COMENTARIS I NOTES LA NOVA ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA I FORMENTERA Ángel Custodio Navarro Sánchez Lletrat del Consell Insular d’Eivissa i Formentera Introducció. II. Una opció de model d’organització oberta en el si del Consell Insular d’Eivissa i Formentera. …

LA NOVA ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA I FORMENTERA Leer más »

COMENTARIS I NOTES REFLEXIONS SOBRE L’ARTICLE 24.6 DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS Joan Ferrer i Cànoves Lletrat major del Parlament de les Illes Balears Introducció. II. Antecedents legislatius. III. Aplicació de la norma 1. Primera legis­latura. 2. Segona …

REFLEXIONS SOBRE L’ARTICLE 24.6 DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS Leer más »

COMENTARIS I NOTES NOTAS SOBRE LA RESERVA DE LEY CON OCASIÓN DE LA RECIENTE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL RELATIVA AL ART 31.3 CE (SSTC 63/2003 Y 1 50/2003) Ricardo J. Navarro Gómez Doctor en Derecho [1] Introducción El trabajo que ahora se …

NOTAS SOBRE LA RESERVA DE LEY CON OCASIÓN DE LA RECIENTE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL RELATIVA AL ART 31.3 CE (SSTC 63/2003 Y 1 50/2003) Leer más »

COMENTARIS I NOTES COMPETENCIA AUTONÓMICA EN MATERIA DE HORARIOS COMERCIALES. PERSPECTIVA HISTÓRICA Y SITUACIÓN ACTUAL Anselmo Martínez Cañellas Profesor titular de Derecho Mercantil Universitat de les Illes Balears [1] [2] Introducción: intereses en juego Como manifiesta la Memoria económica del …

COMPETENCIA AUTONÓMICA EN MATERIA DE HORARIOS COMERCIALES. PERSPECTIVA HISTÓRICA Y SITUACIÓN ACTUAL Leer más »

COMENTARIS I NOTES NOTES SOBRE ORGANITZACIÓ A LA NOVA LLEI DE RÈGIM JURÍDIC DE L’ADMINISTRACIÓ BALEAR Lluís J. Segura Ginard Advocat de la comunitat autònoma de les Illes Balears [1] I. Idees introductòries En la cinquena legislatura, el Parlament de …

NOTES SOBRE ORGANITZACIÓ A LA NOVA LLEI DE RÈGIM JURÍDIC DE L’ADMINISTRACIÓ BALEAR Leer más »

COMENTARIS I NOTES VEINTE AÑOS (1983-2003) DE CONFLICTIVIDAD CONSTITUCIONAL ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS Pedro A. Aguiló Monjo Jefe del Departamento del Área Contenciosa y Constitucional de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de …

VEINTE AÑOS (1983-2003) DE CONFLICTIVIDAD CONSTITUCIONAL ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS Leer más »

COMENTARIS I NOTES PRESENT I FUTUR DEL FINANÇAMENT DE LES HISENDES LOCALS: L’APROVACIÓ DE LA LLEI 51/2002, DE 27 DE DESEMBRE. NOUS REPTES Maria Marquès Caldentey Economista. Cap de Servei d’Hisenda Pública. Conselleria d’Hisenda i Pressuposts Introducció. II. Modificacions a …

PRESENT I FUTUR DEL FINANÇAMENT DE LES HISENDES LOCALS: L’APROVACIÓ DE LA LLEI 51/2002, DE 27 DE DESEMBRE. NOUS REPTES Leer más »

COMENTARIS I NOTES EL NOU RÈGIM JURÍDIC DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS Pere Bonet i Bonet Tècnic superior de la comunitat autònoma de les Illes Balears [1] Introducció. Al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 132, de …

EL NOU RÈGIM JURÍDIC DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS Leer más »

COMENTARIS I NOTES LA REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS VINCULADES ALS USOS ADMESOS \ / EN EL SOL RÚSTIC Jaume Munar Fullana Tècnic d’Administració Genera! Introducció. II. La classificació dels usos urbanístics en sòl rústic. 1. La vincu­lació de l’activitat amb …

LA REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS VINCULADES ALS USOS ADMESOS Leer más »