Etiqueta: Miquel Masot Miquel

Jurisprudencia Dret civil balear

rjib16 JURISPRUDÈNCIA (gener 2017-desembre 2017) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) II. Dret civil balear A. Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. INTERLOCUTÒRIA DE 2 DE MARÇ DE 2017. Ponent: Sr.

Etiquetado con: ,

Jurisprudencia Civil Balear número 15

rjib15JURISPRUDÈNCIA (gener 2016-desembre 2016) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) II. Dret civil balear A. Sala Primera del Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA NÚM. 161/2016, DE 16 DE MARÇ. Ponent: Sr. Orduña Moreno. INTERPRETACIÓ DE L’ARTICLE 9.8 «IN FINE» DEL

Etiquetado con: ,

Jurisprudència Dret Civil Balear número 14

rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) II. Dret civil balear A. Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. SENTÈNCIA NÚM. 2/2015, DE 23 DE NOVEMBRE. Ponent: Sr.

Etiquetado con: ,

Jurisprudència de Dret Civil Balear Número 12

II. Dret civil balear A. Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. SENTÈNCIA NÚM. 2/2013, DE 6 DE MAIG. Ponent: Sr. Capó Delgado. CONEIXEMENT PER LES SALES CIVILS I PENALS DELS TRIBUNALS SUPERIORS

Etiquetado con: ,

Jurisprudència de Dret Civil Balear Número 11

Sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. SENTÈNCIA NÚM, 4/2012 DE 24 D’OCTUBRE. Ponent Sr. Capó Delgado. POSSIBILITAT QUE EN ELS RECURSOS DE CASSACIÓ PER INFRACCIÓ DE NORMA FORAL ES PUGUIN CONÈIXER ELS

Etiquetado con: ,

Jurisprudència de Dret Civil Balear Número 10

A. Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. SENTÈNCIA NÚM. 1/2011, DE 3 D’OCTUBRE. Ponent: Sr. Capó Delgado. PREPARACIÓ I INTERPOSICIÓ DEL RECURS DE CASSACIÓ. IMPOSSIBILITAT D’INTERPOSAR RECURS DE CASSACIÓ PER LA INFRACCIÓ

Etiquetado con: ,