serrana.

Etiquetado con: ,

Jurisprudencia Penal número 15

rjib15JURISPRUDÈNCIA (gener 2016-desembre 2016) Antonio J. Terrasa García President del TSJIB (Penal) IV. Penal Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ PRIMERA NÚM. 4/2016, DE 27 DE GENER. Ponent: Sra. Robles Morato. DELICTE CONTINUAT D’ABÚS SEXUAL. COOPERACIÓ NECESSÀRIA. COMISSIÓ PER

Etiquetado con: ,

Activitat normativa número 15

rjib15 ACTIVITAT NORMATIVA (novembre 2015-octubre 2016) Lluís Isern Estela Lletrat del Parlament de les Illes Balears I. Illes Balears 1. Lleis i normes amb rang de llei Durant el període a què es refereix aquesta crònica s’han aprovat fins a

Etiquetado con: ,

Activitat registral número 15

rjib15 ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (gener 2016-desembre 2016) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat 1. RESOLUCIÓ DE 14 DE DESEMBRE DE 2016. FINALITZACIÓ DEL CONCURS DE CREDITORS PER INSUFICIÈNCIA DE MASSA

Etiquetado con: ,

LA INTERPRETACIÓ DEL TERMINI LEGAL D’EXECUCIÓ DE LES OFERTES PÚBLIQUES D’OCUPACIÓ: CAP A UN INCREMENT EXPONENCIAL DE LA TEMPORALITAT EN LA FUNCIÓ PÚBLICA

rjib15 COMENTARIS I NOTES LA INTERPRETACIÓ DEL TERMINI LEGAL D’EXECUCIÓ DE LES OFERTES PÚBLIQUES D’OCUPACIÓ: CAP A UN INCREMENT EXPONENCIAL DE LA TEMPORALITAT EN LA FUNCIÓ PÚBLICA Margarita de los Reyes Cunill Crespí Cap de departament Institut d’Estudis Autonòmics I.

Etiquetado con: ,

UN NUEVO Y SINGULAR DICCIONARIO JURÍDICO

rjib15 COMENTARIS I NOTES UN NUEVO Y SINGULAR DICCIONARIO JURÍDICO Tomás Mir de la Fuente Abogado del Estado Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears I. Entre el Diccionario de la lengua

Etiquetado con: ,

REFLEXIONES SOBRE EL CHILD GROOMING. A PROPÓSITO DEL LIBRO «EL DELITO DE ONLINE CHILD GROOMING O PROPUESTA SEXUAL TELEMÁTICA A MENORES»

rjib15 COMENTARIS I NOTES REFLEXIONES SOBRE EL CHILD GROOMING. A PROPÓSITO DEL LIBRO «EL DELITO DE ONLINE CHILD GROOMING O PROPUESTA SEXUAL TELEMÁTICA A MENORES» María Isabel Montserrat Sánchez-Escribano Profesora Ayudante de Derecho Penal Universitat de les Illes Balears I.

Etiquetado con: ,

LA NUEVA COORDINACIÓN REALIDAD-CATASTRO-REGISTRO. COMENTARIO JURÍDICO A LA LEY 13/2015, DE 24 DE JUNIO. C. JIMÉNEZ GALLEGO. València: Tirant lo Blanch, 2016

rjib15 LLIBRES C. Gómez Martínez Magistrat de l’Audiència Provincial (La nueva coordinación Realidad-Catastro-Registro. Comentario jurídico a la Ley 13/2015, de 24 de junio) LA NUEVA COORDINACIÓN REALIDAD-CATASTRO-REGISTRO. COMENTARIO JURÍDICO A LA LEY 13/2015, DE 24 DE JUNIO. C. JIMÉNEZ GALLEGO.

Etiquetado con: ,

Jurisprudencia Constitucional número 15

rjib15JURISPRUDÈNCIA (gener 2016-desembre 2016) Jaume Munar Fullana Doctor en dret (Constitucional) I. Constitucional 1. INTERLOCUTÒRIA NÚM. 55/2016, D’1 DE MARÇ (PLE). QÜESTIÓ D’INCONSTITUCIONALITAT. SUSPENSIÓ D’EFECTES DE CONVENIS COL·LECTIUS PER LA LLEI 15/2012, DE 27 DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTS GENERALS DE

Etiquetado con: ,

Jurisprudencia Civil número 15

rjib15JURISPRUDÈNCIA (gener 2016-desembre 2016) Carlos Gómez Martínez Magistrat de l’Audiència Provincial President de l’Audiència Provincial (des del 17 de setembre de 2004 fins al 26 de març de 2015) (Civil) III. Civil Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ CINQUENA

Etiquetado con: ,